หมอหมู http://cmu2807.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-06-2017&group=24&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-06-2017&group=24&gblog=116 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 06 10 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เขตสุขภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-06-2017&group=24&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-06-2017&group=24&gblog=116 Sat, 10 Jun 2017 21:06:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-06-2017&group=24&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-06-2017&group=24&gblog=115 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 06 03 โรคหน้าฝน ไฟฟ้าช๊อต ป้องกันทุจริต หมาเฝ้าบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-06-2017&group=24&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-06-2017&group=24&gblog=115 Sat, 03 Jun 2017 15:35:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-05-2017&group=24&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-05-2017&group=24&gblog=114 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 05 28 โรคที่มากับน้ำท่วม น้ำท่วมเทศบาแก้ไม่ได้จริงหรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-05-2017&group=24&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-05-2017&group=24&gblog=114 Tue, 23 May 2017 14:12:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-05-2017&group=24&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-05-2017&group=24&gblog=113 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 05 13 ก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ คณะอนุกรรมการปราบโกง ระยะ ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-05-2017&group=24&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-05-2017&group=24&gblog=113 Sat, 13 May 2017 15:24:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-05-2017&group=24&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-05-2017&group=24&gblog=112 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 05 06 ยาล้างไตไม่มีจริง ทำบุญห่มผ้าเจดีย์วัดกะโลทัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-05-2017&group=24&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-05-2017&group=24&gblog=112 Sat, 13 May 2017 15:20:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-04-2017&group=24&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-04-2017&group=24&gblog=111 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 04 29 เส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือ ต้นสักทรงปลูก (แบบของโยธาฯ จ.กพ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-04-2017&group=24&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-04-2017&group=24&gblog=111 Sat, 29 Apr 2017 22:15:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-04-2017&group=24&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-04-2017&group=24&gblog=110 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 04 22 ปีใหม่ไทย ตายเจ็บเพียบ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ทำบุญห่มผ้าเจดีย์วัดกะโลทัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-04-2017&group=24&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-04-2017&group=24&gblog=110 Mon, 24 Apr 2017 11:02:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-04-2017&group=24&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-04-2017&group=24&gblog=109 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 04 01 โรคหน้าร้อน งาน ๒๕ปีมรดกโลก ๒ เมย. ทำบุญต้นโพธิ์ วันอนุรักษ์มรดกไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-04-2017&group=24&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-04-2017&group=24&gblog=109 Mon, 24 Apr 2017 10:59:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-03-2017&group=24&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-03-2017&group=24&gblog=108 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 03 25 ว่ายน้ำเพื่อชีวิต งาน ๒๕ปีมรดกโลก ทำบุญต้นโพธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-03-2017&group=24&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-03-2017&group=24&gblog=108 Mon, 27 Mar 2017 15:02:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-03-2017&group=24&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-03-2017&group=24&gblog=107 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 03 18 โรคลมแดด งานวิถีถิ่นวิถีไทย เชื่อมสายใยสู่อาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-03-2017&group=24&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-03-2017&group=24&gblog=107 Sat, 18 Mar 2017 15:26:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-03-2017&group=24&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-03-2017&group=24&gblog=106 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 03 11 เด็กจมน้ำเสียชีวิต ป้องกันได้ พิธีสืบชะตาต้นโพธิ์ ปี ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-03-2017&group=24&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-03-2017&group=24&gblog=106 Sat, 18 Mar 2017 15:18:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-03-2017&group=24&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-03-2017&group=24&gblog=105 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 03 04 โรคที่ไม่สามารถรับราชการทหาร วงเวียนต้นโพธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-03-2017&group=24&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-03-2017&group=24&gblog=105 Sat, 04 Mar 2017 20:13:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2017&group=24&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2017&group=24&gblog=104 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 02 25 โรคพิษสุนัขบ้า ความเข้าใจผิด งานศิลป์ในสวน ครั้งที่๑๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2017&group=24&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2017&group=24&gblog=104 Mon, 27 Feb 2017 21:58:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2017&group=24&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2017&group=24&gblog=103 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 02 18 โรคพิษสุนัขบ้า งานนบพระ งานศิลป์ในสวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2017&group=24&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2017&group=24&gblog=103 Mon, 27 Feb 2017 21:56:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2017&group=24&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2017&group=24&gblog=102 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 02 11 สุนัขจรจัด งานนบพระเล่นเพลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2017&group=24&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2017&group=24&gblog=102 Mon, 27 Feb 2017 21:53:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2017&group=24&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2017&group=24&gblog=101 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 02 04 สมัชชาสุขภาพเขต , ๕๐ ปีต้นสักทรงปลูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2017&group=24&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2017&group=24&gblog=101 Sat, 04 Feb 2017 15:39:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2017&group=24&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2017&group=24&gblog=100 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 01 28 วัคซีนไข้เลือดออก ศิลป์ในสวน ปีที่๓ ครั้งที่ ๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2017&group=24&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2017&group=24&gblog=100 Sat, 28 Jan 2017 21:54:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-10-2022&group=8&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-10-2022&group=8&gblog=155 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[30 ก.ย. 2565 เกษียณสุข .. หมอหนุ่ม (นำมาฝาก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-10-2022&group=8&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-10-2022&group=8&gblog=155 Sat, 01 Oct 2022 14:41:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2020&group=8&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2020&group=8&gblog=154 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๔ กันยายน วันมหิดล ร่วมรำลึกถึง “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2020&group=8&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2020&group=8&gblog=154 Thu, 24 Sep 2020 13:32:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-12-2019&group=8&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-12-2019&group=8&gblog=153 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กับการต่อสู้คอมมิวนิสต์สู่การเป็นข้าราชการและนักเรียนในพระองค์ - Optimise Mag ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-12-2019&group=8&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-12-2019&group=8&gblog=153 Wed, 18 Dec 2019 22:48:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-03-2019&group=8&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-03-2019&group=8&gblog=152 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือ กวีนิพนธ์ : คิดถึงพ่อ โดย อ.พิทักษ์ บุณยโอภาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-03-2019&group=8&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-03-2019&group=8&gblog=152 Sun, 31 Mar 2019 19:50:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2019&group=8&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2019&group=8&gblog=151 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ธานินทร์ พันธ์ประภากิจ ... ‘บริษัท ทาสของแผ่นดิน จำกัด’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2019&group=8&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2019&group=8&gblog=151 Tue, 26 Mar 2019 14:12:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-03-2019&group=8&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-03-2019&group=8&gblog=150 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติแบ่งปันข้อคิด “ทางของชีวิต-ชีวิตมุมอื่น”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-03-2019&group=8&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-03-2019&group=8&gblog=150 Sat, 02 Mar 2019 14:24:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-01-2019&group=8&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-01-2019&group=8&gblog=149 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการทรงงานเพื่อความยั่งยืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-01-2019&group=8&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-01-2019&group=8&gblog=149 Thu, 31 Jan 2019 22:11:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=8&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=8&gblog=148 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[จัดงานศพ ให้ “ตัวเอง” ก็ได้  ง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=8&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=8&gblog=148 Fri, 11 Jan 2019 15:15:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-01-2019&group=8&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-01-2019&group=8&gblog=147 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[พรที่หวังผลได้ ก็คือพรที่เรามอบให้แก่ตัวเอง (ว.วชิรเมธี)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-01-2019&group=8&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-01-2019&group=8&gblog=147 Wed, 02 Jan 2019 15:52:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2018&group=8&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2018&group=8&gblog=146 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แพทยสมาคม ประกาศรายชื่อ แพทย์ในดวงใจ ของประชาชนในจังหวัดนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2018&group=8&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2018&group=8&gblog=146 Mon, 26 Nov 2018 17:31:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-08-2018&group=8&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-08-2018&group=8&gblog=145 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[มรณานุสติ พี่แซม(รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล) .. เขียนโดย อ.ก้อง (ผศ.นพ.ภัทรวิน ภัทรนิธิมา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-08-2018&group=8&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-08-2018&group=8&gblog=145 Wed, 22 Aug 2018 21:44:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-08-2018&group=8&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-08-2018&group=8&gblog=144 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อควรระวังในการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ โพสต์ขึ้นโซเชียล (นำมาฝาก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-08-2018&group=8&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-08-2018&group=8&gblog=144 Mon, 13 Aug 2018 16:17:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-06-2018&group=8&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-06-2018&group=8&gblog=143 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[นักเรียนสาวเหลือขอ กับ ครูติวเตอร์ ผู้พลิกผันให้เธอสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย Keio ... ต่อตระกูล ยมนาค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-06-2018&group=8&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-06-2018&group=8&gblog=143 Fri, 15 Jun 2018 14:41:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-12-2017&group=8&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-12-2017&group=8&gblog=142 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โซเชี่ยลแชร์สนั่น!! ข้อคิด…”ความบ้าใบ” ของการศึกษาไทย ว่าด้วย…”ค่านิยมที่ไม่ควรส่งเสริม” เพราะแบบนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-12-2017&group=8&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-12-2017&group=8&gblog=142 Thu, 21 Dec 2017 21:14:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2017&group=8&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2017&group=8&gblog=141 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ถกเรื่องความเหลื่อมล้ำในรั้วโรงเรียน กับ อรรถพล อนันตวรสกุล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2017&group=8&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2017&group=8&gblog=141 Mon, 04 Dec 2017 16:29:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-11-2017&group=8&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-11-2017&group=8&gblog=140 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[HOW TO ทำอย่างไรให้เป็นฟรีแลนซ์ที่งานตรึม เงินเต็ม เจ็บไม่จน : ทำงานประจำก็นำไปใช้ได้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-11-2017&group=8&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-11-2017&group=8&gblog=140 Wed, 15 Nov 2017 7:47:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-09-2017&group=8&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-09-2017&group=8&gblog=139 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แพทย์ใช้ทุน ถามข้อเสียของการเป็นแพทย์เอกชน ..ตอบโดย อ.สันต์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-09-2017&group=8&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-09-2017&group=8&gblog=139 Wed, 27 Sep 2017 13:17:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2017&group=8&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2017&group=8&gblog=138 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[City of Future เมื่อชาวขอนแก่นลุกขึ้นปฏิวัติระบบขนส่งสาธารณะและพัฒนาเมือง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2017&group=8&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2017&group=8&gblog=138 Tue, 19 Sep 2017 14:34:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2017&group=8&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2017&group=8&gblog=137 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอพื้นที่สบายในโรงพยาบาล ... ธารริน อดุลยานนท์ @readthecloud.co]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2017&group=8&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2017&group=8&gblog=137 Tue, 19 Sep 2017 14:30:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2017&group=8&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2017&group=8&gblog=136 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ชอล์กแห่งความสุข ... เกตุวดี Marumura @ readthecloud.co]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2017&group=8&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2017&group=8&gblog=136 Tue, 19 Sep 2017 14:19:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2017&group=8&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2017&group=8&gblog=135 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อถึงวันแต่งงาน .. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สำหรับคู่แต่งงาน โดย .. สุรพร เกิดสว่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2017&group=8&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2017&group=8&gblog=135 Wed, 16 Aug 2017 13:05:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-08-2017&group=8&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-08-2017&group=8&gblog=134 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ แนะแนวให้นักเรียนเมื่อเจ็ดปีที่แล้ว ผมบอกพวกเขาไปว่า ...ฺโดย " Somkiat Osotsapa "]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-08-2017&group=8&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-08-2017&group=8&gblog=134 Sat, 12 Aug 2017 21:19:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-07-2017&group=8&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-07-2017&group=8&gblog=133 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แมงป่อง กับ กบ ... ความเมตตาต้องมีวิธีการของความเมตตา ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-07-2017&group=8&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-07-2017&group=8&gblog=133 Sat, 29 Jul 2017 22:33:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2017&group=8&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2017&group=8&gblog=132 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สุนทรพจน์ดังของเด็กจีน : การศึกษาเปลี่ยนชีวิต ... โดย Arm Tungnirun [คอลัมน์กรุงเทพธุรกิจ]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2017&group=8&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2017&group=8&gblog=132 Thu, 13 Jul 2017 12:46:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-06-2017&group=8&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-06-2017&group=8&gblog=131 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Alike อะนิเมชั่นที่ทุกคนควรดู ‘ความคิดสร้างสรรค์’ ถูกบั่นทอนและหายไปได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-06-2017&group=8&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-06-2017&group=8&gblog=131 Tue, 20 Jun 2017 13:32:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-05-2017&group=8&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-05-2017&group=8&gblog=130 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่บอกน้อง ๆ นักศึกษาที่กำลังจะจบในปีนี้มีแค่ 4 ข้อหลัก ...Pathom Indarodom]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-05-2017&group=8&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-05-2017&group=8&gblog=130 Sat, 27 May 2017 21:43:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2017&group=8&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2017&group=8&gblog=129 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูกโป่งความสุข .. ของเรา ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2017&group=8&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2017&group=8&gblog=129 Mon, 22 May 2017 10:39:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2017&group=8&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2017&group=8&gblog=127 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[10 บทเรียน ที่ควรรู้ก่อนอายุ 40 ... (คัดลอกจาก WorkVenture ไม่ได้เขียนเอง )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2017&group=8&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2017&group=8&gblog=127 Sun, 26 Mar 2017 14:54:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-01-2017&group=8&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-01-2017&group=8&gblog=126 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คนอายุเกิน 60 ปี ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา รู้สึกเสียดายอะไรมากที่สุด ( สำนักข่าว Daily Mail อังกฤษ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-01-2017&group=8&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-01-2017&group=8&gblog=126 Sat, 21 Jan 2017 21:21:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2016&group=8&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2016&group=8&gblog=125 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ยืมอะไรยากที่สุด ? ยืมเงิน ! ... นั่นคือคำพูดของ ลีกาซิง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2016&group=8&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2016&group=8&gblog=125 Tue, 27 Dec 2016 20:40:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=8&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=8&gblog=124 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดมือสอยก็ปล่อยมันไป ... ว.วชิรเมธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=8&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=8&gblog=124 Mon, 12 Dec 2016 23:24:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-12-2016&group=8&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-12-2016&group=8&gblog=123 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดแนะการสร้างนิสัยแห่งความสุข 20 ประการ กับหลักธรรมพระพุทธศาสนา .. พระณธีร์วิชญ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-12-2016&group=8&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-12-2016&group=8&gblog=123 Fri, 09 Dec 2016 15:17:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-12-2016&group=8&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-12-2016&group=8&gblog=122 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คนไทยควรจะมีนิสัยอย่างไร จึงจะเจริญก้าวหน้าในชีวิต .. อนันต์ อัศวโภคิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-12-2016&group=8&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-12-2016&group=8&gblog=122 Fri, 09 Dec 2016 14:42:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2016&group=8&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2016&group=8&gblog=121 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ เมื่อหมอบอกว่าเขามีชีวิตเหลือ ๑๐๐ วัน ของ สุทธิชัย หยุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2016&group=8&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2016&group=8&gblog=121 Mon, 29 Aug 2016 22:16:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-05-2016&group=8&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-05-2016&group=8&gblog=120 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[พลิกผืนหญ้าให้เป็นเงินทอง ด้วยการอ่านหนังสือ! “เจ๊ะหัน ยะลา” : จากจับกัง สู่นายจ้าง 10 ล้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-05-2016&group=8&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-05-2016&group=8&gblog=120 Tue, 10 May 2016 21:38:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2016&group=8&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2016&group=8&gblog=119 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทักษะการสื่อสาร สำหรับแพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2016&group=8&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2016&group=8&gblog=119 Thu, 21 Apr 2016 15:55:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-03-2016&group=8&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-03-2016&group=8&gblog=118 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บัณฑิตน้อย ′ความบ้าใบ′ของการศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-03-2016&group=8&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-03-2016&group=8&gblog=118 Thu, 10 Mar 2016 13:43:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-03-2016&group=8&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-03-2016&group=8&gblog=117 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แท็กซี่ส่งความสุข: Chuo Taxi]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-03-2016&group=8&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-03-2016&group=8&gblog=117 Mon, 07 Mar 2016 22:38:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=8&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=8&gblog=116 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[10 บทเรียนสำคัญ ที่คนอายุเกิน 70 ปีอยากฝากให้ลูกหลาน + 5 เรื่องที่คนใกล้ตาย เสียใจไม่ได้ทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=8&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=8&gblog=116 Mon, 31 Aug 2015 13:48:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-01-2015&group=8&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-01-2015&group=8&gblog=115 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่เปลี่ยน ความคิด ... ชีวิต ก็เปลี่ยน ... กราบขอบพระคุณ ครู ทุกท่านด้วยครับ .. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-01-2015&group=8&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-01-2015&group=8&gblog=115 Thu, 15 Jan 2015 13:07:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2014&group=8&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2014&group=8&gblog=114 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวเปล่าหนึ่งถ้วย ... ให้ด้วยความยินดี รับด้วยจิตสำนึกคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2014&group=8&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2014&group=8&gblog=114 Sun, 13 Jul 2014 14:40:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2014&group=8&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2014&group=8&gblog=113 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[::บทเรียนอันทรงคุณค่าจาก Dr. Richard Teo:: ... แปลโดย นพ.ปิยะพันธ์ ธาราณัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2014&group=8&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2014&group=8&gblog=113 Sat, 28 Jun 2014 0:49:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2014&group=8&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2014&group=8&gblog=112 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เงิน 300 บาท เลี้ยงหัวใจแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2014&group=8&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2014&group=8&gblog=112 Sat, 03 May 2014 21:49:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-07-2012&group=8&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-07-2012&group=8&gblog=111 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นหมอ ... แต่ไม่มีความสุข ... โดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-07-2012&group=8&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-07-2012&group=8&gblog=111 Mon, 02 Jul 2012 15:43:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-09-2011&group=8&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-09-2011&group=8&gblog=110 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามรอยพระบิดา 'แพทย์คุณธรรม' .....ข่าวสดรายวัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-09-2011&group=8&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-09-2011&group=8&gblog=110 Fri, 30 Sep 2011 22:49:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2011&group=8&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2011&group=8&gblog=109 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น กองทุน นพ.กนกศักดิ์ พูลเกษร ประจำปี 2553-2554 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2011&group=8&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2011&group=8&gblog=109 Mon, 19 Sep 2011 21:12:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-07-2011&group=8&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-07-2011&group=8&gblog=108 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[“นพ.ภักดี สืบนุการณ์” คว้ารางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทคนที่ 37 ของศิริราช ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-07-2011&group=8&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-07-2011&group=8&gblog=108 Thu, 14 Jul 2011 14:06:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-07-2011&group=8&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-07-2011&group=8&gblog=107 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[๔ คำสำคัญในยุค ๒๐๐๐ ... จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๑๒๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-07-2011&group=8&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-07-2011&group=8&gblog=107 Fri, 08 Jul 2011 17:27:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2011&group=8&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2011&group=8&gblog=106 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กาวน์ใจ ในไซเบอร์ ... ( ใครอยากเห็นหน้า "หมอแมว" ชัด ๆ ก็แวะมา )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2011&group=8&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2011&group=8&gblog=106 Thu, 07 Jul 2011 14:46:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2011&group=8&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2011&group=8&gblog=105 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เอามาแบ่งปันให้อ่านกันค่ะ " ในหลวงฯในสายตาของ ชาวต่างชาติ " ..นำมาฝากจากห้องไกลบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2011&group=8&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2011&group=8&gblog=105 Thu, 23 Jun 2011 15:38:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2011&group=8&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2011&group=8&gblog=104 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือ " หนังสืออาชีวเวชศาสตร์ " . ... โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรวัฒน์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2011&group=8&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2011&group=8&gblog=104 Thu, 23 Jun 2011 15:18:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2011&group=8&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2011&group=8&gblog=103 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือ " เรื่องเล่าจากร่างกาย " .. เขียนโดย นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2011&group=8&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2011&group=8&gblog=103 Thu, 23 Jun 2011 15:12:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2011&group=8&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2011&group=8&gblog=102 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟุกุชิมะ 50 ................. วินทร์ เลียววาริณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2011&group=8&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2011&group=8&gblog=102 Sat, 26 Mar 2011 0:45:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2011&group=8&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2011&group=8&gblog=101 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องดีๆที่เกิดในช่วงแผ่นดินไหว ที่ญี่ปุ่น ... FWM นำมาแบ่งปัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2011&group=8&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2011&group=8&gblog=101 Mon, 21 Mar 2011 2:51:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-12-2010&group=8&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-12-2010&group=8&gblog=100 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[จากหัวใจไพร่ฟ้า ... เรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับ ในหลวง ...จากนิตยสารซีเคร็ต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-12-2010&group=8&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-12-2010&group=8&gblog=100 Tue, 21 Dec 2010 3:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-10-2022&group=7&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-10-2022&group=7&gblog=239 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรดีเมื่อแพทย์โดนฟ้อง ... รศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ (นำมาฝาก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-10-2022&group=7&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-10-2022&group=7&gblog=239 Mon, 17 Oct 2022 14:41:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-07-2020&group=7&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-07-2020&group=7&gblog=238 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปคลินิกแล้ว จะดูอย่างไรว่า ผู้ที่ตรวจรักษา เป็น หมอจริง ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-07-2020&group=7&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-07-2020&group=7&gblog=238 Fri, 10 Jul 2020 15:14:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-01-2020&group=7&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-01-2020&group=7&gblog=237 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ไว้ใช้สิทธิ์เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน การเรียกเก็บค่ามัดจำหรือลงนามรับผิดชอบค่ารักษา เองฯ อาจทำไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-01-2020&group=7&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-01-2020&group=7&gblog=237 Thu, 02 Jan 2020 12:53:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-11-2019&group=7&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-11-2019&group=7&gblog=236 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบสุขภาพสหรัฐฯ ทำ แพทย์-พยาบาล ‘หมดไฟทำงาน’ เหตุจากภาระงานเกินตัว เทคโนโลยีล้าหลัง ( เน้น สหรัฐ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-11-2019&group=7&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-11-2019&group=7&gblog=236 Tue, 05 Nov 2019 21:28:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-11-2019&group=7&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-11-2019&group=7&gblog=235 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คดีทางปกครอง เกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล กับ เวชระเบียนในความครอบครองควบคุมดูแลรักษา ของ รพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-11-2019&group=7&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-11-2019&group=7&gblog=235 Mon, 04 Nov 2019 13:36:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-08-2019&group=7&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-08-2019&group=7&gblog=234 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอข้อมูลข่าวสารสุขภาพออนไลน์ ทำไงจึงไม่ถูกหลอก ? โดย มะไฟ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-08-2019&group=7&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-08-2019&group=7&gblog=234 Sun, 11 Aug 2019 22:12:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-06-2019&group=7&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-06-2019&group=7&gblog=233 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[การตั้งท้องคือความเจ็บป่วยอย่างหนึ่ง และ การคลอด ก็คือ การเข้าสู่สมรภูมิรบ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-06-2019&group=7&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-06-2019&group=7&gblog=233 Fri, 21 Jun 2019 21:50:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-05-2019&group=7&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-05-2019&group=7&gblog=232 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวทางการชันสูตรศพคดี การตรวจผู้ป่วยคดี และ การจัดทำเอกสารทางคดี สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ปี 2562]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-05-2019&group=7&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-05-2019&group=7&gblog=232 Sat, 11 May 2019 16:43:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-04-2019&group=7&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-04-2019&group=7&gblog=231 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คำแนะนำมาตรฐานการป้องกันโรคหัวใจปี 2019 .. ( คัดลอกจากเวบ DrSant บทความสุขภาพ นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-04-2019&group=7&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-04-2019&group=7&gblog=231 Wed, 10 Apr 2019 14:46:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-02-2019&group=7&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-02-2019&group=7&gblog=230 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่าบริการผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ครั้งละ 110 บาท ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-02-2019&group=7&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-02-2019&group=7&gblog=230 Thu, 28 Feb 2019 17:37:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=7&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=7&gblog=229 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แพทย์ต้องการความมั่นคง สังคมต้องการผู้เชี่ยวชาญ ผ่าปัญหา ‘หมอสมองไหล’ กับ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=7&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=7&gblog=229 Fri, 11 Jan 2019 13:57:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=7&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=7&gblog=228 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ชี้แนวโน้มการฟ้องร้องทางการแพทย์สูงขึ้นเรื่อยๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=7&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=7&gblog=228 Fri, 11 Jan 2019 12:35:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-06-2018&group=7&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-06-2018&group=7&gblog=227 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เทคนิคการสื่อสารสำหรับแพทย์ ... ผศ. นพ. พนม เกตุมาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-06-2018&group=7&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-06-2018&group=7&gblog=227 Mon, 04 Jun 2018 14:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-12-2017&group=7&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-12-2017&group=7&gblog=226 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Tips เยี่ยมไข้ 'ผู้ป่วยหนัก'" 14 ข้อ ..จากเฟส ชีวามิตร Cheevamitr Social Enterprise]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-12-2017&group=7&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-12-2017&group=7&gblog=226 Fri, 15 Dec 2017 17:26:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-11-2017&group=7&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-11-2017&group=7&gblog=225 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น : ข้อมูล พ.ศ.2558-2559]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-11-2017&group=7&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-11-2017&group=7&gblog=225 Thu, 23 Nov 2017 14:36:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-09-2017&group=7&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-09-2017&group=7&gblog=223 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[No Fault ในความหมายทางการแพทย์ ... พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-09-2017&group=7&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-09-2017&group=7&gblog=223 Tue, 05 Sep 2017 17:31:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2017&group=7&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2017&group=7&gblog=217 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สธ.ออกคู่มือจัดบริการเพิ่มพิเศษของ รพ. พร้อมประกาศจ่ายเงินบำรุงเป็นค่าตอบแทน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2017&group=7&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2017&group=7&gblog=217 Sat, 24 Jun 2017 21:17:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-06-2017&group=7&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-06-2017&group=7&gblog=216 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[iinfographic 9 ข้อควรรู้เรื่องเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ ( UCEP )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-06-2017&group=7&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-06-2017&group=7&gblog=216 Tue, 06 Jun 2017 20:25:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-04-2017&group=7&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-04-2017&group=7&gblog=214 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ชี้แจง เรื่องเครื่อง Thermatron กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ .. โดย นพ. นิธิ ผอ รพ จุฬาภรณ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-04-2017&group=7&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-04-2017&group=7&gblog=214 Sat, 22 Apr 2017 20:52:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-02-2017&group=7&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-02-2017&group=7&gblog=212 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[นพ.ธีระ วรธนารัตน์ : เจ็บป่วยฉุกเฉิน เมื่อนโยบายยังไม่ชัด ต้องคิดก่อนเข้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-02-2017&group=7&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-02-2017&group=7&gblog=212 Tue, 21 Feb 2017 22:11:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-11-2016&group=7&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-11-2016&group=7&gblog=208 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ถอดความ รายการสามัญชน คนไทย ตอน กฎหมายคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบทางสาธารณสุข ... ชเนษฎ์ ศรีสุโข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-11-2016&group=7&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-11-2016&group=7&gblog=208 Mon, 21 Nov 2016 14:00:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-11-2016&group=7&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-11-2016&group=7&gblog=207 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อแพทย์และพยาบาลต้องล้มละลายเพราะถูกไล่เบี้ย ... ผศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-11-2016&group=7&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-11-2016&group=7&gblog=207 Tue, 15 Nov 2016 14:46:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-09-2016&group=7&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-09-2016&group=7&gblog=206 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมการแพทยสภาในต่างประเทศ มีคนนอกหรือไม่และทำหน้าที่อะไร ? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-09-2016&group=7&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-09-2016&group=7&gblog=206 Thu, 29 Sep 2016 17:09:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2016&group=7&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2016&group=7&gblog=203 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[รีบเกินไปพาวินิจฉัยโรคพลาด ผละจาก ‘งานยุ่ง’ เพื่อที่จะมี ‘เวลาคิด’ .. นำมาฝาก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2016&group=7&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2016&group=7&gblog=203 Mon, 19 Sep 2016 14:56:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2016&group=7&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2016&group=7&gblog=201 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภาชี้คดีฟ้องหมอพุ่ง หวั่นอนาคตระบบสาธารณสุขไทยกำลังจะเจ๊ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2016&group=7&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2016&group=7&gblog=201 Mon, 19 Sep 2016 14:48:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-08-2016&group=7&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-08-2016&group=7&gblog=200 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าประกาศ นอกเวลาราชการโรคไม่ฉุกเฉินเก็บ 200]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-08-2016&group=7&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-08-2016&group=7&gblog=200 Sun, 28 Aug 2016 22:42:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-04-2016&group=7&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-04-2016&group=7&gblog=198 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA["การแก้ปัญหาปลายเหตุ" ... ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-04-2016&group=7&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-04-2016&group=7&gblog=198 Wed, 20 Apr 2016 16:21:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-04-2016&group=7&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-04-2016&group=7&gblog=197 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ประกันภัยภาระรับผิดชอบในวิชาชีพ ทางออกหนึ่งสำหรับคดีทางการแพทย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-04-2016&group=7&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-04-2016&group=7&gblog=197 Sun, 17 Apr 2016 20:52:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2016&group=7&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2016&group=7&gblog=196 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แพทยสภา ดัน “ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม” ไม่ต้องสอบใหม่ ไม่มีผลย้อนหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2016&group=7&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2016&group=7&gblog=196 Thu, 18 Feb 2016 23:29:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-01-2016&group=7&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-01-2016&group=7&gblog=195 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาถือเป็นละเมิด ... แล้วทำไม "แพทยสภา" ถึงบอกว่า หมอมีสิทธิปฏิเสธคนไข้ได้ ? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-01-2016&group=7&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-01-2016&group=7&gblog=195 Wed, 20 Jan 2016 16:04:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-11-2015&group=7&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-11-2015&group=7&gblog=193 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แขวนป้าย แขวน ใบ ว. ... ถ้ารู้แล้วยืนยันจะเสี่ยงก็ไม่ว่ากัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-11-2015&group=7&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-11-2015&group=7&gblog=193 Thu, 12 Nov 2015 21:30:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-06-2015&group=7&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-06-2015&group=7&gblog=190 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรงพยาบาลเอกชน "แพง" .. ข้อมูลที่ยังไม่รู้ หรือว่า แกล้งไม่รู้ ? ( ฟังความอีกข้าง ^_^ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-06-2015&group=7&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-06-2015&group=7&gblog=190 Mon, 08 Jun 2015 20:42:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-05-2015&group=7&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-05-2015&group=7&gblog=189 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนแสนแพง ... ( นำมาฝาก )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-05-2015&group=7&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-05-2015&group=7&gblog=189 Thu, 28 May 2015 22:04:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2015&group=7&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2015&group=7&gblog=187 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ขรก.เบิกกลูโคซามีนได้แล้ว หลังศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนเกณฑ์ ก.คลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2015&group=7&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2015&group=7&gblog=187 Fri, 22 May 2015 15:06:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-04-2015&group=7&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-04-2015&group=7&gblog=186 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สพฉ. จับมือ สธ. พัฒนาการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์” ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-04-2015&group=7&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-04-2015&group=7&gblog=186 Thu, 02 Apr 2015 22:10:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-10-2014&group=7&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-10-2014&group=7&gblog=185 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียว นโยบายดี แต่การปฏิบัติล้มเหลว ? ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-10-2014&group=7&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-10-2014&group=7&gblog=185 Tue, 14 Oct 2014 22:12:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-10-2014&group=7&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-10-2014&group=7&gblog=184 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กฏหมาย แพทย์ต้องรู้ ( ผู้ป่วยและญาติ ก็ควรรู้ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-10-2014&group=7&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-10-2014&group=7&gblog=184 Tue, 07 Oct 2014 14:27:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2014&group=7&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2014&group=7&gblog=183 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[“ณรงค์ สหเมธาพัฒน์” ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงสภาพข้อเท็จจริงระบบสุขภาพของไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2014&group=7&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2014&group=7&gblog=183 Thu, 18 Sep 2014 22:42:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2014&group=7&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2014&group=7&gblog=180 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เลือกอย่างไร ไม่ให้ถูกหลอก ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2014&group=7&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2014&group=7&gblog=180 Sat, 28 Jun 2014 22:20:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2014&group=7&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2014&group=7&gblog=177 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย 2556 ; Adolescent Pregnancy Thailand 2013]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2014&group=7&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2014&group=7&gblog=177 Sat, 03 May 2014 14:37:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2014&group=7&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2014&group=7&gblog=176 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[(เก็บมาฝาก) สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต เกล็ดโลหิต เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (สเต็มเซลล์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2014&group=7&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2014&group=7&gblog=176 Fri, 03 Jan 2014 23:08:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2013&group=7&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2013&group=7&gblog=175 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[มหัศจรรย์! ล้างพิษมายาวิทยา-ไสยศาสตร์ ... โดย : ศ.น.พ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2013&group=7&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2013&group=7&gblog=175 Tue, 27 Aug 2013 14:16:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-08-2013&group=7&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-08-2013&group=7&gblog=174 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารเสริม....บนเส้นทางสู่อมตะ ... ศจ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา (นำมาฝาก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-08-2013&group=7&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-08-2013&group=7&gblog=174 Fri, 23 Aug 2013 14:20:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-03-2013&group=7&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-03-2013&group=7&gblog=172 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุ่ม 4 หมื่นล้าน ผลิตแพทย์เพิ่มมหา'ลัยรัฐ-เอกชน เปิดคณะรองรับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-03-2013&group=7&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-03-2013&group=7&gblog=172 Sun, 17 Mar 2013 16:03:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-12-2012&group=7&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-12-2012&group=7&gblog=171 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขยายเวลาให้ข้าราชการ เบิกค่ายากลูโคซามีน ได้ ( คดีพลิกอีกแล้วครับท่าน )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-12-2012&group=7&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-12-2012&group=7&gblog=171 Wed, 26 Dec 2012 14:25:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-12-2012&group=7&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-12-2012&group=7&gblog=170 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโรคมะเร็งจาก รพ.จอห์น ฮอพกินส์ เป็นเรื่องโกหกแต่เชื่อ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-12-2012&group=7&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-12-2012&group=7&gblog=170 Sun, 02 Dec 2012 1:46:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-11-2012&group=7&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-11-2012&group=7&gblog=169 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาสาธารณสุขไทย ความจริงของ “แพทย์ไทย” กับอนาคตไร้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-11-2012&group=7&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-11-2012&group=7&gblog=169 Sun, 25 Nov 2012 21:39:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-11-2012&group=7&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-11-2012&group=7&gblog=168 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สิทธิการตาย กับ หน้าที่ทำให้ตาย ... โดย : นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ (พบ., นบ, ปรม.)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-11-2012&group=7&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-11-2012&group=7&gblog=168 Sat, 10 Nov 2012 16:23:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-11-2012&group=7&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-11-2012&group=7&gblog=167 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อ สาธารณสุข กลายเป็น สาธารณทุกข์ โดย : นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-11-2012&group=7&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-11-2012&group=7&gblog=167 Sat, 10 Nov 2012 16:04:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-11-2012&group=7&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-11-2012&group=7&gblog=166 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉีดยาแล้วตายในสหรัฐ.......กรณีศึกษาบทเรียนในประเทศไทย โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-11-2012&group=7&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-11-2012&group=7&gblog=166 Sat, 10 Nov 2012 14:37:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-11-2012&group=7&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-11-2012&group=7&gblog=165 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดเสรีประชาคมศก.อาเซียนการแพทย์ไทยได้มากกว่าเสีย ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-11-2012&group=7&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-11-2012&group=7&gblog=165 Sat, 10 Nov 2012 14:39:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-10-2012&group=7&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-10-2012&group=7&gblog=161 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คลังสั่งถอน “กลูโคซามีนซัลเฟต” จากระบบเบิกค่ายา ขรก. ..ห้ามเบิกตั้งแต่ ๑ พย. ๕๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-10-2012&group=7&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-10-2012&group=7&gblog=161 Wed, 10 Oct 2012 16:03:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2012&group=7&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2012&group=7&gblog=158 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีมติ "ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนใน รพ.รัฐ" .. ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2012&group=7&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2012&group=7&gblog=158 Mon, 11 Jun 2012 1:07:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-05-2012&group=7&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-05-2012&group=7&gblog=157 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โครงการ การประกวดคำขวัญCME ครั้งที่ 2 .. เรียนเชิญแพทย์ทุกท่านนะครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-05-2012&group=7&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-05-2012&group=7&gblog=157 Sun, 27 May 2012 14:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-03-2012&group=7&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-03-2012&group=7&gblog=156 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ป่วยไม่ใช่ผู้บริโภค : Patients are not Consumers]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-03-2012&group=7&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-03-2012&group=7&gblog=156 Sat, 10 Mar 2012 0:34:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2012&group=7&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2012&group=7&gblog=155 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมในแพทยสภา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2012&group=7&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2012&group=7&gblog=155 Wed, 15 Feb 2012 14:26:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2012&group=7&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2012&group=7&gblog=154 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมลิงค์บทความ เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข .. ( เพียบบบบบบ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2012&group=7&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2012&group=7&gblog=154 Fri, 10 Feb 2012 14:32:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-01-2012&group=7&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-01-2012&group=7&gblog=152 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[12 วลีฮิต ติดปากหมอ ที่ต้องขอแปล ... จากเวบ เดลินิวส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-01-2012&group=7&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-01-2012&group=7&gblog=152 Fri, 06 Jan 2012 15:37:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-11-2011&group=7&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-11-2011&group=7&gblog=151 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ชี้ช่องทางเลี่ยงจ่ายค่ายามหาโหด ลอกคราบ ‘รพ.เอกชน’คิดอย่างไรถึงแพงสุดขั้ว ! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-11-2011&group=7&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-11-2011&group=7&gblog=151 Tue, 22 Nov 2011 2:01:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2011&group=7&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2011&group=7&gblog=149 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉลาดเลือกใช้...การแพทย์ทางเลือก .... โดย อ.ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2011&group=7&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2011&group=7&gblog=149 Sun, 25 Sep 2011 21:35:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2011&group=7&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2011&group=7&gblog=148 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[“อย.มีหน้าที่รับรองเฉพาะส่วนผสม สถานที่ผลิต และระบบการผลิต ไม่ได้รับรองสรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคต่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2011&group=7&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2011&group=7&gblog=148 Sun, 25 Sep 2011 14:58:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2011&group=7&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2011&group=7&gblog=147 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้ดุลพินิจของแพทย์ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ... นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2011&group=7&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2011&group=7&gblog=147 Mon, 19 Sep 2011 21:35:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2011&group=7&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2011&group=7&gblog=146 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คำชี้แจง จาก ราชวิทยาลัยออร์โธฯ เกี่ยวกับยารักษาข้อเข่าเสื่อม (ที่กรมบัญชีกลางสั่งห้ามเบิก)..(จบ?)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2011&group=7&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2011&group=7&gblog=146 Fri, 22 Jul 2011 15:14:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2011&group=7&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2011&group=7&gblog=145 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กฤตขาดแพทย์ผ่าตัดสมอง 30 จังหวัด! ใครป่วยตายสถานเดียว-ชี้หมอแบกคนไข้ 1 ต่อ 3.5แสน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2011&group=7&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2011&group=7&gblog=145 Fri, 22 Jul 2011 15:09:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-07-2011&group=7&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-07-2011&group=7&gblog=144 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สิทธิคนไข้ในเรื่องการตรวจAnti HIV .. กระทู้น่าสนใจจากห้องลุมพินี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-07-2011&group=7&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-07-2011&group=7&gblog=144 Thu, 14 Jul 2011 14:48:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2011&group=7&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2011&group=7&gblog=143 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA['แพทยสภา' เตรียมฟ้องศาลปกครองเพิกถอน'สิทธิการตาย' หวั่นคนไข้ทั่วไป เสียสิทธิหลายกรณี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2011&group=7&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2011&group=7&gblog=143 Fri, 01 Jul 2011 15:24:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2011&group=7&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2011&group=7&gblog=142 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คลัง ส่งหนังสือด่วนถึง รพ.อนุมัติเบิกจ่ายยาข้อเสื่อมได้แบบมีเงื่อนไข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2011&group=7&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2011&group=7&gblog=142 Fri, 01 Jul 2011 1:28:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2011&group=7&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2011&group=7&gblog=141 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คลังไฟเขียวเบิกจ่ายยารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมเหมือนเดิม ... ( ไม่รู้จะมีคดีพลิก อีกหรือเปล่า ??? ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2011&group=7&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2011&group=7&gblog=141 Sat, 25 Jun 2011 15:40:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-06-2011&group=7&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-06-2011&group=7&gblog=139 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คลังคุมเข้มเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ขรก. ... กรมบัญชีกลาง ยังไม่ให้เบิกยารักษาข้อเข่าเสื่อม ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-06-2011&group=7&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-06-2011&group=7&gblog=139 Wed, 15 Jun 2011 17:34:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2011&group=7&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2011&group=7&gblog=137 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมมีงานมีการทำ....ไม่ต้องการไปขอทานใคร ............ แก้วสรร อติโพธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2011&group=7&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2011&group=7&gblog=137 Thu, 12 May 2011 1:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2011&group=7&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2011&group=7&gblog=136 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมหมอไม่ชอบให้โรงพยาบาลรัฐบาลขาดทุน? ... พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2011&group=7&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2011&group=7&gblog=136 Fri, 06 May 2011 0:37:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2011&group=7&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2011&group=7&gblog=134 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คำชี้แจง จาก ราชวิทยาลัยออร์โธฯ เกี่ยวกับยารักษาข้อเข่าเสื่อม (ที่กรมบัญชีกลางสั่งห้ามเบิก)..( ต่อ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2011&group=7&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2011&group=7&gblog=134 Thu, 21 Apr 2011 15:09:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-04-2011&group=7&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-04-2011&group=7&gblog=132 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คำชี้แจง จาก ราชวิทยาลัยออร์โธฯ เกี่ยวกับยารักษาข้อเข่าเสื่อม ..(ที่กรมบัญชีกลางสั่งห้ามเบิก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-04-2011&group=7&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-04-2011&group=7&gblog=132 Fri, 08 Apr 2011 15:01:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-03-2011&group=7&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-03-2011&group=7&gblog=131 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[41 ความในใจ ที่ หมอ ขอบอก ..... จาก รีดเดอร์ส ไดเจสท์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-03-2011&group=7&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-03-2011&group=7&gblog=131 Sun, 27 Mar 2011 1:54:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-03-2011&group=7&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-03-2011&group=7&gblog=130 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ประชาชนต้องการความปลอดภัยในการไปโรงพยาบาล หรือต้องการได้รับเงินชดเชยความเสียหาย?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-03-2011&group=7&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-03-2011&group=7&gblog=130 Fri, 04 Mar 2011 16:50:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2011&group=7&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2011&group=7&gblog=129 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[วิปรัฐบาลรับลูกภาคีวิชาชีพแพทย์ เสนอ ครม.ทบทวน กม.ค้มครองผู้เสียหายฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2011&group=7&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2011&group=7&gblog=129 Tue, 01 Mar 2011 15:29:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2011&group=7&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2011&group=7&gblog=128 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA["แพทยสภาปกป้องทั้งคนไข้-แพทย์"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2011&group=7&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2011&group=7&gblog=128 Tue, 01 Mar 2011 15:17:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-01-2011&group=7&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-01-2011&group=7&gblog=127 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยรัก..ถึงนักโฆษณา... โดย Panrudee Yung ( นำมาฝากจาก FB )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-01-2011&group=7&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-01-2011&group=7&gblog=127 Mon, 31 Jan 2011 1:22:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2011&group=7&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2011&group=7&gblog=121 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เชิญชม รายการ Business Week ทาง TNN 01...สัมภาษณ์ น.อ.(พิเศษ) นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2011&group=7&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2011&group=7&gblog=121 Mon, 03 Jan 2011 11:10:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-12-2010&group=7&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-12-2010&group=7&gblog=119 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอนแก่นโมเดล .. ดีจริงหรือ ??? .. ลองมาฟังความเห็น ข้อกังวลใจ ของจักษุแพทย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-12-2010&group=7&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-12-2010&group=7&gblog=119 Mon, 20 Dec 2010 12:16:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-11-2010&group=7&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-11-2010&group=7&gblog=117 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ร้ายในโรงหมอ ??? .... โดย ชัยณรงค์ กิตินารถอินทราณี ..กรุงเทพธุรกิจ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-11-2010&group=7&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-11-2010&group=7&gblog=117 Thu, 25 Nov 2010 10:23:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2010&group=7&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2010&group=7&gblog=116 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[" เบื้องหลัง " .... พรบคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ฯ ... โดย นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2010&group=7&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2010&group=7&gblog=116 Fri, 26 Nov 2010 12:29:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-11-2010&group=7&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-11-2010&group=7&gblog=115 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA["ศาลปกครองกลาง" ตัดสินให้ผู้ป่วยชนะคดี "เวชระเบียนหาย" รพ.ศิริราช ต้องจ่ายชดเชย ๑ แสนบาท+ดอกเบี้ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-11-2010&group=7&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-11-2010&group=7&gblog=115 Fri, 19 Nov 2010 12:08:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-11-2010&group=7&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-11-2010&group=7&gblog=114 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปผลการสัมมนาร่างพรบ.คุ้มครองฯ ของ บุคลากรทางการแพทย์เขตภาคเหนือ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มช. เมือ ๓พย๕๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-11-2010&group=7&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-11-2010&group=7&gblog=114 Fri, 12 Nov 2010 19:58:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-10-2010&group=7&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-10-2010&group=7&gblog=113 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามที่ต้องตอบ และคำตอบที่ต้องใคร่ครวญเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ..จากเวบสมาพันธ์แพทย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-10-2010&group=7&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-10-2010&group=7&gblog=113 Sun, 31 Oct 2010 14:32:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-10-2010&group=7&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-10-2010&group=7&gblog=110 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อร่างพรบ.คุ้มครองฯ เป็นกฎหมาย การดูแลผู้ป่วยโดยหลักการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-10-2010&group=7&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-10-2010&group=7&gblog=110 Mon, 11 Oct 2010 9:47:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-10-2010&group=7&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-10-2010&group=7&gblog=109 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ขยะใต้พรม พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสธ. ... โดย doctorlawyer]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-10-2010&group=7&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-10-2010&group=7&gblog=109 Mon, 11 Oct 2010 10:14:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-10-2010&group=7&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-10-2010&group=7&gblog=108 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ–ประชาชนได้ประโยชน์จริงหรือ ??... โดย ศ.พญ.ถนอมศรี ศรีชัยกุล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-10-2010&group=7&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-10-2010&group=7&gblog=108 Thu, 07 Oct 2010 11:43:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2010&group=7&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2010&group=7&gblog=107 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[รายการจับเข่าคุย สรุปประเด็น พรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย..ครบถ้วน โดย อ.วันชาติ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2010&group=7&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2010&group=7&gblog=107 Sun, 03 Oct 2010 11:49:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2010&group=7&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2010&group=7&gblog=106 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA["จุรินทร์" ไม่รู้เท่าทันเอ็นจีโอ (หรือ แกล้งโง่..) ... โดย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2010&group=7&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2010&group=7&gblog=106 Sun, 03 Oct 2010 11:39:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-09-2010&group=7&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-09-2010&group=7&gblog=105 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA["คลอโรฟิลล์" .. ดีจริง ตามที่โฆษณา หรือว่า แค่หลอกเล่น เหมือนกับที่เคย ๆ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-09-2010&group=7&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-09-2010&group=7&gblog=105 Thu, 23 Sep 2010 15:15:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-09-2010&group=7&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-09-2010&group=7&gblog=104 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[พ.ร.บ .คุ้มครองความเสียหายฯ กับผลกระทบด้านลบต่อสังคมในระยะยาว ....... โดย สุจิตรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-09-2010&group=7&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-09-2010&group=7&gblog=104 Fri, 17 Sep 2010 11:55:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-09-2010&group=7&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-09-2010&group=7&gblog=103 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯเพื่อใคร?! ... คอลัมน์: บันทึก...บ้านเมือง จาก หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-09-2010&group=7&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-09-2010&group=7&gblog=103 Wed, 08 Sep 2010 12:04:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-09-2010&group=7&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-09-2010&group=7&gblog=102 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปข่าว และ กำหนดการ ประชาพิจารณ์/ประชามติ ร่าง พรบ.คุ้มครองฯ ฉบับรัฐบาล 3 ก.ย. ถึง 16 ก.ย. 53]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-09-2010&group=7&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-09-2010&group=7&gblog=102 Sun, 05 Sep 2010 13:19:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-09-2010&group=7&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-09-2010&group=7&gblog=100 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไข “ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ” ... โดย นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-09-2010&group=7&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-09-2010&group=7&gblog=100 Thu, 02 Sep 2010 11:43:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-01-2020&group=4&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-01-2020&group=4&gblog=144 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ไวรัส COVID-19 ( Corona virus 2019 ) .... นำมาฝาก (ไม่ได้เขียนเอง ^_^)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-01-2020&group=4&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-01-2020&group=4&gblog=144 Tue, 21 Jan 2020 19:54:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-12-2019&group=4&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-12-2019&group=4&gblog=143 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลิตภัณฑ์พลาสติกกับอาหาร ที่มา ภญ.กิตติมา วัฒนากมลกุล Smart Consumer ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-12-2019&group=4&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-12-2019&group=4&gblog=143 Wed, 18 Dec 2019 21:23:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2019&group=4&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2019&group=4&gblog=142 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เฝ้าระวังศีรษะกระแทก 72 ชั่วโมง สำหรับผู้ได้รรับการบาดเจ็บที่ศีรษะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2019&group=4&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2019&group=4&gblog=142 Tue, 26 Nov 2019 15:01:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-10-2019&group=4&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-10-2019&group=4&gblog=141 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หอมแก้ม จับแก้ม เด็ก ... เด็ก ก็ ติดโรค ได้นะ ( เรื่องเด็กๆ by หมอแอม )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-10-2019&group=4&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-10-2019&group=4&gblog=141 Fri, 11 Oct 2019 14:31:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-09-2019&group=4&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-09-2019&group=4&gblog=140 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[วัณโรค สถานการณ์ของไทยยังรุนแรง พบผู้ป่วยรายใหม่-กลับเป็นซ้ำปีละกว่า 7 หมื่นราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-09-2019&group=4&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-09-2019&group=4&gblog=140 Sun, 01 Sep 2019 13:34:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-08-2019&group=4&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-08-2019&group=4&gblog=139 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็ดลับการตักบาตรให้ได้บุญ (นำมาฝาก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-08-2019&group=4&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-08-2019&group=4&gblog=139 Thu, 15 Aug 2019 20:56:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2019&group=4&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2019&group=4&gblog=138 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[12 โรค " กินน้ำแก้วเดียว " ก็ติดได้ ... จัดงาน "รับน้อง" ก็ต้องระวัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2019&group=4&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2019&group=4&gblog=138 Mon, 01 Jul 2019 12:58:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-01-2019&group=4&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-01-2019&group=4&gblog=137 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือดกำเดา (Epistaxis) ... นำมาฝากจากเว็บไซต์เมดไทย (MedThai)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-01-2019&group=4&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-01-2019&group=4&gblog=137 Thu, 31 Jan 2019 22:08:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-02-2018&group=4&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-02-2018&group=4&gblog=136 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[3 สิ่งสำคัญที่ แม่ลูกอ่อน ควรรู้ก่อนเลี้ยงลูกน้อยด้วย นมแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-02-2018&group=4&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-02-2018&group=4&gblog=136 Fri, 02 Feb 2018 15:40:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-01-2018&group=4&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-01-2018&group=4&gblog=135 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีเลือกนมถั่วเหลืองให้ได้คุณค่า น่าดื่ม .. Cr. เครือข่ายคนไทยไร้พุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-01-2018&group=4&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-01-2018&group=4&gblog=135 Tue, 30 Jan 2018 20:47:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-12-2017&group=4&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-12-2017&group=4&gblog=134 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคหน้าหนาว ...นำมาฝาก ไม่ได้เขียนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-12-2017&group=4&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-12-2017&group=4&gblog=134 Tue, 19 Dec 2017 15:37:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-10-2017&group=4&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-10-2017&group=4&gblog=133 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ยาเลื่อนประจำเดือน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-10-2017&group=4&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-10-2017&group=4&gblog=133 Thu, 05 Oct 2017 14:30:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-09-2017&group=4&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-09-2017&group=4&gblog=132 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีคุมกำเนิดที่คุณใช้นั้น มีโอกาสท้องกี่เปอร์เซ็นต์ ? ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-09-2017&group=4&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-09-2017&group=4&gblog=132 Wed, 13 Sep 2017 21:26:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2017&group=4&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2017&group=4&gblog=131 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[นมเพิ่มความสูง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคลอสตรุ้ม (Colostrum) เพิ่มความสูงได้ ไม่จริง! อย่าหลงเชื่อ!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2017&group=4&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2017&group=4&gblog=131 Tue, 29 Aug 2017 20:45:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-08-2017&group=4&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-08-2017&group=4&gblog=130 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรงเรียน อ่อนหวาน .. เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร ก็ปลอดน้ำอัดลม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-08-2017&group=4&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-08-2017&group=4&gblog=130 Tue, 15 Aug 2017 15:14:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-06-2017&group=4&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-06-2017&group=4&gblog=129 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สธ.พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กลุ่มเสี่ยงฟรี ที่ รพ.ของรัฐ เริ่ม 1 มิ.ย. – 31 สค.2560]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-06-2017&group=4&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-06-2017&group=4&gblog=129 Tue, 06 Jun 2017 13:44:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-10-2016&group=4&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-10-2016&group=4&gblog=126 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคซึมเศร้า .. (นำมาฝาก ไม่ได้เขียนเอง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-10-2016&group=4&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-10-2016&group=4&gblog=126 Fri, 21 Oct 2016 16:32:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-07-2016&group=4&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-07-2016&group=4&gblog=125 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคที่มากับน้ำท่วม ไฟฟ้าดูด โรคฉี่หนู ... (นำมาฝาก ไม่ได้เขียนเอง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-07-2016&group=4&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-07-2016&group=4&gblog=125 Fri, 08 Jul 2016 16:07:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-06-2016&group=4&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-06-2016&group=4&gblog=124 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคมือเท้าปาก (Hand-Foot-and-Mouth disease) ..นำมาฝาก ไม่ได้เขียนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-06-2016&group=4&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-06-2016&group=4&gblog=124 Thu, 30 Jun 2016 15:20:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-06-2016&group=4&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-06-2016&group=4&gblog=123 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคหน้าฝน ... (นำมาฝาก ไม่ได้เขียนเอง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-06-2016&group=4&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-06-2016&group=4&gblog=123 Fri, 03 Jun 2016 14:43:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2016&group=4&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2016&group=4&gblog=122 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคตาแห้ง น้ำตาเทียม ... นำมาฝาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2016&group=4&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2016&group=4&gblog=122 Wed, 25 May 2016 0:54:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-04-2016&group=4&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-04-2016&group=4&gblog=120 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เตือนอันตรายจากแสงแดดจ้า เสี่ยงมะเร็งผิวหนัง .. ครีมกันแดด จำเป็นแค่ไหน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-04-2016&group=4&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-04-2016&group=4&gblog=120 Mon, 25 Apr 2016 1:56:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-04-2016&group=4&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-04-2016&group=4&gblog=119 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคหน้าร้อน โรคลมแดด ท้องเสีย น้ำเกลือแร่ ORS ... (นำมาฝาก ไม่ได้เขียนเอง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-04-2016&group=4&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-04-2016&group=4&gblog=119 Sun, 24 Apr 2016 13:57:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-01-2016&group=4&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-01-2016&group=4&gblog=118 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ไวรัส ซิกา โรคไข้ซิกา (Zika Fever) นำมาฝาก (ไม่ได้เขียนเอง ^_^)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-01-2016&group=4&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-01-2016&group=4&gblog=118 Fri, 29 Jan 2016 13:27:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-10-2015&group=4&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-10-2015&group=4&gblog=116 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคไข้เลือดออก ... ( นำมาฝาก ไม่ได้เขียนเอง )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-10-2015&group=4&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-10-2015&group=4&gblog=116 Fri, 30 Oct 2015 0:51:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-06-2015&group=4&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-06-2015&group=4&gblog=111 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้ากากอนามัย วิธีการใส่ที่ถูกต้อง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-06-2015&group=4&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-06-2015&group=4&gblog=111 Fri, 19 Jun 2015 14:05:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-06-2015&group=4&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-06-2015&group=4&gblog=110 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ไวรัสโคโรนา2012 (MERS , เมอร์ส) นำมาฝาก (ไม่ได้เขียนเอง ^_^)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-06-2015&group=4&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-06-2015&group=4&gblog=110 Fri, 19 Jun 2015 14:48:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-04-2015&group=4&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-04-2015&group=4&gblog=108 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กจมน้ำ .. ตะโกน โยน ยื่น - คู่มือการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-04-2015&group=4&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-04-2015&group=4&gblog=108 Sun, 26 Apr 2015 14:30:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2015&group=4&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2015&group=4&gblog=106 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[นักกีฬาเสียชีวิตคาสนาม เกิดจากอะไร ? .... เขียนโดย 1412 เวบไทยคลินิก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2015&group=4&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2015&group=4&gblog=106 Tue, 10 Feb 2015 13:05:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-11-2014&group=4&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-11-2014&group=4&gblog=105 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ไวรัส อีโบล่า EBOLA ... ระบบเฝ้าระวัง ของบ้านเรา ห่วยจริงหรือ ? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-11-2014&group=4&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-11-2014&group=4&gblog=105 Tue, 25 Nov 2014 20:51:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-10-2014&group=4&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-10-2014&group=4&gblog=104 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ 6 ข้อที่ควรตรวจ HIV]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-10-2014&group=4&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-10-2014&group=4&gblog=104 Wed, 22 Oct 2014 14:55:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-09-2014&group=4&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-09-2014&group=4&gblog=103 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคตาแดง ... (นำมาฝาก ไม่ได้เขียนเอง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-09-2014&group=4&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-09-2014&group=4&gblog=103 Tue, 16 Sep 2014 0:53:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2014&group=4&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2014&group=4&gblog=101 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่วมรณรงค์ " วันงดสูบบุหรี่โลก " ... ข้อมูลดี ๆ สื่อแจกฟรี มีเพียบ (พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2014&group=4&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2014&group=4&gblog=101 Sat, 31 May 2014 15:03:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2013&group=4&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2013&group=4&gblog=100 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ครรภ์เป็นพิษ นำมาฝากจาก พญ. ชัญวลี ศรีสุโข แพทยสภา กรมการแพทย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2013&group=4&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2013&group=4&gblog=100 Tue, 11 Jun 2013 15:17:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-03-2022&group=32&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-03-2022&group=32&gblog=30 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เล็บขบ Ingrown Nail ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-03-2022&group=32&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-03-2022&group=32&gblog=30 Fri, 04 Mar 2022 14:57:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2021&group=32&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2021&group=32&gblog=29 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เมอรัลเจีย พาเรสทีทิกา Meralgia Paresthetica (Burning Thigh Pain , Skinny Jeans Syndrome)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2021&group=32&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2021&group=32&gblog=29 Sun, 12 Dec 2021 13:24:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2021&group=32&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2021&group=32&gblog=28 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดส้นเท้าในเด็ก Calcaneal Apophysitis]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2021&group=32&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2021&group=32&gblog=28 Tue, 31 Aug 2021 15:37:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-06-2021&group=32&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-06-2021&group=32&gblog=27 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อสะโพกติดเชื้อในเด็ก (Septic Arthritis of the Hip in Children) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-06-2021&group=32&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-06-2021&group=32&gblog=27 Tue, 01 Jun 2021 16:20:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-03-2021&group=32&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-03-2021&group=32&gblog=26 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อสะโพกอักเสบ ชั่วคราว ในเด็ก ( Transient synovitis , toxic synovitis or irritable hip ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-03-2021&group=32&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-03-2021&group=32&gblog=26 Wed, 31 Mar 2021 16:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-11-2020&group=32&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-11-2020&group=32&gblog=25 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นเอ็นร้อยหวายขาด [ Achilles tendon ruptures ]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-11-2020&group=32&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-11-2020&group=32&gblog=25 Mon, 09 Nov 2020 20:25:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2020&group=32&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2020&group=32&gblog=24 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Lower Extremity Alignment: Genu Varum / Valgum (Bow legs / Knock knees)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2020&group=32&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2020&group=32&gblog=24 Fri, 25 Sep 2020 16:55:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-08-2020&group=32&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-08-2020&group=32&gblog=23 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Brachial Plexus Injury คัดลอกนำมาฝาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-08-2020&group=32&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-08-2020&group=32&gblog=23 Thu, 13 Aug 2020 20:58:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-07-2020&group=32&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-07-2020&group=32&gblog=22 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อศอกเคลื่อนจากการดึง ( Pulled elbow )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-07-2020&group=32&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-07-2020&group=32&gblog=22 Tue, 14 Jul 2020 12:44:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-02-2020&group=32&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-02-2020&group=32&gblog=21 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดขาในเด็ก จากการเจริญเติบโต ( Growing Pain or benign limb pain of childhood ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-02-2020&group=32&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-02-2020&group=32&gblog=21 Fri, 21 Feb 2020 21:05:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-02-2020&group=32&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-02-2020&group=32&gblog=20 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวะ หัวกระดูกสะโพกตาย จาก การขาดเลือด ( AVN , LCP )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-02-2020&group=32&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-02-2020&group=32&gblog=20 Mon, 03 Feb 2020 16:35:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-01-2020&group=32&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-01-2020&group=32&gblog=19 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ ( รองช้ำ ) Plantar Fasiitis ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-01-2020&group=32&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-01-2020&group=32&gblog=19 Wed, 29 Jan 2020 22:43:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-01-2020&group=32&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-01-2020&group=32&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ ( Carpal ganglion ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-01-2020&group=32&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-01-2020&group=32&gblog=18 Fri, 17 Jan 2020 21:53:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-01-2020&group=32&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-01-2020&group=32&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปืน (Trigger Finger)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-01-2020&group=32&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-01-2020&group=32&gblog=17 Wed, 15 Jan 2020 22:10:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-01-2020&group=32&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-01-2020&group=32&gblog=16 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลอกหุ้มเอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ (De Quervain's Disease) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-01-2020&group=32&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-01-2020&group=32&gblog=16 Tue, 14 Jan 2020 14:17:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-01-2020&group=32&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-01-2020&group=32&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นเอ็นข้อศอกอักเสบ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-01-2020&group=32&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-01-2020&group=32&gblog=15 Mon, 13 Jan 2020 16:54:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-12-2019&group=32&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-12-2019&group=32&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กลุ่มอาการ เส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือ Carpal Tunnel Syndrome]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-12-2019&group=32&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-12-2019&group=32&gblog=14 Wed, 25 Dec 2019 21:56:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-12-2019&group=32&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-12-2019&group=32&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดคอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-12-2019&group=32&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-12-2019&group=32&gblog=13 Mon, 23 Dec 2019 21:09:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-12-2019&group=32&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-12-2019&group=32&gblog=12 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดไหล่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-12-2019&group=32&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-12-2019&group=32&gblog=12 Mon, 23 Dec 2019 21:07:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-12-2019&group=32&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-12-2019&group=32&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-12-2019&group=32&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-12-2019&group=32&gblog=11 Fri, 20 Dec 2019 13:55:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-12-2019&group=32&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-12-2019&group=32&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เข่าเสื่อม OA knee ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-12-2019&group=32&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-12-2019&group=32&gblog=10 Mon, 16 Dec 2019 23:34:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-02-2020&group=30&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-02-2020&group=30&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคตายคาถนน! หายนะภัยทางสังคม-เศรษฐกิจไทย ..ตายวันละ 50 คน ไม่เห็นมีใครกลัว ? .. คัดลอกจาก Isranews]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-02-2020&group=30&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-02-2020&group=30&gblog=15 Wed, 05 Feb 2020 15:22:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-11-2019&group=30&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-11-2019&group=30&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ เปิดข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน บาดเจ็บปีละ 6.6 หมื่นราย ตาย 3.4 พัน (ปี 2558-2561)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-11-2019&group=30&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-11-2019&group=30&gblog=14 Sat, 16 Nov 2019 14:41:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-05-2019&group=30&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-05-2019&group=30&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[WHO ชี้ไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 2 หมื่นคนต่อปี สูญเสียมากกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-05-2019&group=30&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-05-2019&group=30&gblog=13 Thu, 09 May 2019 17:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2019&group=30&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2019&group=30&gblog=12 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[รวม 7 วันอันตรายปีใหม่เทศ 2562 เจ็บน้อย แต่ ตายเยอะกว่าปีก่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2019&group=30&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2019&group=30&gblog=12 Thu, 03 Jan 2019 21:51:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-12-2018&group=30&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-12-2018&group=30&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปี 2561ประเทศไทยของเราทำลายสถิติ " มีคน เจ็บตาย บนถนน เกินหนึ่งล้านคน " ครองแชมป์โลกอีกหนึ่งสมัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-12-2018&group=30&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-12-2018&group=30&gblog=11 Sat, 15 Dec 2018 20:28:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-04-2018&group=30&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-04-2018&group=30&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ขับขี่ปลอดภัย มีอะไรมากกว่า "จิตสำนึก" 9 เหตุผลที่สวีเดน ลดการเสียชีวิตบนท้องถนนได้อย่างน่าทึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-04-2018&group=30&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-04-2018&group=30&gblog=10 Wed, 18 Apr 2018 16:16:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-02-2020&group=29&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-02-2020&group=29&gblog=42 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[E-book เรื่องควรรู้ "สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" บัตรทอง บัตรสุขภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-02-2020&group=29&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-02-2020&group=29&gblog=42 Fri, 28 Feb 2020 13:06:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-01-2019&group=29&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-01-2019&group=29&gblog=41 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คลินิกนอกเวลาราชการ - บัตรทองเบิกได้ หรือ ไม่ ? ( แต่ถ้าฉุกเฉินเข้า ER ฟรี อยู่แล้ว )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-01-2019&group=29&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-01-2019&group=29&gblog=41 Mon, 07 Jan 2019 14:49:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-03-2018&group=29&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-03-2018&group=29&gblog=40 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แจงคง 30บ.รักษาทุกโรค แก้กม.ปิดช่องเงินเหลือให้ NGO .. แถม ข้อมูลเรื่องการแก้ไข พรบ.หลักประกันสุขภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-03-2018&group=29&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-03-2018&group=29&gblog=40 Sat, 17 Mar 2018 14:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2018&group=29&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2018&group=29&gblog=39 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมกองทุนสุขภาพสามกองทุนจะเจ๊งหมดภายใน 30 ปี และจะแก้ไขได้อย่างไร ? ... ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2018&group=29&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2018&group=29&gblog=39 Thu, 01 Mar 2018 15:10:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-01-2018&group=29&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-01-2018&group=29&gblog=38 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบยั่งยืนถ้าคนไทยมีความรับผิดชอบ ... หมอดื้อ ไทยรัฐฉบับพิมพ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-01-2018&group=29&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-01-2018&group=29&gblog=38 Sun, 21 Jan 2018 13:36:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-10-2017&group=29&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-10-2017&group=29&gblog=37 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[นายกสมาคมรพ.เอกชน แจง รพ.เอกชน ทยอยออกจากประกันสังคม-บัตรทอง เหตุเงินน้อย ต่ำกว่าต้นทุน ... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-10-2017&group=29&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-10-2017&group=29&gblog=37 Thu, 05 Oct 2017 14:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-11-2009&group=29&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-11-2009&group=29&gblog=36 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[“ความจริง” ที่เกี่ยวกับระบบการบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย .. พญ. เชิดชู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-11-2009&group=29&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-11-2009&group=29&gblog=36 Tue, 24 Nov 2009 14:37:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2017&group=29&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2017&group=29&gblog=35 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดกับการรักษาพยาบาลไทย : Somsak Tiamkao]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2017&group=29&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2017&group=29&gblog=35 Mon, 18 Sep 2017 14:03:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-04-2009&group=29&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-04-2009&group=29&gblog=34 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลักการดีแต่ต้องรีบ“ปฏิรูปวิธีดำเนินการ” ... พญ. เชิดชู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-04-2009&group=29&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-04-2009&group=29&gblog=34 Tue, 14 Apr 2009 13:38:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-01-2010&group=29&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-01-2010&group=29&gblog=33 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวอย่างปัญหา ประกันสังคม .. โรงพยาบาลเอกชน และ ความต้องการของผู้ป่วย ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-01-2010&group=29&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-01-2010&group=29&gblog=33 Sat, 02 Jan 2010 13:37:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-09-2010&group=29&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-09-2010&group=29&gblog=32 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[30 ก.ย.2553 ดีเดย์ ยกอนามัย2พันแห่งเป็นรพ.สต. .... ( แล้วมันจะดีหรือ ???)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-09-2010&group=29&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-09-2010&group=29&gblog=32 Wed, 01 Sep 2010 14:47:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-10-2010&group=29&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-10-2010&group=29&gblog=31 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขขาดทุนเพราะอะไร ... พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-10-2010&group=29&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-10-2010&group=29&gblog=31 Thu, 14 Oct 2010 13:35:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-10-2010&group=29&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-10-2010&group=29&gblog=30 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA["ปรับระบบการเงิน"ก่อนเจ๊งพากันทั้งกระทรวงสาธารณสุข ...จาก คมชัดลึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-10-2010&group=29&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-10-2010&group=29&gblog=30 Sat, 16 Oct 2010 13:34:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-12-2010&group=29&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-12-2010&group=29&gblog=29 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โวยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทำรพ.เจ๊ง .... ข่าวจาก เดลินิวส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-12-2010&group=29&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-12-2010&group=29&gblog=29 Tue, 21 Dec 2010 13:33:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2011&group=29&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2011&group=29&gblog=28 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปผลการสัมมนา เรื่องแปดปีภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ...พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ผู้สรุป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2011&group=29&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2011&group=29&gblog=28 Mon, 03 Jan 2011 13:32:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-01-2011&group=29&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-01-2011&group=29&gblog=27 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[งานเข้า ข้าราชการไทย " คลังสั่งห้ามจ่าย9ยานอก คนเป็นมะเร็ง-ไขมัน-ความดันกระอัก " .. นำกระทู้มาลงไว้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-01-2011&group=29&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-01-2011&group=29&gblog=27 Tue, 25 Jan 2011 13:32:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2011&group=29&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2011&group=29&gblog=26 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุบรวมกองทุน? ...สาธารณสุขไทยกำลังกลายเป็นคอมมิวนิสต์ .. โดย นพ.เมธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2011&group=29&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2011&group=29&gblog=26 Thu, 21 Apr 2011 13:31:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2011&group=29&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2011&group=29&gblog=25 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบสาธารณสุขปัจจุบัน และทิศทางที่ควรเดิน---จาก นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2011&group=29&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2011&group=29&gblog=25 Fri, 06 May 2011 13:30:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2011&group=29&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2011&group=29&gblog=24 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางเลือกของผู้ประกันตนในการรับบริการสาธารณสุข ... พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2011&group=29&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2011&group=29&gblog=24 Tue, 17 May 2011 13:28:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2011&group=29&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2011&group=29&gblog=23 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ ปลดแอกผู้ป่วยประกันสังคม 10ล้านคนดีกว่า หากยังชุ่ยกว่าบัตรทอง ... โดย นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2011&group=29&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2011&group=29&gblog=23 Mon, 03 Oct 2011 13:27:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-03-2013&group=29&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-03-2013&group=29&gblog=22 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทีดีอาร์ไอ : ระบบประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและเท่าทียมของไทยในอนาคต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-03-2013&group=29&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-03-2013&group=29&gblog=22 Sun, 17 Mar 2013 13:26:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2014&group=29&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2014&group=29&gblog=21 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง บัตรสามสิบบาท ฯลฯ) หาข้อมูลก่อนแสดงความเห็น บ้างก็ดีนะครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2014&group=29&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2014&group=29&gblog=21 Sun, 13 Jul 2014 13:24:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2015&group=29&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2015&group=29&gblog=20 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝันร้ายในระบบบริการสุขภาพไทย .. นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ( สิงหาคม ๒๕๕๗ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2015&group=29&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2015&group=29&gblog=20 Thu, 11 Jun 2015 13:23:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-12-2016&group=29&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-12-2016&group=29&gblog=19 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรงพยาบาลขาดทุนมีมากแค่ไหน ขาดทุนเท่าไหร่ ถึง ต้องค้างจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-12-2016&group=29&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-12-2016&group=29&gblog=19 Tue, 13 Dec 2016 4:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-01-2017&group=29&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-01-2017&group=29&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ชัดเจนไม่ต้องคิดมาก โรงพยาบาลรัฐเจ๊งแน่ ... ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-01-2017&group=29&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-01-2017&group=29&gblog=18 Sun, 15 Jan 2017 13:14:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-05-2017&group=29&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-05-2017&group=29&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[1.3% หรือ 4% ของ GDP สำหรับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่เป็นภาระทางการคลังจริงหรือ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-05-2017&group=29&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-05-2017&group=29&gblog=17 Mon, 01 May 2017 13:13:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-08-2017&group=29&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-08-2017&group=29&gblog=16 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุใด พนักงาน-ผู้บริหาร สปสช. จึงไม่ใช้สิทธิบัตรทอง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-08-2017&group=29&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-08-2017&group=29&gblog=16 Tue, 01 Aug 2017 13:03:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2017&group=29&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2017&group=29&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[“น้ำลดตอผุด” : ๑๕ ปีกับการรักษาฟรีทั่วหล้า + ข้อมูลประกอบการติดตามข่าวการแก้ไข พรบ.หลักประกันสุขภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2017&group=29&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2017&group=29&gblog=15 Sun, 16 Jul 2017 12:59:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-07-2017&group=29&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-07-2017&group=29&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[มหันตภัย 30 บาทรักษาทุกโรค : ภัยของบุคลากรสาธารณสุข ... พญ.เชิดชู เขียนไว้ 2555]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-07-2017&group=29&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-07-2017&group=29&gblog=14 Thu, 27 Jul 2017 12:58:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-08-2017&group=29&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-08-2017&group=29&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เลิกพูดเกินความเป็นจริงว่า 30 บาทรักษาได้ทุกโรคและเลิกใช้คำว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-08-2017&group=29&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-08-2017&group=29&gblog=13 Tue, 01 Aug 2017 12:58:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2017&group=29&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2017&group=29&gblog=12 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[การแยกผู้ซื้อ-ผู้ให้บริการ หรือ Purchaser-Provider Split .. ศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2017&group=29&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2017&group=29&gblog=12 Fri, 18 Aug 2017 11:02:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-08-2017&group=29&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-08-2017&group=29&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ขบวนการใช้สิทธิขรก.โกงยา “สวมสิทธิ-ยิงยา-ช็อปปิ้งยา” – ปี’59 ใช้บริการกว่า 27.8 ล้านครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-08-2017&group=29&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-08-2017&group=29&gblog=11 Mon, 14 Aug 2017 22:57:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-09-2016&group=29&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-09-2016&group=29&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[พ.ศ.2559 … กรมบัญชีกลาง “เตะหมูเข้าปากหมา”?ตัดงบ 60,000 ล้าน ให้ บ.ประกันบริหารค่ารักษา ขรก. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-09-2016&group=29&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-09-2016&group=29&gblog=10 Thu, 29 Sep 2016 23:16:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-07-2019&group=28&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-07-2019&group=28&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำ เวบ และ แอป ค้นหาข้อมูล ยา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-07-2019&group=28&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-07-2019&group=28&gblog=18 Sun, 28 Jul 2019 13:41:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2019&group=28&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2019&group=28&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กัญชาทางการแพทย์ ... ข้อมูลวิชาการ ( คัดลอกมาฝาก ไม่ได้เขียนเอง )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2019&group=28&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2019&group=28&gblog=17 Sun, 21 Apr 2019 21:01:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2019&group=28&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2019&group=28&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กัญชายาครอบจักรวาล ไม่จริง ? กัญชาเพื่อความเพลิดเพลิน อันตรายรึเปล่า ? และ บทเรียนจากอเมริกา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2019&group=28&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2019&group=28&gblog=15 Tue, 26 Mar 2019 20:26:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-04-2013&group=28&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-04-2013&group=28&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[นึกถึงยาสักนิด เมื่อคิดจะเดินทาง ... จากเวบหมอชาวบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-04-2013&group=28&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-04-2013&group=28&gblog=14 Fri, 12 Apr 2013 14:21:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=28&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=28&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เตือน "ยาทรามาดอล" อันตรายถึงชีวิต ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=28&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=28&gblog=13 Fri, 11 Jan 2019 6:59:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-12-2010&group=28&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-12-2010&group=28&gblog=12 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ยาเหลือใช้... ที่บ้าน .. นำมาฝาก จากเวบหมอชาวบ้าน ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-12-2010&group=28&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-12-2010&group=28&gblog=12 Fri, 10 Dec 2010 22:01:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-06-2008&group=28&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-06-2008&group=28&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกซื้อยาอย่างไร ประหยัดค่าใช้จ่าย ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-06-2008&group=28&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-06-2008&group=28&gblog=11 Sun, 22 Jun 2008 21:58:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-06-2008&group=28&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-06-2008&group=28&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ยา ทำไมถึง แพง ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-06-2008&group=28&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-06-2008&group=28&gblog=10 Sun, 22 Jun 2008 20:43:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-09-2022&group=27&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-09-2022&group=27&gblog=66 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาลฎีกาได้พิพากษากลับ กรณีที่ผู้ป่วยแพ้ยาฉีด diclofenac (ข่าว และ ความเห็นทางการแพทย์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-09-2022&group=27&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-09-2022&group=27&gblog=66 Thu, 29 Sep 2022 14:15:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=27&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=27&gblog=65 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะถอน ‘ยาไดโคลฟีแนค’ ออกจาก รพ.สต. ก่อนมีความชัดเจนว่ามีผลต่อเส้นประสาทหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=27&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2019&group=27&gblog=65 Fri, 11 Jan 2019 15:08:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-03-2020&group=27&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-03-2020&group=27&gblog=64 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์(สำหรับแพทย์จบใหม่) กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2561]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-03-2020&group=27&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-03-2020&group=27&gblog=64 Mon, 16 Mar 2020 21:36:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-03-2020&group=27&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-03-2020&group=27&gblog=63 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรงพยาบาลต้นแบบ...โรงพยาบาลบ้านแพ้ว !? ที่มา hfocus]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-03-2020&group=27&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-03-2020&group=27&gblog=63 Thu, 12 Mar 2020 21:55:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2019&group=27&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2019&group=27&gblog=62 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าผู้ป่วยไม่ stable ห้ามอนุญาตให้ย้าย รพ. ยกเว้นผู้ป่วยหรือญาติตัดสินใจปฏิเสธการรักษา ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2019&group=27&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2019&group=27&gblog=62 Fri, 27 Dec 2019 15:48:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-12-2019&group=27&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-12-2019&group=27&gblog=61 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สภาการพยาบาลออกประกาศ ห้ามพยาบาลฉีดยา ไดโคลฟีแนค ... (ลำดับเหตุการณ์จากเวบ hfocus และ FB ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-12-2019&group=27&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-12-2019&group=27&gblog=61 Tue, 24 Dec 2019 15:08:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2019&group=27&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2019&group=27&gblog=60 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[อุบัติเหตุที่รอวันเกิด ในทุกโรงพยาบาลทั่วไทย ...โดย ผศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ (กรรมการแพทยสภา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2019&group=27&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2019&group=27&gblog=60 Sun, 08 Dec 2019 16:19:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-11-2019&group=27&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-11-2019&group=27&gblog=59 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เสนอ 10 มาตรการลดเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลสหรัฐฯ (เน้น สหรัฐอเมริกา...ไม่ใช่ไทยแลนด์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-11-2019&group=27&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-11-2019&group=27&gblog=59 Sun, 17 Nov 2019 20:17:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-10-2019&group=27&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-10-2019&group=27&gblog=58 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหญิงชาวสิงคโปร์วัย 78 ปี จบด้วยการเสียชีวิต .. ที่มา Wichai Naiyaraksaereemd]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-10-2019&group=27&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-10-2019&group=27&gblog=58 Thu, 10 Oct 2019 21:22:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-08-2019&group=27&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-08-2019&group=27&gblog=57 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กินฉี่ตัวเอง ...ดีจริงหรือ ? ( หมอบอก ) โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ เกรียง ตั้งสง่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-08-2019&group=27&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-08-2019&group=27&gblog=57 Fri, 30 Aug 2019 14:30:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2019&group=27&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2019&group=27&gblog=56 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่อ้างว่า พระพุทธเจ้าสนับสนุนการกิน ฉี่ ตนเอง เพื่อรักษาโรค เข้าใจผิด (พระบอก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2019&group=27&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2019&group=27&gblog=56 Tue, 27 Aug 2019 14:27:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-03-2019&group=27&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-03-2019&group=27&gblog=55 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[อาชญากรรมบริสุทธิ์ ของ...ทาสชุดขาว ? .. โดย ผศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-03-2019&group=27&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-03-2019&group=27&gblog=55 Fri, 08 Mar 2019 15:45:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2017&group=27&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2017&group=27&gblog=54 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[วัคซีนโรคไข้เลือดออก .. นำมา เล่าสู่กันฟัง .. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2017&group=27&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2017&group=27&gblog=54 Sat, 28 Jan 2017 14:36:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2008&group=27&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2008&group=27&gblog=53 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ไข้เลือดออก..ฤดูกาลแห่งโศกนาฏกรรม ยุงลายกัดคน(ป่วย..เป็นไข้)เลือดออกตาย แต่แพทย์ผู้รักษาเป็นจำเลย?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2008&group=27&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2008&group=27&gblog=53 Sat, 17 May 2008 14:35:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2010&group=27&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2010&group=27&gblog=52 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็ดลับ 20 ประการ ที่จะช่วยคุณ " ป้องกันความผิดพลาดทางการแพทย์ในการเข้ารับบริการสุขภาพ "...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2010&group=27&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2010&group=27&gblog=52 Tue, 19 Oct 2010 21:33:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-06-2009&group=27&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-06-2009&group=27&gblog=51 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[จริยธรรมเกี่ยวกับ ... การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-06-2009&group=27&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-06-2009&group=27&gblog=51 Mon, 08 Jun 2009 14:23:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-01-2019&group=27&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-01-2019&group=27&gblog=50 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ แพทย์ต้องการความมั่นคง สังคมต้องการผู้เชี่ยวชาญ ผ่าปัญหา ‘หมอสมองไหล’ กับ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-01-2019&group=27&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-01-2019&group=27&gblog=50 Wed, 09 Jan 2019 22:46:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-12-2018&group=27&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-12-2018&group=27&gblog=49 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สมุนไพร หนานเฉาเหว่ย .. ดี จริงหรือ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-12-2018&group=27&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-12-2018&group=27&gblog=49 Sun, 30 Dec 2018 21:29:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2010&group=27&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2010&group=27&gblog=48 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อเท็จจริงเรื่องการทำแท้งในประเทศไทย ... ทำแท้ง กฏหมาย แพทยสภา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2010&group=27&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2010&group=27&gblog=48 Mon, 11 Jan 2010 21:38:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2011&group=27&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2011&group=27&gblog=47 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สเตียรอยด์ในยาสมุนไพร ..... ( นำมาฝากสำหรับคนที่คิดว่า " ถ้าเป็นสมุนไพร ปลอดภัย " ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2011&group=27&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2011&group=27&gblog=47 Mon, 19 Sep 2011 21:38:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2014&group=27&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2014&group=27&gblog=46 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[การช่วยเหลือ ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น ( ช่วยฟื้นคืนชีพ , CPR ) และ AED เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2014&group=27&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2014&group=27&gblog=46 Mon, 07 Jul 2014 13:24:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-06-2015&group=27&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-06-2015&group=27&gblog=45 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำมันมะพร้าว - ออย์ พูลลิ่ง ( oil pulling ) ... ดีจริง หรือ ??? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-06-2015&group=27&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-06-2015&group=27&gblog=45 Mon, 08 Jun 2015 21:37:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2015&group=27&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2015&group=27&gblog=44 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ล้างพิษตับ ลำไส้ และ การดื่มน้ำด่าง .. ดี จริงหรือ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2015&group=27&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2015&group=27&gblog=44 Wed, 24 Jun 2015 21:36:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-07-2015&group=27&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-07-2015&group=27&gblog=43 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แพทย์จุฬาฯ พบคนไข้ไทย ใช้ "ใบทุเรียนเทศ" ตายเพราะตับและไตวาย ก่อนตายเพราะมะเร็ง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-07-2015&group=27&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-07-2015&group=27&gblog=43 Tue, 21 Jul 2015 21:35:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=27&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=27&gblog=42 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หลอกขายของ ด้วยการตรวจเลือด live blood analysis ... รศ. ดร.เจษฎา ทนพ.ภาคภูมิ Drama-addict สภาเทคนิคฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=27&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=27&gblog=42 Fri, 25 Sep 2015 21:35:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-10-2015&group=27&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-10-2015&group=27&gblog=41 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[อย.ยันไม่เคยอนุญาตนำเข้าเครื่องตรวจสุขภาพ นักวิทย์ฯชี้ผลวิเคราะห์โรคกล่าวอ้างเกินจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-10-2015&group=27&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-10-2015&group=27&gblog=41 Fri, 30 Oct 2015 21:35:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-04-2016&group=27&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-04-2016&group=27&gblog=40 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีช่วยเหลือตนเอง หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว , ปั๊มหัวใจตัวเองด้วยการไอ ... สรุป ไม่จริง ไม่แนะนำให้ทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-04-2016&group=27&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-04-2016&group=27&gblog=40 Sat, 30 Apr 2016 21:34:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-05-2017&group=27&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-05-2017&group=27&gblog=39 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[“ผ่าท้องคลอดไม่ใช่คำตอบสุดท้าย” ไขปมความไม่รู้และความเข้าใจผิดของเหล่าพ่อแม่มือใหม่ กับ ศ.นพ.ภิเศก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-05-2017&group=27&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-05-2017&group=27&gblog=39 Tue, 09 May 2017 14:30:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-11-2018&group=27&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-11-2018&group=27&gblog=38 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิด 7 ปัญหาหลักกับภาระงานแพทย์ในรพ.รัฐขนาดเล็ก ที่หลายคนอาจไม่รู้ ? .. นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-11-2018&group=27&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-11-2018&group=27&gblog=38 Sun, 04 Nov 2018 13:12:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-04-2018&group=27&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-04-2018&group=27&gblog=37 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[อาจารย์หมอมาเอง! อธิบายขั้นตอนชัด 'ทำไมยาหมอแสงไม่มีฤทธิ์ฆ่ามะเร็ง']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-04-2018&group=27&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-04-2018&group=27&gblog=37 Thu, 26 Apr 2018 14:47:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-04-2018&group=27&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-04-2018&group=27&gblog=36 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลออก! สมุนไพรหมอแสง ไม่ยับยั้งมะเร็ง เจ้าตัวเดินหน้าแจกต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-04-2018&group=27&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-04-2018&group=27&gblog=36 Thu, 26 Apr 2018 14:45:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-03-2018&group=27&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-03-2018&group=27&gblog=35 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หมายเหตุ แพทยสภา" ลงเรื่อง คดีความทางการแพทย์ คดีแรก แพทย์ร่วมจ่าย ๑.๘ ล้าน อีกคดี แพทย์ติดคุก ๔ ปี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-03-2018&group=27&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-03-2018&group=27&gblog=35 Mon, 19 Mar 2018 14:30:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2018&group=27&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2018&group=27&gblog=34 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ยาหมอแสง ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป ... กระทู้ แนะนำ ใน พันทิบ ๘กพ.๖๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2018&group=27&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2018&group=27&gblog=34 Sat, 10 Feb 2018 14:45:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-01-2018&group=27&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-01-2018&group=27&gblog=33 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคาดหวังของสังคมไทยต่อแพทย์ ... นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-01-2018&group=27&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-01-2018&group=27&gblog=33 Fri, 26 Jan 2018 2:18:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-01-2018&group=27&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-01-2018&group=27&gblog=32 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[7 ความเข้าใจผิดของคนไทยต่อการบริบาลที่ห้องฉุกเฉินของรัฐ .. นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-01-2018&group=27&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-01-2018&group=27&gblog=32 Fri, 26 Jan 2018 20:34:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-01-2018&group=27&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-01-2018&group=27&gblog=31 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ็บป่วยไปห้องฉุกเฉิน ... ตามมาตรฐาน ก็ยังต้อง " รอ " ^_^ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-01-2018&group=27&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-01-2018&group=27&gblog=31 Tue, 16 Jan 2018 21:57:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2017&group=27&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2017&group=27&gblog=30 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ยาอมใต้ลิ้น ISDN .. หมอหัวใจยืนยันว่า " เข้าใจผิด " .. งดแชร์ และ ฝากบอกต่อ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2017&group=27&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2017&group=27&gblog=30 Mon, 04 Dec 2017 17:17:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-12-2017&group=27&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-12-2017&group=27&gblog=29 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[วิกฤต คุกคาม ความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคืออะไร ... จากงานสัมนาฯ จัดโดยคณะอนุกรรมการฯ แพทยสภา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-12-2017&group=27&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-12-2017&group=27&gblog=29 Sat, 02 Dec 2017 17:46:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-10-2017&group=27&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-10-2017&group=27&gblog=28 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แพทยสภากำหนดเวลาเข้าเวรหมอภาครัฐ .. ดีต่อหมอ ดีต่อผู้ป่วย แต่ แพทยสภาโดนถล่ม ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-10-2017&group=27&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-10-2017&group=27&gblog=28 Sun, 15 Oct 2017 17:05:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-08-2017&group=27&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-08-2017&group=27&gblog=27 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาเรื่องการให้แพทย์ ต้องออกไปชันสูตรพลิกศพการตายผิดธรรมชาติในที่เกิดเหตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-08-2017&group=27&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-08-2017&group=27&gblog=27 Fri, 04 Aug 2017 22:27:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-07-2017&group=27&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-07-2017&group=27&gblog=26 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางรอดโรงพยาบาลรัฐอยู่ในมือของท่าน ... เรื่องโดย Somsak Tiamkao]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-07-2017&group=27&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-07-2017&group=27&gblog=26 Sun, 30 Jul 2017 1:56:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2017&group=27&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2017&group=27&gblog=25 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากเรียนหมอ ชีวิตแพทย์ รพ.รัฐ และ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ... รู้ว่าเป็นหมอเหนื่อย แล้วมาเป็นหมอทำไม ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2017&group=27&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2017&group=27&gblog=25 Sun, 16 Jul 2017 12:52:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-07-2017&group=27&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-07-2017&group=27&gblog=24 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงเวลารณรงค์ปฏิรูประบบสุขภาพในการดูแลประชาชนทั่วประเทศ ... นพ.ธีระ วรธนารัตน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-07-2017&group=27&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-07-2017&group=27&gblog=24 Sat, 29 Jul 2017 14:37:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2017&group=27&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2017&group=27&gblog=23 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม ห้ามถ่ายภาพในโรงพยาบาล ห้ามถ่ายภาพ ผู้ป่วย แพทย์ .. รวบรวมมาฝาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2017&group=27&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2017&group=27&gblog=23 Sun, 16 Jul 2017 14:39:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-01-2008&group=27&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-01-2008&group=27&gblog=22 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลของ การรักษาโรค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-01-2008&group=27&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-01-2008&group=27&gblog=22 Sat, 05 Jan 2008 21:34:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2017&group=27&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2017&group=27&gblog=21 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดกับดัก'งานหนักฆ่าหมอ' คนในรู้จนชิน'เรื้อรังมานาน' ... เดลินิวส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2017&group=27&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2017&group=27&gblog=21 Thu, 13 Jul 2017 21:12:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2011&group=27&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2011&group=27&gblog=20 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม ผมถึงลาออกจากราชการ .... เรื่องเก่าเขียนไว้ตั้งแต่ปี 2551 เอามาเล่าสู่กันฟัง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2011&group=27&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2011&group=27&gblog=20 Fri, 28 Jan 2011 13:29:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-02-2008&group=27&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-02-2008&group=27&gblog=19 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อแนะนำ ถ้าต้อง ลาออกจากราชการ มีขั้นตอนอย่างไร? ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-02-2008&group=27&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-02-2008&group=27&gblog=19 Sun, 24 Feb 2008 13:22:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-02-2010&group=27&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-02-2010&group=27&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สาเหตุที่ทำให้แพทย์ลาออกจากราชการ ... เคยมีการวิจัยมาเพียบ เมื่อไหร่จะเริ่มแก้ไข ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-02-2010&group=27&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-02-2010&group=27&gblog=18 Tue, 23 Feb 2010 13:23:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-09-2016&group=27&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-09-2016&group=27&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[วิกฤติบริการสาธารณสุข? ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-09-2016&group=27&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-09-2016&group=27&gblog=17 Tue, 06 Sep 2016 20:14:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2016&group=27&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2016&group=27&gblog=16 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[การแพทย์คือวิทยาศาสตร์ของความน่าจะเป็นและศิลปะของความไม่แน่นอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2016&group=27&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2016&group=27&gblog=16 Thu, 21 Apr 2016 19:15:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2016&group=27&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2016&group=27&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำของแพทย์ในการรักษาโรค กนกศักดิ์ พ่วงลาภ พนักงานอัยการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2016&group=27&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2016&group=27&gblog=15 Sat, 24 Sep 2016 19:14:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-06-2011&group=27&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-06-2011&group=27&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลาเปลี่ยน คนไข้ (ญาติ) เปลี่ยน แต่ หมอ (บางคน) ไม่ยอมเปลี่ยน ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-06-2011&group=27&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-06-2011&group=27&gblog=14 Sun, 19 Jun 2011 19:12:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2016&group=27&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2016&group=27&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าฟ้องแพทย์ รพ. รัฐ ตรวจรักษาผู้ป่วยในศูนย์ไตเทียมของเอกชน (outsource) แต่ สถานที่ตั้งอยู่ใน รพ.รัฐ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2016&group=27&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2016&group=27&gblog=13 Mon, 19 Sep 2016 13:10:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2013&group=27&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2013&group=27&gblog=12 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อเท็จจริงในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยแพทย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2013&group=27&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2013&group=27&gblog=12 Tue, 11 Jun 2013 21:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=27&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=27&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โชคดีที่ไม่เรียนวิชาสูติศาสตร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=27&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=27&gblog=11 Wed, 04 Feb 2009 16:24:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2015&group=27&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2015&group=27&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาตราหน้า ว่าหมอฆ่าคน : หนังสือ ชนะเลิศรางวัลชมนาด "The Best Of Non-Fiction" ครั้งที่ ๔ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2015&group=27&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2015&group=27&gblog=10 Sun, 16 Aug 2015 20:53:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-09-2020&group=26&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-09-2020&group=26&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แพทย์กับการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ( ที่มา FB Medical Ethics 101 )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-09-2020&group=26&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-09-2020&group=26&gblog=15 Wed, 23 Sep 2020 15:29:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2020&group=26&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2020&group=26&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แพทยสภาจะทำการ “จำลอง” การเลือกตั้ง เพื่อรองรับระบบเลือกตั้ง Online .. เชิญชวนแพทย์ทุกท่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2020&group=26&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2020&group=26&gblog=14 Tue, 04 Feb 2020 22:17:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-01-2020&group=26&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-01-2020&group=26&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Fake News สร้างข่าวปลอมเตรียมนอนคุก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-01-2020&group=26&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-01-2020&group=26&gblog=13 Tue, 14 Jan 2020 16:57:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-12-2017&group=26&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-12-2017&group=26&gblog=12 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Admin เฟสรักษ์กำแพง ขอชี้แจง เรื่อง การแสดงความคิดเห็น โต้ตอบ และ พรบ.คอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-12-2017&group=26&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-12-2017&group=26&gblog=12 Tue, 26 Dec 2017 14:39:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2016&group=26&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2016&group=26&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากเตือน แพทย์ เกี่ยวกับ การรับปรึกษา วินิจฉัย ผ่านแอพ ผ่านเวบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2016&group=26&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-09-2016&group=26&gblog=11 Mon, 19 Sep 2016 13:30:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-11-2009&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-11-2009&group=26&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หมอไม่ควรไปตอบปัญหาทางเนต จริงหรือ ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-11-2009&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-11-2009&group=26&gblog=10 Fri, 06 Nov 2009 13:30:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2017&group=24&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2017&group=24&gblog=99 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 01 21 สมัชชาสุขภาพ จ.กพ ศิลป์ในสวน ปีที่๓ ครั้งที่ ๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2017&group=24&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2017&group=24&gblog=99 Sat, 28 Jan 2017 21:44:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-01-2017&group=24&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-01-2017&group=24&gblog=98 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 01 14 คำประกาศ สิทธิและข้อพึงปฏิบัติ ของผู้ป่วย งานวันเด็ก เปิดรังกระต่าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-01-2017&group=24&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-01-2017&group=24&gblog=98 Sat, 14 Jan 2017 15:28:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-01-2017&group=24&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-01-2017&group=24&gblog=97 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2560 01 07 เทศกาลปีใหม่ ตายเจ็บเพียบ ศิลป์ในสวน ครั้งที่ ๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-01-2017&group=24&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-01-2017&group=24&gblog=97 Tue, 10 Jan 2017 15:52:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-12-2016&group=24&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-12-2016&group=24&gblog=96 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 12 24 แนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชน ศิลป์ในสวน ปี3 ครั้งที่8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-12-2016&group=24&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-12-2016&group=24&gblog=96 Sat, 24 Dec 2016 21:52:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-12-2016&group=24&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-12-2016&group=24&gblog=95 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 12 17 แนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชน ๙บทเพลง ๕๙๙บรรเลง คีตกวีดนตรีเพื่อพ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-12-2016&group=24&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-12-2016&group=24&gblog=95 Sat, 24 Dec 2016 21:49:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=94 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 12 10 ตรวจสุขภาพประจำปี จำเป็นหรือไม่ อาคารไม้ ร.ร.กพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=94 Mon, 12 Dec 2016 14:49:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=93 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 12 03 เอกซเรย์กระดูก ๕ธค.วันพ่อแห่งชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=93 Mon, 12 Dec 2016 14:41:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=92 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 11 26 โรคมือเท้าปาก สวนสองกษัตริย์ ศิลป์ในสวนปี ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=92 Mon, 12 Dec 2016 14:35:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=91 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 11 19 แพ้ยา ผลข้างเคียงของยา สวนสองกษัตริย์ ภาคประชาชนเห็นด้วยหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=91 Mon, 12 Dec 2016 14:31:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=90 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 11 12 โรคหน้าหนาว สวนสองกษัตริย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=90 Mon, 12 Dec 2016 14:27:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=89 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 11 05 โรคซึมเศร้า กำแพงเพชรรวมใจ อาลัยองค์ภูมิพล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=89 Mon, 12 Dec 2016 14:23:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=88 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 10 29 โรคซึมเศร้า ๑๐ เรื่องน่ารู้ กำแพงเพชรรวมใจ อาลัยองค์ภูมิพล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2016&group=24&gblog=88 Mon, 12 Dec 2016 14:18:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-10-2016&group=24&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-10-2016&group=24&gblog=87 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 10 22 โรคซึมเศร้า เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับงานพระบรมศพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-10-2016&group=24&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-10-2016&group=24&gblog=87 Sun, 23 Oct 2016 21:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-10-2016&group=24&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-10-2016&group=24&gblog=86 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 10 01 กระดูกต้นขาหัก งานกล้วยไข่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-10-2016&group=24&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-10-2016&group=24&gblog=86 Sat, 01 Oct 2016 16:14:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2016&group=24&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2016&group=24&gblog=85 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 09 24 ๒๔ กันยายน วันมหิดล คัดค้านคุก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2016&group=24&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2016&group=24&gblog=85 Sat, 24 Sep 2016 21:48:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2016&group=24&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2016&group=24&gblog=84 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 09 10 โรคพิษสุนัขบ้า ปั่นทะลุกำแพง ชมแหล่งมรดกโลก ฟังดนตรี ชมงานศิลป์ อิน กำแพงเพชร 11กย.59]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2016&group=24&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2016&group=24&gblog=84 Sat, 24 Sep 2016 21:37:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-09-2016&group=24&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-09-2016&group=24&gblog=83 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 09 03 ไวรัสซิก้า ไข้เลือดออก เนชั่นไบค์@กำแพงเพชร 11กย.59]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-09-2016&group=24&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-09-2016&group=24&gblog=83 Sat, 03 Sep 2016 23:00:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2016&group=24&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2016&group=24&gblog=82 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 08 27 วัดความหนาแน่นกระดูก สรุปประชุมตรวจราชการ ขยะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2016&group=24&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2016&group=24&gblog=82 Sat, 27 Aug 2016 0:15:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-08-2016&group=24&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-08-2016&group=24&gblog=81 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 08 20 ขยะก่อโรค ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-08-2016&group=24&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-08-2016&group=24&gblog=81 Sat, 20 Aug 2016 21:30:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-08-2016&group=24&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-08-2016&group=24&gblog=80 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 08 13 ฟื้นฟู อัมพฤกษ์ อัมพาต คกก. ประสานและขับเคลื่อน นโยบายสานพลังประชารัฐ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-08-2016&group=24&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-08-2016&group=24&gblog=80 Sat, 20 Aug 2016 21:21:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-08-2016&group=24&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-08-2016&group=24&gblog=79 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 08 06 อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นแล้วรักษาหายหรือไม่ ยาละลายลิ่มเลือดช่วยได้จริง ลงประชามติร่างรัฐ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-08-2016&group=24&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-08-2016&group=24&gblog=79 Fri, 05 Aug 2016 16:05:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-07-2016&group=24&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-07-2016&group=24&gblog=78 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 07 30 โรคเส้นเลือดสมอง ตีบ ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ตอน ๒ สาระสำคัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-07-2016&group=24&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-07-2016&group=24&gblog=78 Fri, 29 Jul 2016 16:52:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2016&group=24&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2016&group=24&gblog=77 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 07 23 โรคกระดูกพรุนเหมือนโรคข้อเสื่อม ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ตอน๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2016&group=24&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2016&group=24&gblog=77 Fri, 22 Jul 2016 16:35:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-07-2016&group=24&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-07-2016&group=24&gblog=76 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 07 09 โรคที่่มากับน้ำท่วม ชากังราวนครแห่งศิลป์ ตอน2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-07-2016&group=24&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-07-2016&group=24&gblog=76 Fri, 08 Jul 2016 17:09:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2016&group=24&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2016&group=24&gblog=75 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 07 02 โรคมือเท้าปาก ชากังราวนครแห่งศิลป์ ตอน๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2016&group=24&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2016&group=24&gblog=75 Fri, 01 Jul 2016 14:18:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2016&group=24&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2016&group=24&gblog=74 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 06 25 อาหารเสริม สี่แยกเกาะแขก_สมัชชาสุขภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2016&group=24&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2016&group=24&gblog=74 Sat, 25 Jun 2016 22:38:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-06-2016&group=24&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-06-2016&group=24&gblog=73 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 06 18 อ.ย. ไม่เคยรับรองผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลดอ้วนได้จริง สมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-06-2016&group=24&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-06-2016&group=24&gblog=73 Sat, 18 Jun 2016 16:00:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2016&group=24&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2016&group=24&gblog=72 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 06 11 โรคหน้าฝน ตอน๒ โรงเรียนประชารัฐ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2016&group=24&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2016&group=24&gblog=72 Fri, 17 Jun 2016 16:34:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2016&group=24&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2016&group=24&gblog=71 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 06 04 โรคหน้าฝน โครงการชากังราวนครแห่งศิลป์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2016&group=24&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2016&group=24&gblog=71 Fri, 17 Jun 2016 16:09:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2016&group=24&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2016&group=24&gblog=70 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 05 28 โรคตาแห้ง กรอ.จ.กพ หุ่นระบำชากังราว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2016&group=24&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2016&group=24&gblog=70 Sun, 29 May 2016 22:14:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2016&group=24&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2016&group=24&gblog=69 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 05 21 ใบรับรองแพทย์ กรอ.จ.กพ หุ่นระบำชากังราว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2016&group=24&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2016&group=24&gblog=69 Wed, 25 May 2016 1:07:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2016&group=24&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2016&group=24&gblog=68 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 05 07 โรคพิษสุนัขบ้า งานบุญกลางบ้านห่มผ้าเจดีย์วัดกะโลทัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2016&group=24&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2016&group=24&gblog=68 Fri, 06 May 2016 15:29:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-04-2016&group=24&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-04-2016&group=24&gblog=67 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 04 30 การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ต้นสักทรงปลูก ถนนคนเดิน ฅนกำแพง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-04-2016&group=24&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-04-2016&group=24&gblog=67 Sat, 30 Apr 2016 14:02:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-04-2016&group=24&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-04-2016&group=24&gblog=66 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 04 23 ปีใหม่ไทยเทศตายเจ็บเพียบ ถนนคนเดิน ฅนกำแพง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-04-2016&group=24&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-04-2016&group=24&gblog=66 Sat, 23 Apr 2016 13:04:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-03-2016&group=24&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-03-2016&group=24&gblog=65 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 03 12 จมน้ำ ถนนคนเดิน (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-03-2016&group=24&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-03-2016&group=24&gblog=65 Sat, 12 Mar 2016 22:00:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-03-2016&group=24&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-03-2016&group=24&gblog=64 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 03 04 วิ่งกับเข่าเสื่อม ? ถนนคนเดิน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-03-2016&group=24&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-03-2016&group=24&gblog=64 Sat, 05 Mar 2016 22:08:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2016&group=24&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2016&group=24&gblog=63 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 02 27 เกาต์ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ? งานนบพระ ๕๙ ข้อคิดเห็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2016&group=24&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2016&group=24&gblog=63 Sat, 27 Feb 2016 15:32:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-02-2016&group=24&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-02-2016&group=24&gblog=62 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 02 20 กระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ งานนบพระ ๕๙ กำหนดการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-02-2016&group=24&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-02-2016&group=24&gblog=62 Sat, 20 Feb 2016 20:57:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-02-2016&group=24&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-02-2016&group=24&gblog=61 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 02 13 กระดูกข้อมือหัก ป้ายLED ๔ ล้าน รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ปี๒๕๕๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-02-2016&group=24&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-02-2016&group=24&gblog=61 Sun, 14 Feb 2016 0:40:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-02-2016&group=24&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-02-2016&group=24&gblog=60 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 02 06 กระดูกไหปลาร้าหัก งานนบพระเล่นเพลง 2559]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-02-2016&group=24&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-02-2016&group=24&gblog=60 Sat, 06 Feb 2016 16:30:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-01-2016&group=24&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-01-2016&group=24&gblog=59 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 01 30 โรคไข้ซิกา และ โรคเมอร์ งานศิลป์ในสวนครั้งที่ ๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-01-2016&group=24&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-01-2016&group=24&gblog=59 Fri, 29 Jan 2016 22:10:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2016&group=24&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2016&group=24&gblog=58 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 01 23 5 โรค เฝ้าระวังปี 59 ถนนคนเดิน งานศิลป์ในสวน นโยบายเปิดพื้นที่ศิลปะ อปท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2016&group=24&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2016&group=24&gblog=58 Sat, 23 Jan 2016 12:46:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-01-2016&group=24&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-01-2016&group=24&gblog=57 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 01 16 โรคติดต่อชายแดน ท่อขนส่งน้ำมัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-01-2016&group=24&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-01-2016&group=24&gblog=57 Sat, 16 Jan 2016 22:52:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-01-2016&group=24&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-01-2016&group=24&gblog=56 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2559 01 09 โรคหน้าหนาว งานวันเด็ก 59 งานเปิดรังกระต่าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-01-2016&group=24&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-01-2016&group=24&gblog=56 Sun, 10 Jan 2016 19:23:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-12-2015&group=24&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-12-2015&group=24&gblog=55 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 12 26 ปวดขาจากการเจริญเติบโต ข้อสะโพกอักเสบในเด็ก ศิลป์ในสวน ปีที่สอง ครั้งที่ ๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-12-2015&group=24&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-12-2015&group=24&gblog=55 Fri, 25 Dec 2015 21:58:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-12-2015&group=24&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-12-2015&group=24&gblog=54 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 12 19 ปัญหาเท้า ที่พบบ่อย กลุ่มอาการปวดส้นเท้า ไบค์เลน 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-12-2015&group=24&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-12-2015&group=24&gblog=54 Sat, 19 Dec 2015 22:37:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2015&group=24&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2015&group=24&gblog=53 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 12 12 ปัญหาเท้า ที่พบบ่อย รองช้ำ ไบค์เลน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2015&group=24&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2015&group=24&gblog=53 Sat, 12 Dec 2015 0:10:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2015&group=24&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2015&group=24&gblog=51 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 11 28 ปัญหาเท้า ที่พบบ่อย นิ้วหัวแม่เท้าเก ศิลป์ในสวนปีที่ ๒ ประกวดสุนทรพจน์วันพ่อ ๕ธค.๒๕๕๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2015&group=24&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2015&group=24&gblog=51 Thu, 26 Nov 2015 15:06:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-11-2015&group=24&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-11-2015&group=24&gblog=50 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 11 21 ปัญหาเท้า ที่พบบ่อย ตาปลา เล็บขบ ศิลป์ในสวน ลอยกระทง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-11-2015&group=24&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-11-2015&group=24&gblog=50 Sat, 21 Nov 2015 21:50:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-11-2015&group=24&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-11-2015&group=24&gblog=49 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 11 14 ไข้เลือดออก2 ศูษย์การท่องเที่ยว ห้องสมุดพระเทพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-11-2015&group=24&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-11-2015&group=24&gblog=49 Sat, 21 Nov 2015 21:47:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-10-2015&group=24&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-10-2015&group=24&gblog=48 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 10 30 ไข้เลือดออก งานกล้วยไข่ ศูษย์การท่องเที่ยว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-10-2015&group=24&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-10-2015&group=24&gblog=48 Fri, 30 Oct 2015 16:10:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=47 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 09 26 โรคมือเท้าปาก ประธานชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=47 Fri, 25 Sep 2015 22:07:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=46 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 09 19 วันมหิดล Carfreeday2015 ตอน2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=46 Fri, 25 Sep 2015 22:03:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=45 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 09 12 รองเท้า carfreeday2015]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=45 Fri, 25 Sep 2015 22:01:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=44 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 09 05 สิทธฺิผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติ สุนัขจรจัดปัญหาสังคม ระดับประเทศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=44 Fri, 25 Sep 2015 22:00:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=43 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 08 29 คับอักเสบ บี งานกล้วยไข่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=43 Fri, 25 Sep 2015 21:56:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=42 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 08 22 โรคตับอักเสบ ศปจ.กพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=42 Fri, 25 Sep 2015 21:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=41 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 08 15 โรคเอดส์ Bike for MOM]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=41 Fri, 25 Sep 2015 21:52:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=40 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 08 08 ตรวจเอดส์ Bike for MOM]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=40 Fri, 25 Sep 2015 21:50:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=39 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 07 25 ทุเรียนเทศ เกาะกลางน้ำ BDKP58]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=39 Fri, 25 Sep 2015 21:49:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=38 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 07 18 โรคบาดทะยัก คกก.พัฒนาเกาะ ศปจ.กพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=38 Fri, 25 Sep 2015 21:47:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=37 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 07 04 โรคเส้นเลือดสมองตีบ อัมพฤกษ์อัมพาต Bike for MOM]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=37 Fri, 25 Sep 2015 21:45:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=36 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 06 26 MERS_2 รถไฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=36 Fri, 25 Sep 2015 21:43:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=35 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 06 20 MERS เกาะกลางน้ำ อพท.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=35 Fri, 25 Sep 2015 21:41:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=34 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 06 13 งดจัดรายการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=34 Fri, 25 Sep 2015 21:38:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=33 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 06 06 โรคความดันโลหิตสูง รถไฟนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=33 Fri, 25 Sep 2015 21:36:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=32 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 05 23 แลป ปปช.กพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=32 Fri, 25 Sep 2015 21:34:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=31 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 05 16 เอกซเรย์ แค่ไหนปลอดภัย เส้นทางจักรยาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=31 Fri, 25 Sep 2015 21:30:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=30 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 05 09 จมน้ำ วัดกะโลทัย ทำบุญกลางบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=30 Fri, 25 Sep 2015 21:27:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=29 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 05 02 โรคพิษสุนัขบ้า แกนนำเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร MODเฮ้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=29 Fri, 25 Sep 2015 21:25:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=28 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 04 25 โรคลมแดด สงกรานต์ วันปีใหม่ไทย แต่กลายเป็น ๗ วันอันตราย ตายเจ็บเพียบ ? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=28 Fri, 25 Sep 2015 21:22:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=27 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 04 11 โรคหน้าร้อน สงกรานต์ ปลอดเหล้าที่กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=27 Fri, 25 Sep 2015 21:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=26 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 03 28 การฉีดยา อันตรายที่ถูกเมิน ศิลป์ในสวน ต้นโพธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=26 Fri, 25 Sep 2015 21:16:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=25 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 03 21 เกณฑ์ทหาร มช. ศิลป์ในสวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=25 Fri, 25 Sep 2015 21:12:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=24 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 03 14 ผลการรักษาโรค ถนนคนเดิน ศิลป์ในสวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=24 Fri, 25 Sep 2015 21:09:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=23 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 03 07 สิทธิผู้ป่วย นบพระเล่นเพลง ศิลป์ในสวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=23 Fri, 25 Sep 2015 21:07:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=22 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 02 28 โรคกระดูกพรุน วัดความหนาแน่นกระดูก นบพระเล่นเพลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=22 Fri, 25 Sep 2015 21:05:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=21 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 02 21 โรคเอสแอลอี ศิลป์ในสวน 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=21 Fri, 25 Sep 2015 20:55:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=20 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 02 14 รูมาตอยด์ ตรุษจีน ศิลป์ในสวน 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=20 Fri, 25 Sep 2015 20:54:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=19 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 02 07 เกาต์ นบพระเล่นเพลง ศิลป์ในสวน 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=19 Fri, 25 Sep 2015 20:52:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 01 17 ยาเอนเสด วิชากร มรภ.กพ ๑๑ ศิลป์ในสวน ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=18 Fri, 25 Sep 2015 20:50:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2558 01 10 ยาชุดยาสเตียรอยด์ วันเด็ก ศิลป์ในสวน ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=24&gblog=17 Fri, 25 Sep 2015 20:46:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-09-2015&group=24&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-09-2015&group=24&gblog=16 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2557 12 27 คำถามก่อนผ่าตัด ศิลป์ในสวน OTOP]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-09-2015&group=24&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-09-2015&group=24&gblog=16 Mon, 14 Sep 2015 23:35:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-09-2015&group=24&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-09-2015&group=24&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2557 12 20 เฝือก ศิลป์ในสวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-09-2015&group=24&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-09-2015&group=24&gblog=15 Mon, 14 Sep 2015 23:01:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2557 12 13 กระดูกหักรักษาอย่างไรดี เมื่อไหร่หาย กรอ ศิลป์ในสวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=14 Mon, 31 Aug 2015 0:10:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2557 12 06 ข้อเท้าเคล็ด งานวันพ่อ งานประกวดสุนทรพจน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=13 Mon, 31 Aug 2015 0:06:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=12 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2557 11 29 ข้อเคล็ด สมัชชาสุขภาพ4 ประกวดสุนทรพจน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=12 Mon, 31 Aug 2015 0:04:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2557 11 22 สมัชชาสุขภาพ3 ท่องเที่ยว ก๋วยเตี๋ยว วันพ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=11 Mon, 31 Aug 2015 0:03:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[2557 11 15 สมัชชาสุขภาพ2 ไทคัพ ก๋วยเตี๋ยว วันพ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2015&group=24&gblog=10 Mon, 31 Aug 2015 0:01:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2017&group=23&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2017&group=23&gblog=24 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปังป๊อ สาขา จ.กำแพงเพชร ( ปิดกิจการ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2017&group=23&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2017&group=23&gblog=24 Wed, 27 Dec 2017 14:44:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2015&group=23&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2015&group=23&gblog=23 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ขนมเบื้องญวน - ร้านไม้ไทยแกลอรี่ .. จ.กำแพงเพชร ( ปิดกิจการ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2015&group=23&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2015&group=23&gblog=23 Sat, 12 Dec 2015 14:45:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-11-2015&group=23&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-11-2015&group=23&gblog=22 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวเกรียบอ่อน จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-11-2015&group=23&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-11-2015&group=23&gblog=22 Thu, 05 Nov 2015 22:30:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-09-2015&group=23&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-09-2015&group=23&gblog=21 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กมลวรรณ กะหรี่ปั๊บ จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-09-2015&group=23&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-09-2015&group=23&gblog=21 Tue, 29 Sep 2015 22:36:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=23&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=23&gblog=20 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านลุงเอาะ ไม่มีร้าน ถ้าอยากกิน ก็โทรไป เดี๋ยวปั่นจักรยานมาส่ง จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=23&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=23&gblog=20 Fri, 25 Sep 2015 22:51:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-08-2015&group=23&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-08-2015&group=23&gblog=19 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กุยช่ายอาม่า ชากังราว .. รุ่นลูกสืบต่อ ก็ยังอร่อยเหมือนเดิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-08-2015&group=23&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-08-2015&group=23&gblog=19 Tue, 25 Aug 2015 21:05:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-05-2015&group=23&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-05-2015&group=23&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้วยทอด กอไผ่ ชุมชนเกาะแขก .. จ.กำแพงเพชร (ปิดกิจการ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-05-2015&group=23&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-05-2015&group=23&gblog=18 Wed, 20 May 2015 21:30:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-12-2014&group=23&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-12-2014&group=23&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[SMILE Butter Cornflakes กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-12-2014&group=23&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-12-2014&group=23&gblog=17 Mon, 29 Dec 2014 21:48:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2014&group=23&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2014&group=23&gblog=16 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Miss Cooking Homemade cakes จังหวัดกำแพงเพชร ( ธค.๕๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2014&group=23&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2014&group=23&gblog=16 Sat, 27 Dec 2014 21:55:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-06-2014&group=23&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-06-2014&group=23&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่ใหญ่ชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร (ล่าสุด พ.ย.๖๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-06-2014&group=23&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-06-2014&group=23&gblog=15 Fri, 27 Jun 2014 14:46:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2014&group=23&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2014&group=23&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้วยทอด ป้าอ้วน (ป้ามาลี) นาบ่อคำ จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2014&group=23&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2014&group=23&gblog=14 Fri, 13 Jun 2014 22:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2014&group=23&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2014&group=23&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ครูไทย .. ลูกขิ้น เกี๊ยวทอดไข่นกกระทา น้ำจิ้มอร่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2014&group=23&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2014&group=23&gblog=13 Thu, 29 May 2014 23:30:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2014&group=23&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2014&group=23&gblog=12 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หน่อย ขนมเบื้อง จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2014&group=23&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2014&group=23&gblog=12 Sat, 17 May 2014 22:48:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-05-2014&group=23&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-05-2014&group=23&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้วยทอด ป้าเจ็ก ตลาดนครชุม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-05-2014&group=23&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-05-2014&group=23&gblog=11 Thu, 08 May 2014 22:11:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-05-2014&group=23&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-05-2014&group=23&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เครปญี่ปุ่น กะโลทัย จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-05-2014&group=23&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-05-2014&group=23&gblog=10 Thu, 01 May 2014 21:14:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-03-2009&group=22&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-03-2009&group=22&gblog=51 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวไทย ป้าเสนอ .. กำแพงเพชร ( ล่าสุด มค.๕๙ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-03-2009&group=22&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-03-2009&group=22&gblog=51 Wed, 18 Mar 2009 23:15:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-02-2016&group=22&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-02-2016&group=22&gblog=50 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้าน เต็มคำ ยำสลัด By ครูแอร์ ... จ.กำแพงเพชร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-02-2016&group=22&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-02-2016&group=22&gblog=50 Wed, 03 Feb 2016 22:30:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-01-2016&group=22&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-01-2016&group=22&gblog=49 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัดไทย ใบตองรอง ... ดูดีและอร่อย จ.กำแพงเพชร ( มค.๕๙ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-01-2016&group=22&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-01-2016&group=22&gblog=49 Thu, 21 Jan 2016 20:43:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-05-2015&group=22&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-05-2015&group=22&gblog=48 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้ สหมิตร ... จ.กำแพงเพชร ( ปิดกิจการ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-05-2015&group=22&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-05-2015&group=22&gblog=48 Wed, 20 May 2015 22:13:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-05-2015&group=22&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-05-2015&group=22&gblog=47 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวเรือ หลบมุม .. ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าแรก จ.กำแพงเพชร ( ล่าสุด มค.๕๙ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-05-2015&group=22&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-05-2015&group=22&gblog=47 Tue, 19 May 2015 23:13:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2015&group=22&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2015&group=22&gblog=46 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัดไทย สองพี่น้อง ตลาดพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ...( ล่าสุด มค.๕๙ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2015&group=22&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2015&group=22&gblog=46 Sun, 17 May 2015 12:34:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-10-2014&group=22&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-10-2014&group=22&gblog=45 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระริมทาง ... จังหวัดกำแพงเพชร (ล่าสุด ธันวาคม ๒๕๕๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-10-2014&group=22&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-10-2014&group=22&gblog=45 Sat, 18 Oct 2014 13:53:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-10-2014&group=22&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-10-2014&group=22&gblog=44 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยว ป้าหมวย วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร ... บรรยากาศบ้าน ๆ แต่ อร่อย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-10-2014&group=22&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-10-2014&group=22&gblog=44 Fri, 10 Oct 2014 22:22:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2014&group=22&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2014&group=22&gblog=43 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวหน้าเรือนจำกลาง จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2014&group=22&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2014&group=22&gblog=43 Thu, 29 May 2014 23:15:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2014&group=22&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2014&group=22&gblog=42 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้ย้ง @ตลาดนครชุม อิ่มอร่อย แปลก .. จ.กำแพงเพชร (ปิดกิจการ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2014&group=22&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2014&group=22&gblog=42 Mon, 12 May 2014 19:21:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2014&group=22&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2014&group=22&gblog=41 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยว หน้าบาร์ .. กินอร่อยในบรรยากาศเก่า ๆ จ.กำแพงเพชร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2014&group=22&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2014&group=22&gblog=41 Mon, 12 May 2014 22:20:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-03-2009&group=22&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-03-2009&group=22&gblog=40 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวไทย ลุงจ้อน .... กำแพงเพชร ( ล่าสุด พฤษภาคม ๒๕๕๗ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-03-2009&group=22&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-03-2009&group=22&gblog=40 Mon, 16 Mar 2009 14:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-05-2014&group=22&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-05-2014&group=22&gblog=39 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย แต่อยู่กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-05-2014&group=22&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-05-2014&group=22&gblog=39 Sun, 04 May 2014 22:55:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2011&group=22&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2011&group=22&gblog=38 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวริมคลองสวนหมาก .. อร่อยดี แม้ไม่มีป้ายชื่อร้าน ... จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2011&group=22&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2011&group=22&gblog=38 Sat, 25 Jun 2011 21:16:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-02-2009&group=22&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-02-2009&group=22&gblog=37 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยว ลิ้นวัว .. เนินมะกอก ... กำแพงเพชร (กลับมาเปิดใหม่)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-02-2009&group=22&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-02-2009&group=22&gblog=37 Sat, 21 Feb 2009 14:22:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-04-2014&group=22&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-04-2014&group=22&gblog=34 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[มั่น บะหมี่ .. อร่อยแบบมั่น ๆ จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-04-2014&group=22&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-04-2014&group=22&gblog=34 Sun, 13 Apr 2014 21:03:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-02-2009&group=22&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-02-2009&group=22&gblog=33 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยว ดู๋ ดี๋ ... กำแพงเพชร (ปิดกิจการ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-02-2009&group=22&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-02-2009&group=22&gblog=33 Wed, 25 Feb 2009 1:26:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-02-2009&group=22&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-02-2009&group=22&gblog=32 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัดไทย ป้าดำ .... กำแพงเพชร ( ล่าสุด มีนาคม ๒๕๕๗ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-02-2009&group=22&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-02-2009&group=22&gblog=32 Sun, 22 Feb 2009 21:07:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-04-2014&group=22&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-04-2014&group=22&gblog=31 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ป้าอ๊อด ผัดไทย บ้าน ๆ แต่อร่อย จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-04-2014&group=22&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-04-2014&group=22&gblog=31 Wed, 09 Apr 2014 21:58:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-04-2014&group=22&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-04-2014&group=22&gblog=30 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวเรือ เป่าปาก .. ร้านเก๋ ติดริมน้ำ บรรยากาศดี จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-04-2014&group=22&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-04-2014&group=22&gblog=30 Fri, 04 Apr 2014 15:53:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-04-2014&group=22&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-04-2014&group=22&gblog=29 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ลั้นลา .. ข้าวซอย รำแต้ ๆ จ.กำแพงเพชร ( ปิดกิจการ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-04-2014&group=22&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-04-2014&group=22&gblog=29 Fri, 04 Apr 2014 19:14:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=22&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=22&gblog=28 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวถั่วฝักยาว .. เจ้าเก่า(มากกกก) ที่ จ.กำแพงเพชร (ล่าสุด มีค.๒๕๕๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=22&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=22&gblog=28 Tue, 31 Aug 2010 21:56:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-10-2010&group=22&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-10-2010&group=22&gblog=27 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บะหมี่ เจ๊หมวย นครชุม .. จังหวัดกำแพงเพชร (ปิดกิจการ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-10-2010&group=22&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-10-2010&group=22&gblog=27 Fri, 15 Oct 2010 22:56:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-03-2014&group=22&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-03-2014&group=22&gblog=26 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สมพิศ เป็ดพะโล้ จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-03-2014&group=22&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-03-2014&group=22&gblog=26 Sat, 15 Mar 2014 23:28:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-03-2014&group=22&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-03-2014&group=22&gblog=25 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ราดหน้า นครสวรรค์ .. ที่ จังหวัดกำแพงเพชร ( ปิดกิจการ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-03-2014&group=22&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-03-2014&group=22&gblog=25 Fri, 14 Mar 2014 19:15:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-03-2009&group=22&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-03-2009&group=22&gblog=24 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สุภาพ ผัดไทยนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร ( ล่าสุด มีนาคม ๒๕๕๗ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-03-2009&group=22&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-03-2009&group=22&gblog=24 Sun, 29 Mar 2009 22:04:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-04-2009&group=22&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-04-2009&group=22&gblog=23 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บะหมี่ ปู หมูแดง จังหวัดกำแพงเพชร (ล่าสุด มค.๒๕๕๙)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-04-2009&group=22&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-04-2009&group=22&gblog=23 Wed, 08 Apr 2009 15:25:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-10-2009&group=22&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-10-2009&group=22&gblog=22 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวซอย นครชุม .. รสชาติเหนือแต้ ๆ .. ที่ จังหวัดกำแพงเพชร (ปิดกิจการ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-10-2009&group=22&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-10-2009&group=22&gblog=22 Thu, 15 Oct 2009 21:13:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-08-2012&group=22&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-08-2012&group=22&gblog=21 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ..จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-08-2012&group=22&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-08-2012&group=22&gblog=21 Thu, 30 Aug 2012 21:08:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-03-2009&group=22&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-03-2009&group=22&gblog=20 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวไก่ ศิษย์นายหยา จังหวัดกำแพงเพชร ... ( ตุลาคม ๒๕๕๗ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-03-2009&group=22&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-03-2009&group=22&gblog=20 Mon, 30 Mar 2009 22:48:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2014&group=22&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2014&group=22&gblog=19 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวไก่ ชากังราว ...ถนนราษฎร์ร่วมใจ จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2014&group=22&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2014&group=22&gblog=19 Sat, 01 Mar 2014 21:01:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2012&group=22&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2012&group=22&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านเย็นตาโฟ ชามใหญ่ กำแพงเพชร ( ปิดกิจการ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2012&group=22&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2012&group=22&gblog=18 Mon, 11 Jun 2012 23:41:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-05-2009&group=22&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-05-2009&group=22&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยว จิงจัง ... ชื่อแปลก แต่ อร่อย บรรยากาศดี ที่ กำแพงเพชร (ล่าสุด กพ.๒๕๕๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-05-2009&group=22&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-05-2009&group=22&gblog=17 Thu, 21 May 2009 22:56:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2014&group=22&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2014&group=22&gblog=16 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านอิ่มอร่อยดี ปั้มปิโตรนาส .. จังหวัดกำแพงเพชร ( ปิดกิจการ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2014&group=22&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2014&group=22&gblog=16 Tue, 18 Feb 2014 20:30:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2014&group=22&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2014&group=22&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดี๋ กำแพง ...ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำมะนาวแท้ จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2014&group=22&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2014&group=22&gblog=15 Sat, 15 Feb 2014 14:21:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2012&group=22&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2012&group=22&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านก๋วยเตี๋ยวต่อชาม จังหวัดกำแพงเพชร (ปิดกิจการ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2012&group=22&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2012&group=22&gblog=14 Fri, 17 Aug 2012 14:05:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-03-2009&group=22&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-03-2009&group=22&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เซี้ยงบะหมี่ ชากังราว .... เจ้าดัง ของกำแพงเพชร (ล่าสุด มค. ๕๙)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-03-2009&group=22&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-03-2009&group=22&gblog=13 Sun, 15 Mar 2009 13:52:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2009&group=22&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2009&group=22&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อย ... ลุงยูร ... กำแพงเพชร (ปิดกิจการ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2009&group=22&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2009&group=22&gblog=11 Wed, 18 Feb 2009 12:57:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-09-2010&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-09-2010&group=22&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เย็นตาโฟ เจ๊เกียว .. .. ร้านใหม่ แต่ เจ้าเก่า .. ที่ จังหวัดกำแพงเพชร (ล่าสุด กพ.๒๕๕๗) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-09-2010&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-09-2010&group=22&gblog=10 Wed, 01 Sep 2010 22:03:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-04-2018&group=20&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-04-2018&group=20&gblog=31 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[๒เมษายน๒๕๖๑ วันรักการอ่าน เสวนา "ทำไม ต้องอ่าน" ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-04-2018&group=20&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-04-2018&group=20&gblog=31 Thu, 05 Apr 2018 21:46:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2018&group=20&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2018&group=20&gblog=30 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ขบวนการประชาสังคมกับการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2018&group=20&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2018&group=20&gblog=30 Sat, 10 Feb 2018 22:00:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-12-2017&group=20&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-12-2017&group=20&gblog=29 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คนพูดเก่งควบคุมโลกมาโดยตลอด และจะเป็นเช่นนั้นต่อไป ... ที่มา FB Amarinbooks]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-12-2017&group=20&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-12-2017&group=20&gblog=29 Tue, 19 Dec 2017 13:50:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-09-2017&group=20&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-09-2017&group=20&gblog=28 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างบทความ หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 2560]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-09-2017&group=20&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-09-2017&group=20&gblog=28 Fri, 22 Sep 2017 15:13:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-09-2017&group=20&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-09-2017&group=20&gblog=27 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างบทความ หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 2559]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-09-2017&group=20&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-09-2017&group=20&gblog=27 Fri, 22 Sep 2017 15:09:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-11-2016&group=20&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-11-2016&group=20&gblog=26 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ประกวดสุนทรพจน์ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธค. ๕๙ และ หนังสือ เทคนิคการพูดในระบบ โทสมาสเตอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-11-2016&group=20&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-11-2016&group=20&gblog=26 Wed, 16 Nov 2016 20:53:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-07-2016&group=20&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-07-2016&group=20&gblog=25 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวเปิดโครงการ "ค่ายต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่ สานใจ KP.CMU" 2559 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-07-2016&group=20&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-07-2016&group=20&gblog=25 Mon, 18 Jul 2016 15:06:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-01-2016&group=20&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-01-2016&group=20&gblog=24 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างคำนิยม 2559 นักเรียนพระราชทาน นาย ลัทธพล ต่ายหัวดง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-01-2016&group=20&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-01-2016&group=20&gblog=24 Mon, 18 Jan 2016 15:28:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-01-2016&group=20&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-01-2016&group=20&gblog=23 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างคำนิยม 2557 นักเรียนพระราชทาน นางสาวโยษิตา เจียรธนะกานนท์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-01-2016&group=20&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-01-2016&group=20&gblog=23 Mon, 18 Jan 2016 15:24:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-12-2015&group=20&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-12-2015&group=20&gblog=22 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวเปิด ค่ายเมืองคนแกร่ง สู่ร่มแดนช้าง ครั้งที่ ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-12-2015&group=20&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-12-2015&group=20&gblog=22 Sat, 19 Dec 2015 22:49:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-09-2015&group=20&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-09-2015&group=20&gblog=21 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างบทความ หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 2558]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-09-2015&group=20&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-09-2015&group=20&gblog=21 Sun, 13 Sep 2015 15:07:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-09-2015&group=20&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-09-2015&group=20&gblog=20 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างบทความ หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 2557]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-09-2015&group=20&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-09-2015&group=20&gblog=20 Sun, 13 Sep 2015 15:06:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-09-2015&group=20&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-09-2015&group=20&gblog=19 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างบทความ หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 2556]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-09-2015&group=20&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-09-2015&group=20&gblog=19 Sun, 13 Sep 2015 23:21:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-07-2015&group=20&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-07-2015&group=20&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวเปิดโครงการ "ค่ายต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่ สานใจ KP.CMU" 2558]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-07-2015&group=20&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-07-2015&group=20&gblog=18 Fri, 03 Jul 2015 21:35:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-06-2014&group=20&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-06-2014&group=20&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็น เจ้าบ้านที่ดีทำอย่างไร ให้คนมาเที่ยวกำแพงเพชร ประทับใจ ... โดย อ.สันติ อภัยราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-06-2014&group=20&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-06-2014&group=20&gblog=17 Fri, 27 Jun 2014 21:49:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2014&group=20&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2014&group=20&gblog=16 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่าง คำกล่าวอวยพร ครบรอบ 33ปี นสพ.เมืองทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2014&group=20&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2014&group=20&gblog=16 Sat, 03 May 2014 21:23:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2014&group=20&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2014&group=20&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าจากเกาหลี .. ๖๐ ปี ผ่านไป ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2014&group=20&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2014&group=20&gblog=15 Sat, 03 May 2014 20:57:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-10-2013&group=20&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-10-2013&group=20&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างบทพูด แสดงความยินดีในโอกาสไปรับตำแหน่งใหม่ ... โดย อ.สันติ อภัยราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-10-2013&group=20&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-10-2013&group=20&gblog=14 Fri, 18 Oct 2013 13:07:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-10-2013&group=20&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-10-2013&group=20&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[" ปิด " การจอง สุดยอดหนังสือ "พระเครื่องเมืองมรดกโลก จังหวัดกำแพงเพชร"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-10-2013&group=20&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-10-2013&group=20&gblog=13 Sun, 13 Oct 2013 13:23:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2013&group=20&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2013&group=20&gblog=12 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ ๗ การใช้ถ้อยคำและการสร้างภาพพจน์ ...ร่างบทพูดของผม " บ้านคือมารของเรา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2013&group=20&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-05-2013&group=20&gblog=12 Fri, 03 May 2013 13:27:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2013&group=20&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2013&group=20&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เทคนิคการใช้ไมโครโฟน .. สำหรับนักพูด (นำมาฝาก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2013&group=20&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-04-2013&group=20&gblog=11 Sun, 21 Apr 2013 13:48:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-04-2013&group=20&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-04-2013&group=20&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ ๗ การใช้ถ้อยคำและการสร้างภาพพจน ... ร่างบทพูดของผม " การเมืองเป็นเรือ่งจริงจัง เกินกว่า ... ""]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-04-2013&group=20&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-04-2013&group=20&gblog=10 Fri, 19 Apr 2013 13:39:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2017&group=19&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2017&group=19&gblog=24 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ งานนบพระเล่นเพลงในฝัน และ ข้อมูลการจัดงาน ปี 50-52-53]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2017&group=19&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2017&group=19&gblog=24 Mon, 18 Sep 2017 14:39:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-08-2017&group=19&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-08-2017&group=19&gblog=23 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[งานกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร ... งานประเพณีประจำจังหวัด ? ... ข้อเสนอแนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-08-2017&group=19&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-08-2017&group=19&gblog=23 Sun, 13 Aug 2017 14:29:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-09-2016&group=19&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-09-2016&group=19&gblog=22 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ท้องถิ่นคือ "บ้านเมือง" ... ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-09-2016&group=19&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-09-2016&group=19&gblog=22 Fri, 02 Sep 2016 21:19:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2013&group=19&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2013&group=19&gblog=21 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[My Profile]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2013&group=19&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2013&group=19&gblog=21 Sun, 18 Aug 2013 14:12:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-12-2012&group=19&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-12-2012&group=19&gblog=20 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[การเมืองเป็นเรื่องจริงจังกว่า ที่เราจะปล่อยให้นักการเมืองเล่นกันเอง ...( ร่าง )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-12-2012&group=19&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-12-2012&group=19&gblog=20 Tue, 11 Dec 2012 15:37:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-11-2012&group=19&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-11-2012&group=19&gblog=19 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[มือสะอาด ชาติไม่ล่ม ... สุนทรพจน์ชนะเลิศระดับประเทศ 9 ก.ย. 2544]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-11-2012&group=19&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-11-2012&group=19&gblog=19 Thu, 01 Nov 2012 13:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-10-2012&group=19&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-10-2012&group=19&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[รับมอบโล่ฯ กัลยาณมิตร ปปช. จังหวัดกำแพงเพชร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-10-2012&group=19&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-10-2012&group=19&gblog=18 Fri, 05 Oct 2012 15:18:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-09-2012&group=19&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-09-2012&group=19&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางน้ำ จังหวัดกำแพงเพชร หรือ ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-09-2012&group=19&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-09-2012&group=19&gblog=17 Tue, 11 Sep 2012 16:55:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2012&group=19&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2012&group=19&gblog=16 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภา เทศบาลฯ พ.ศ.๒๕๕๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2012&group=19&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2012&group=19&gblog=16 Wed, 13 Jun 2012 14:00:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[มองไปข้างหน้าอย่างมีหวัง มองย้อนไปข้างหลังอย่างภาคภูมิใจ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=15 Thu, 31 May 2012 15:33:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้สึกหลัง " แพ้ " การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาฯ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ เมย ๕๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=14 Thu, 31 May 2012 15:41:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอความช่วยเหลือจากทุกท่าน ช่วยโทรศัพท์ถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูง ที่อยู่ในเขตเทศบาลให้ไปเลือกตั้ง ๒๑เมย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=13 Thu, 31 May 2012 15:30:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=12 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ของ กลุ่มรักษ์กำแพง ... หน้าไม่สวย จริงหรือ ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=12 Thu, 31 May 2012 15:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทีมผู้บริหาร .. กลุ่มรักษ์กำแพง ... ขณะนี้เป็นทีมเดียวที่เสนอชื่อครบทุกตำแหน่ง ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=11 Thu, 31 May 2012 15:26:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ในที่สุด ก็มีข่าวว่า " กลุ่มรักษ์กำแพง เบอร์ ๓ " มาจดข้อมูล เพื่อซื้อเสียง (ให้เสียงละ ๓๐๐ เชียวนะ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=19&gblog=10 Thu, 31 May 2012 15:24:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-05-2015&group=18&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-05-2015&group=18&gblog=38 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แอมป์เพรสโซ่ .. กาแฟหอม ร้านเล็ก แต่ ตกแต่งบรรยากาศดี จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-05-2015&group=18&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-05-2015&group=18&gblog=38 Wed, 20 May 2015 15:40:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-05-2014&group=18&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-05-2014&group=18&gblog=37 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[W coffee ทุกสิ่งมีความหมาย จ.กำแพงเพชร ( มค. ๒๕๕๙ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-05-2014&group=18&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-05-2014&group=18&gblog=37 Sat, 24 May 2014 14:15:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2014&group=18&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2014&group=18&gblog=36 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Smile ice & coffee .. บรรยากาศ สวยหวาน จ.กำแพงเพชร (ธค.๕๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2014&group=18&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2014&group=18&gblog=36 Mon, 12 May 2014 14:09:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-04-2014&group=18&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-04-2014&group=18&gblog=35 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[coffee today สาขาปั้มเชลล์ ปากดง จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-04-2014&group=18&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-04-2014&group=18&gblog=35 Sat, 19 Apr 2014 13:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-03-2014&group=18&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-03-2014&group=18&gblog=34 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟ ดอยช้าง ... จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-03-2014&group=18&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-03-2014&group=18&gblog=34 Thu, 27 Mar 2014 21:26:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-03-2014&group=18&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-03-2014&group=18&gblog=33 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เสือยิ้ม ..ชื่อแปลก แต่กาแฟอร่อยดี จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-03-2014&group=18&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-03-2014&group=18&gblog=33 Fri, 14 Mar 2014 22:07:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2014&group=18&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2014&group=18&gblog=32 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ครัวศิลาแลง บ้านศิลาแลงคอฟฟี่ ... จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2014&group=18&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2014&group=18&gblog=32 Sat, 01 Mar 2014 21:46:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-02-2014&group=18&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-02-2014&group=18&gblog=31 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[common coffee .. ร้านเก๋ และ กาแฟหอมอร่อย จ.กำแพงเพชร ( มค.๕๙ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-02-2014&group=18&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-02-2014&group=18&gblog=31 Wed, 19 Feb 2014 20:26:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2014&group=18&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2014&group=18&gblog=30 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านเพื่อนเดินทาง .. สาขา จังหวัดกำแพงเพชร ( ปิดกิจการ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2014&group=18&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2014&group=18&gblog=30 Tue, 18 Feb 2014 15:13:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2014&group=18&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2014&group=18&gblog=29 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบัดใบ .. บรรยากาศดี กาแฟเข้ม จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2014&group=18&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2014&group=18&gblog=29 Sat, 15 Feb 2014 14:49:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2012&group=18&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2012&group=18&gblog=28 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[about coffee ....จ.กำแพงเพชร กาแฟหอมกรุ่น บรรยากาศดี (ล่าสุด ตค.๒๕๕๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2012&group=18&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2012&group=18&gblog=28 Fri, 31 Aug 2012 14:27:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-06-2012&group=18&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-06-2012&group=18&gblog=27 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านหมื่นทิพย์ บุ๊ค กำแพงเพชร ... (ย้าย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-06-2012&group=18&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-06-2012&group=18&gblog=27 Tue, 12 Jun 2012 16:36:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2012&group=18&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2012&group=18&gblog=26 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านกาแฟ ดอยช้าง .. ( ปิดกิจการ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2012&group=18&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2012&group=18&gblog=26 Mon, 11 Jun 2012 14:39:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-06-2012&group=18&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-06-2012&group=18&gblog=25 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Big B สาขาปั๊มคาลเทกซ์บุญสิตา (ในเมือง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-06-2012&group=18&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-06-2012&group=18&gblog=25 Wed, 06 Jun 2012 13:15:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=18&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=18&gblog=24 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านกาแฟ บูโอโน่ กำแพงเพชร ( ย้ายร้าน ) กค.๕๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=18&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=18&gblog=24 Thu, 31 May 2012 13:42:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=18&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=18&gblog=23 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านกาแฟ ชาวดอย (ล่าสุด กพ.๒๕๕๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=18&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-05-2012&group=18&gblog=23 Thu, 31 May 2012 23:48:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2011&group=18&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2011&group=18&gblog=22 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านกาแฟ Zine (ปิดกิจการ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2011&group=18&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2011&group=18&gblog=22 Tue, 16 Aug 2011 16:33:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2011&group=18&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2011&group=18&gblog=21 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านกาแฟ I AM .. ร้านสวย ขนมอร่อย .. ที่ จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2011&group=18&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2011&group=18&gblog=21 Tue, 28 Jun 2011 15:37:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2011&group=18&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2011&group=18&gblog=20 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านกาแฟ มอกล้วยไข่ ปากอ่าง .. จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2011&group=18&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2011&group=18&gblog=20 Tue, 28 Jun 2011 14:58:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2011&group=18&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2011&group=18&gblog=19 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[coffee for you .. ร้านเล็ก ๆ น่ารัก สีส้ม สดใส .. ที่ จ.กำแพงเพชร ( ปิดกิจการ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2011&group=18&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2011&group=18&gblog=19 Sat, 25 Jun 2011 14:49:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-06-2011&group=18&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-06-2011&group=18&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Big B ร้านกาแฟ เก๋ ๆ ในปั๊มคาลเท็กซ์ (ถนนสายเอเซีย)... จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-06-2011&group=18&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-06-2011&group=18&gblog=18 Wed, 22 Jun 2011 13:18:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-12-2010&group=18&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-12-2010&group=18&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Sweet Bite ร้านกาแฟ ร้านขนม แค่ชื่อก็หวานซะ .. ที่ จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-12-2010&group=18&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-12-2010&group=18&gblog=17 Wed, 29 Dec 2010 11:21:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2010&group=18&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2010&group=18&gblog=16 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Beloved .. ร้านกาแฟ สวย บรรยากาศน่ารัก ๆ ที่ กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2010&group=18&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2010&group=18&gblog=16 Sat, 04 Dec 2010 12:04:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-11-2010&group=18&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-11-2010&group=18&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านน้ำเต้าหู้ใบเตย ปาท่องโก๋ น้ำสมุนไพร หอมอร่อย ดีต่อสุขภาพ ..ที่ กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-11-2010&group=18&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-11-2010&group=18&gblog=14 Fri, 19 Nov 2010 20:08:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-07-2010&group=18&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-07-2010&group=18&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Coffee Today .. ร้านกาแฟ สวยเก๋ กาแฟเข้ม ที่จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-07-2010&group=18&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-07-2010&group=18&gblog=13 Tue, 27 Jul 2010 20:08:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-07-2010&group=18&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-07-2010&group=18&gblog=12 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟลาว (คอฟฟี่ มาเนียร์) ..ร้านสวย กาแฟเข้ม (ล่าสุด พค. ๒๕๕๘)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-07-2010&group=18&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-07-2010&group=18&gblog=12 Wed, 21 Jul 2010 19:58:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-07-2010&group=18&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-07-2010&group=18&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟอเมซอน ปั๊ม ปตท. สี่แยกสายเอเซีย เข้าตัวเมืองกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-07-2010&group=18&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-07-2010&group=18&gblog=11 Wed, 21 Jul 2010 20:07:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2010&group=18&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2010&group=18&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟ พบพร ... ร้านน่านั่ง สลัดอร่อย .. กำแพงเพชร (ปิดกิจการ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2010&group=18&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2010&group=18&gblog=10 Wed, 17 Feb 2010 16:01:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2011&group=17&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2011&group=17&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่า จาก ครูเจี๊ยบ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2011&group=17&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2011&group=17&gblog=11 Mon, 03 Oct 2011 1:21:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2011&group=17&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2011&group=17&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ระลึกถึงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ... ครูสวัสดิ์ จันทร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2011&group=17&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-10-2011&group=17&gblog=10 Mon, 03 Oct 2011 1:19:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-02-2022&group=15&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-02-2022&group=15&gblog=90 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุวชนคนเกษตร ..เรียนฟรี ได้พัฒนาตน ได้เครือข่าย เรียนจบแล้วทำงานได้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-02-2022&group=15&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-02-2022&group=15&gblog=90 Tue, 08 Feb 2022 20:24:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-10-2020&group=15&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-10-2020&group=15&gblog=89 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บตก งานเสวนา หัวข้อ " มุมมองประชาสังคมไทย ในศตวรรษที่ ๒๑ " ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-10-2020&group=15&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-10-2020&group=15&gblog=89 Thu, 01 Oct 2020 15:37:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-12-2019&group=15&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-12-2019&group=15&gblog=88 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แชร์ลูกโซ่ไม่มีวันตาย: แฉวงจรที่หลอกล่อคนโลภมาแล้วกว่า 40 ปี และอีกหลายคดีที่กูรูผันตัวมาเป็นคนโกง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-12-2019&group=15&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-12-2019&group=15&gblog=88 Wed, 18 Dec 2019 22:32:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2019&group=15&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2019&group=15&gblog=87 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ถุงพลาสติก ใช้แล้ว ส่งต่อที่ไหนได้บ้าง ??? ... เครดิต FB@Akekajit Chimmorvai]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2019&group=15&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2019&group=15&gblog=87 Mon, 19 Aug 2019 14:33:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-04-2019&group=15&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-04-2019&group=15&gblog=86 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่องอัตราผู้ป่วยรายจังหวัด ปี 2561 อันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-04-2019&group=15&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-04-2019&group=15&gblog=86 Fri, 19 Apr 2019 14:27:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-11-2017&group=15&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-11-2017&group=15&gblog=85 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แอพพลิเคชั่น ''แจ้งเตือนคิว'' ลดปัญหาคนล้น รพ. (รพ.ชลบุรี) : รพ.รัฐ อื่นๆ ก็น่าจะนำไปใช้บ้างนะครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-11-2017&group=15&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-11-2017&group=15&gblog=85 Wed, 15 Nov 2017 7:43:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-10-2017&group=15&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-10-2017&group=15&gblog=84 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[งาน ชีวิต ทางเลือก ... งานจิตอาสา คือ งานบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-10-2017&group=15&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-10-2017&group=15&gblog=84 Sun, 15 Oct 2017 14:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-09-2017&group=15&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-09-2017&group=15&gblog=83 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[รพ.ชลบุรี จัดระบบคัดกรองห้องฉุกเฉิน ‘คนไข้-หมอ’ ปลอดภัย ลดเจ็บ ตาย 2P Safety]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-09-2017&group=15&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-09-2017&group=15&gblog=83 Sat, 16 Sep 2017 4:01:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-08-2017&group=15&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-08-2017&group=15&gblog=82 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญร่วมบริจาค ซื้อชุด HERO BOX (ชุดฝึกสอนการช่วยชีวิตด้วยการทำCPR+AED) ... Street Hero Project]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-08-2017&group=15&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-08-2017&group=15&gblog=82 Tue, 22 Aug 2017 14:31:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-07-2017&group=15&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-07-2017&group=15&gblog=81 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เฟส 2 “มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา” (ถึง ๒๘กพ.๖๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-07-2017&group=15&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-07-2017&group=15&gblog=81 Sat, 15 Jul 2017 15:38:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2017&group=15&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2017&group=15&gblog=80 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือประชาชน ในการเลือก คลินิก ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2017&group=15&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2017&group=15&gblog=80 Fri, 07 Jul 2017 21:28:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2017&group=15&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2017&group=15&gblog=79 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[รพ.เอกชน โวย "ขาดทุน" จากนโยบายรัฐ "รักษาฉุกเฉิน" : นันท์ชนก วงษ์สมุทร์ ผู้สื่อข่าวบีบีซีไทย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2017&group=15&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-06-2017&group=15&gblog=79 Wed, 28 Jun 2017 22:21:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-02-2017&group=15&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-02-2017&group=15&gblog=78 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สุนัขจรจัด ปัญหาสังคม ระดับประเทศ ...สาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา แถมเรื่อง ขี้หมา(คนอื่น) หน้าบ้าน(เรา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-02-2017&group=15&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-02-2017&group=15&gblog=78 Fri, 03 Feb 2017 14:31:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-01-2017&group=15&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-01-2017&group=15&gblog=77 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[อัพเดทรายได้แพทย์ 2017 ... ที่มา กรธัช หัวใจ (รายได้หมอ รพ.รัฐเยอะขึ้น ที่ผมเคยอยู่ แต่ยังน้อย ?)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-01-2017&group=15&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-01-2017&group=15&gblog=77 Tue, 17 Jan 2017 16:03:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-01-2017&group=15&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-01-2017&group=15&gblog=76 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เทศกาลปีใหม่ 2560 ตายเจ็บเพียบ สูงสุดในรอบ 10 ปี .. รอลุุ้นสงกรานต์ อีกรอบ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-01-2017&group=15&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-01-2017&group=15&gblog=76 Fri, 06 Jan 2017 12:49:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-12-2016&group=15&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-12-2016&group=15&gblog=75 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาใน รพ. ‘ทางออกลดทุกข์ผู้ป่วย หนุนประสิทธิภาพบุคลากร’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-12-2016&group=15&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-12-2016&group=15&gblog=75 Tue, 13 Dec 2016 15:47:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-12-2016&group=15&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-12-2016&group=15&gblog=74 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดสารพัดปัญหาสิ่งแวดล้อมใน รพ. ซ้ำเติมภาวะเจ็บป่วย สร้างทุกข์บุคลากร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-12-2016&group=15&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-12-2016&group=15&gblog=74 Tue, 13 Dec 2016 15:46:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-09-2016&group=15&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-09-2016&group=15&gblog=71 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[“ทำไม!!…ต้องค้านเขื่อนแม่วงก์” โดยเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม กรกฎาคม 2555]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-09-2016&group=15&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-09-2016&group=15&gblog=71 Tue, 06 Sep 2016 15:30:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-08-2016&group=15&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-08-2016&group=15&gblog=70 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[NGO มีไว้ทำอะไรวะครับ ? เขียนโดย ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ ขอตอบในฐานะตัวแทนของ NGO ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-08-2016&group=15&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-08-2016&group=15&gblog=70 Sun, 28 Aug 2016 22:55:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-07-2016&group=15&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-07-2016&group=15&gblog=69 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนต่อแพทย์ต่างประเทศ .. ลิงค์ บทความที่ต้องอ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-07-2016&group=15&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-07-2016&group=15&gblog=69 Fri, 29 Jul 2016 17:16:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2016&group=15&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2016&group=15&gblog=68 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สธ.สั่งทุก รพ.ปรับปรุง OPD ประหนึ่งห้องรับแขก บริการลื่นไหล รวดเร็วใน 120 นาที]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2016&group=15&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2016&group=15&gblog=68 Fri, 17 Jun 2016 22:34:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-05-2016&group=15&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-05-2016&group=15&gblog=67 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โครงการสัมมนา CME สัญจร ๒๔ มิย.๕๙ @ คณะแพทย์ ม.น.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-05-2016&group=15&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-05-2016&group=15&gblog=67 Tue, 24 May 2016 21:25:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-02-2016&group=15&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-02-2016&group=15&gblog=66 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[13 หลุมดำ การศึกษาของประเทศไทย : ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ (นำมาฝาก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-02-2016&group=15&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-02-2016&group=15&gblog=66 Thu, 25 Feb 2016 23:54:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-01-2016&group=15&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-01-2016&group=15&gblog=65 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[อีก ๕ ปี แพทย์จบใหม่ อาจ "ล้น" ราชการ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-01-2016&group=15&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-01-2016&group=15&gblog=65 Thu, 07 Jan 2016 13:25:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-07-2015&group=15&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-07-2015&group=15&gblog=64 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บริจาค "ห่วง" จะได้ "หมดห่วง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-07-2015&group=15&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-07-2015&group=15&gblog=64 Fri, 17 Jul 2015 20:49:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2014&group=15&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2014&group=15&gblog=63 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อคิดการเลือก กรรมการแพทยสภา ... จาก 716:16]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2014&group=15&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2014&group=15&gblog=63 Sat, 27 Dec 2014 13:05:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-05-2014&group=15&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-05-2014&group=15&gblog=62 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือการรับมือแผ่นดินไหวฉบับย่อ ...สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-05-2014&group=15&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-05-2014&group=15&gblog=62 Mon, 05 May 2014 22:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-08-2013&group=15&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-08-2013&group=15&gblog=61 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อพึงปฏิบัติของแพทย์ที่ดี ( Good Medical Practice for Thai Physicians ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-08-2013&group=15&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-08-2013&group=15&gblog=61 Fri, 23 Aug 2013 13:51:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2013&group=15&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2013&group=15&gblog=60 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2013&group=15&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-07-2013&group=15&gblog=60 Sat, 13 Jul 2013 13:38:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2013&group=15&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2013&group=15&gblog=58 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ ความเชื่อที่ไม่เป็นจริง เกี่ยวกับแพทยสภา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2013&group=15&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2013&group=15&gblog=58 Tue, 11 Jun 2013 22:44:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-01-2013&group=15&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-01-2013&group=15&gblog=57 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลการเลือกตั้งแพทยสภา วาระ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-01-2013&group=15&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-01-2013&group=15&gblog=57 Wed, 09 Jan 2013 16:54:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-12-2012&group=15&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-12-2012&group=15&gblog=56 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แพทย์ คลินิก โรงพยาบาล .. โฆษณาได้แค่ไหน อะไรทำได้ อะไรที่ห้ามทำ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-12-2012&group=15&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-12-2012&group=15&gblog=56 Thu, 20 Dec 2012 16:44:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2012&group=15&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2012&group=15&gblog=55 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณหมอ ทุกท่าน ... ขอเสียงเลือกตั้ง "กรรมการแพทยสภา วาระ ๕๖-๕๘ กลุ่ม ชพพ. ด้วยครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2012&group=15&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2012&group=15&gblog=55 Fri, 19 Oct 2012 22:06:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-10-2012&group=15&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-10-2012&group=15&gblog=54 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทย์และทันตแพทย์ดีเด่นประจำปี 2555 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-10-2012&group=15&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-10-2012&group=15&gblog=54 Fri, 05 Oct 2012 15:38:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-09-2012&group=15&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-09-2012&group=15&gblog=53 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สี่ทุ่มคืนนี้ (๗ กันยายน ๕๕) เชิญชวนทุกท่าน ชม การถ่ายทอดสดรายการสวนดอกร้อยดวงใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-09-2012&group=15&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-09-2012&group=15&gblog=53 Fri, 07 Sep 2012 13:44:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-09-2012&group=15&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-09-2012&group=15&gblog=52 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญชวน นักเรียนมัธยมปลายสายวิทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ เขียนบทความฯ ชิงรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-09-2012&group=15&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-09-2012&group=15&gblog=52 Thu, 06 Sep 2012 15:43:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2012&group=15&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2012&group=15&gblog=51 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[การใส่ซองให้คุณหมอ ... กระทู้หลากความเห็น ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2012&group=15&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2012&group=15&gblog=51 Wed, 29 Aug 2012 14:52:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-08-2012&group=15&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-08-2012&group=15&gblog=50 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกตั้งแพทยสภา .. รับสมัคร ๒๔ สค. - ๒๔ กย. ๕๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-08-2012&group=15&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-08-2012&group=15&gblog=50 Fri, 24 Aug 2012 16:24:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-08-2012&group=15&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-08-2012&group=15&gblog=49 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมไปเป็นทนายให้แพทย์และพยาบาล ... โดย นาย บัณฑูร ทองตัน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-08-2012&group=15&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-08-2012&group=15&gblog=49 Sat, 11 Aug 2012 15:41:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-07-2012&group=15&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-07-2012&group=15&gblog=48 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คำเตือน ผู้ที่มีความประสงค์จะไปเรียน แพทย์ ในต่างประเทศ .. เวบแพทยสภา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-07-2012&group=15&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-07-2012&group=15&gblog=48 Sat, 14 Jul 2012 16:09:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-07-2012&group=15&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-07-2012&group=15&gblog=47 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบสาธารณสุขไทยชักจะเพี้ยนไปใหญ่แล้ว ... เขียนโดย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-07-2012&group=15&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-07-2012&group=15&gblog=47 Tue, 10 Jul 2012 13:48:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-02-2012&group=15&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-02-2012&group=15&gblog=46 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กระทู้จากห้องสวนลุมฯ ว่า " ก่อนที่คุณจะเลือกเรียนแพทย์ ... คุณคิดยังไงคะ ??? " ... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-02-2012&group=15&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-02-2012&group=15&gblog=46 Wed, 22 Feb 2012 16:22:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2012&group=15&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2012&group=15&gblog=45 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หมอไทยสมัยนี้ ไร้ "จรรยาบรรณ" ให้สังคมหรือว่าสังคมสมัยนี้ ไร้ "ที่ยืน" ให้กับเรากันนะ .... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2012&group=15&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2012&group=15&gblog=45 Fri, 10 Feb 2012 15:09:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2012&group=15&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2012&group=15&gblog=44 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งค่ะ .. กระทู้โหวตห้องสวนลุม ( ชีวิตปกติ ของ นศพ.ปี ๒ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2012&group=15&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2012&group=15&gblog=44 Fri, 10 Feb 2012 15:05:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2012&group=15&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2012&group=15&gblog=43 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[36 ชั่วโมง ชีวิตแพทย์ใช้ทุน ... กระทู้โหวตจากห้องสวนลุม ..(มันเป็นเหตุการณ์ปกติของแพทย์ไทย ???)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2012&group=15&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-02-2012&group=15&gblog=43 Fri, 10 Feb 2012 14:59:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-01-2012&group=15&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-01-2012&group=15&gblog=42 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ “ หมอคนไหนดี “ ??? .... คำถามสั้น ๆ ง่าย ๆ แต่ ไม่รู้จะตอบอย่างไร ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-01-2012&group=15&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-01-2012&group=15&gblog=42 Sat, 14 Jan 2012 21:34:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-10-2011&group=15&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-10-2011&group=15&gblog=41 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แผนที่บริเวณและถนนที่โดนน้ำท่วม ... จาก สมาคมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน PREclub]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-10-2011&group=15&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-10-2011&group=15&gblog=41 Thu, 13 Oct 2011 14:27:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2010&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2010&group=15&gblog=38 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อมูลจำนวน แพทย์ และ การผลิตแพทย์ พ.ศ. 2539-2559 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2010&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2010&group=15&gblog=38 Fri, 27 Aug 2010 12:51:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-09-2009&group=15&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-09-2009&group=15&gblog=36 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ขายตรงของจริง ( MLM ) กับ ขายตรงของปลอม (ระบบแชร์ลูกโซ่) ต่างกันอย่างไร? ... รู้ไว้จะได้ไม่เสียรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-09-2009&group=15&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-09-2009&group=15&gblog=36 Thu, 03 Sep 2009 21:16:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-06-2011&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-06-2011&group=15&gblog=35 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าราชการ สธ. นับพัน เดินขบวนประท้วง ผู้ว่าราชการจังหวัด กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-06-2011&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-06-2011&group=15&gblog=35 Wed, 08 Jun 2011 1:40:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2011&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2011&group=15&gblog=34 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านสยามคอมพิวเตอร์ กำแพงเพชร .. ผมขอโทษที่ไปรบกวน นะครับ .. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2011&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2011&group=15&gblog=34 Mon, 21 Mar 2011 2:33:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-12-2010&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-12-2010&group=15&gblog=33 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณหมอ ทุกท่าน ... ขอเสียงเลือกตั้ง "กรรมการแพทยสภา " กันหน่อยยยยย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-12-2010&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-12-2010&group=15&gblog=33 Tue, 21 Dec 2010 10:53:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-12-2010&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-12-2010&group=15&gblog=32 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บอกเล่าประสบการณ์ตรง เมื่อบัตรเครดิตหาย บริการธนาคารไหนดี และ ธนาคารไหน อืมมมมมมม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-12-2010&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-12-2010&group=15&gblog=32 Wed, 15 Dec 2010 20:10:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2010&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2010&group=15&gblog=31 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA["นพ.วันชาติ" หมอไทยสร้างชื่อกระฉ่อนโลก คว้าเก้าอี้นายกแพทยสมาคมโลก เป็นครั้งแรกในรอบ 67 ปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2010&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2010&group=15&gblog=31 Tue, 19 Oct 2010 10:49:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-09-2010&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-09-2010&group=15&gblog=30 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มช. เชิญศิษย์เก่าร่วมจัดรายการมหิดล ๕๓ .. วันที่ ๒๑ กย ๕๓ นี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-09-2010&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-09-2010&group=15&gblog=30 Mon, 06 Sep 2010 11:39:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-09-2010&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-09-2010&group=15&gblog=29 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ศิริราชมอบรางวัล "แพทย์ดีเด่นในชนบท ปี 2552" ... อ่านข่าวแล้วก็ยินดีด้วย แต่ก็สงสัยว่า ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-09-2010&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-09-2010&group=15&gblog=29 Sun, 05 Sep 2010 12:26:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-06-2010&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-06-2010&group=15&gblog=28 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2552 ... ( ทำดี ต้องช่วยกันโฆษณา )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-06-2010&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-06-2010&group=15&gblog=28 Tue, 29 Jun 2010 13:07:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2010&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2010&group=15&gblog=27 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สธ.ประกาศกวาดล้าง “คลินิกเถื่อน” ทั่วประเทศ ..... ( ขอให้ทำได้อย่างที่พูดนะท่าน รมต.จุรินทร์ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2010&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2010&group=15&gblog=27 Sun, 13 Jun 2010 18:44:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2010&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2010&group=15&gblog=26 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[" พวกเราสีเดียวกันครับ ศีรษะนี้มอบให้พระเจ้าแผ่นดิน "... พงศ์พัฒน์ วชิรบรรจง.. ถูกใจจริง ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2010&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2010&group=15&gblog=26 Mon, 17 May 2010 15:31:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-05-2010&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-05-2010&group=15&gblog=25 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอแสดงความเห็นเกียวกับ ม๊อบ (อันธพาล) บุก รพ.จุฬา หน่อยนะครับ ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-05-2010&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-05-2010&group=15&gblog=25 Sun, 02 May 2010 11:55:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-04-2010&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-04-2010&group=15&gblog=24 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แถลงการณ์ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพฯ เรื่อง ขอให้ยุติการคุกคามและปฏิบัติต่อโรงพยาบาล รถพยาบาล บุคลากรฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-04-2010&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-04-2010&group=15&gblog=24 Fri, 30 Apr 2010 20:06:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-04-2010&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-04-2010&group=15&gblog=23 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปยอด อุบัติเหตุ 7 วันอันตรายในช่วงสงกรานต์ 3 วันแรกตาย 166 ราย เจ็บกว่า 2,000 ราย เพิ่มขึ้น 24% ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-04-2010&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-04-2010&group=15&gblog=23 Fri, 16 Apr 2010 15:25:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-03-2010&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-03-2010&group=15&gblog=22 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ใช่แพทย์ผิวหนังก็เปิดคลีนิครักษาผิวได้ด้วยเหรอครับ ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-03-2010&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-03-2010&group=15&gblog=22 Tue, 30 Mar 2010 13:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-03-2010&group=15&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-03-2010&group=15&gblog=21 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำหนังสือ ... " กฏหมาย กับ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม " ... ถ้ายังทำงานเป็น "หมอ "... ต้องอ่าน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-03-2010&group=15&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-03-2010&group=15&gblog=21 Tue, 09 Mar 2010 15:37:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-03-2010&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-03-2010&group=15&gblog=20 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำหนังสือ.. " ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ ตอน การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ " ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-03-2010&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-03-2010&group=15&gblog=20 Tue, 09 Mar 2010 15:29:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2010&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2010&group=15&gblog=19 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญชมละคร “หมอหงวนแสงดาวแห่งศรัทธา ” ..... ทางทีวีไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2010&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-03-2010&group=15&gblog=19 Mon, 01 Mar 2010 19:17:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2010&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2010&group=15&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนจาก หนังสือพิมพ์รายวัน ... มาเป็น วารสารดี ๆ มีสาระ กันดีกว่า..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2010&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2010&group=15&gblog=18 Sat, 23 Jan 2010 15:36:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2010&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2010&group=15&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[มาเชิญ.. ชวน .. ชักจูง..ให้ไปอ่านกัน ..คณะในฝันรายสัปดาห์ เว็บไซต์เด็กดี ..กว่าจะเป็นหมอ ตอนที่ ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2010&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2010&group=15&gblog=17 Sat, 23 Jan 2010 21:49:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-01-2010&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-01-2010&group=15&gblog=16 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สาว ๒๒ กับ โรคลูคิเมีย ... เวบสร้างกำลังใจ และ ความรู้ ผ่านการ์ตูนน่ารัก ๆ ..จาก nuchnin]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-01-2010&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-01-2010&group=15&gblog=16 Fri, 22 Jan 2010 19:33:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-01-2010&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-01-2010&group=15&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เชิญร่วมงาน สืบทอดเจตนา สืบชะตาป่าชุมชน 31 มกราคม 2553 ..ครบรอบ 20 ปี สืบ นาคะเสถียร ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-01-2010&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-01-2010&group=15&gblog=15 Fri, 22 Jan 2010 16:51:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-01-2010&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-01-2010&group=15&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[มีผู้ชมกว่า ห้าหมื่น ครั้ง แล้วคร๊าบบบบบบบบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-01-2010&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-01-2010&group=15&gblog=14 Wed, 06 Jan 2010 15:03:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-01-2010&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-01-2010&group=15&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[... สวัสดี ปีใหม่ ๒๕๕๓ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-01-2010&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-01-2010&group=15&gblog=13 Fri, 01 Jan 2010 13:06:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-11-2009&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-11-2009&group=15&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็ดลับที่ทำให้ผ่านเรื่องเลวร้าย เพราะ พกภาพถ่ายภรรยา ติดตัวตลอดเวลา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-11-2009&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-11-2009&group=15&gblog=11 Fri, 06 Nov 2009 14:24:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-11-2009&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-11-2009&group=15&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายเอเซีย ช่วง นครสวรรค์ - กำแพงเพชร - ตาก สภาพแย่มาก ระวังด้วยนะครับ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-11-2009&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-11-2009&group=15&gblog=10 Wed, 04 Nov 2009 19:18:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2017&group=13&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2017&group=13&gblog=99 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้าน รับประทาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2017&group=13&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2017&group=13&gblog=99 Wed, 27 Dec 2017 14:00:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-10-2015&group=13&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-10-2015&group=13&gblog=98 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Meat & More By M&M Italian Steak House จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-10-2015&group=13&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-10-2015&group=13&gblog=98 Fri, 16 Oct 2015 21:11:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2015&group=13&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2015&group=13&gblog=97 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านหัวขมำ .. อาหารจานเดียว อร่อย จ.กำแพงเพชร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2015&group=13&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2015&group=13&gblog=97 Sun, 17 May 2015 21:41:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2014&group=13&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2014&group=13&gblog=96 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คอนเนอร์ อาหารกลางวัน จานเดียว อิ่มและอร่อย ( ปิดกิจการ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2014&group=13&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-12-2014&group=13&gblog=96 Sat, 27 Dec 2014 21:34:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2014&group=13&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2014&group=13&gblog=95 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านหนูนุ้ย ขนมจีน ข้าวแกงปักษ์ใต้ จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2014&group=13&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2014&group=13&gblog=95 Fri, 13 Jun 2014 22:28:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-05-2014&group=13&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-05-2014&group=13&gblog=94 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านโปรด จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-05-2014&group=13&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-05-2014&group=13&gblog=94 Sat, 24 May 2014 21:19:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-05-2014&group=13&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-05-2014&group=13&gblog=93 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กะทกรก ..บรรยากาศย้อนยุค และ อร่อยแบบบ้าน ๆ จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-05-2014&group=13&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-05-2014&group=13&gblog=93 Mon, 05 May 2014 15:16:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-05-2014&group=13&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-05-2014&group=13&gblog=92 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[รัตน์ ข้าวต้ม .. จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-05-2014&group=13&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-05-2014&group=13&gblog=92 Fri, 02 May 2014 21:07:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-04-2014&group=13&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-04-2014&group=13&gblog=91 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โกปัด ข้าวต้นปลา .. แต่อาหารอร่อยเพียบ จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-04-2014&group=13&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-04-2014&group=13&gblog=91 Mon, 14 Apr 2014 13:27:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-04-2014&group=13&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-04-2014&group=13&gblog=90 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[พอดี .. ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวที่ปลูกสำหรับตนเอง และ "คนที่รัก" เท่านั้น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-04-2014&group=13&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-04-2014&group=13&gblog=90 Sun, 13 Apr 2014 22:45:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-04-2014&group=13&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-04-2014&group=13&gblog=89 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนสระลาน ... บรรยากาศธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-04-2014&group=13&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-04-2014&group=13&gblog=89 Wed, 09 Apr 2014 22:23:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-03-2014&group=13&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-03-2014&group=13&gblog=88 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ล้านเกด .. จังหวัดกำแพงเพชร อาหารไทยรสจัด อร่อย ( ปิดกิจการ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-03-2014&group=13&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-03-2014&group=13&gblog=88 Sat, 29 Mar 2014 21:52:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2014&group=13&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2014&group=13&gblog=87 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[มื้อกลางวัน .. อาหารจานเดียวแบบดูดี และ อร่อย จังหวัดกำแพงเพชร (ล่าสุด มค.๒๕๕๘)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2014&group=13&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2014&group=13&gblog=87 Fri, 21 Mar 2014 22:28:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-03-2014&group=13&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-03-2014&group=13&gblog=86 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ส.เลิศรส .. อาหารจานเดียว อร่อยและเยอะ จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-03-2014&group=13&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-03-2014&group=13&gblog=86 Sat, 15 Mar 2014 22:58:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-02-2014&group=13&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-02-2014&group=13&gblog=85 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวมันไก่ สูตร๑ จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-02-2014&group=13&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-02-2014&group=13&gblog=85 Wed, 19 Feb 2014 23:47:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2014&group=13&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2014&group=13&gblog=84 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้มเลือดหมู .. คุณน้อย สาขา ๒ ... จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2014&group=13&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2014&group=13&gblog=84 Sat, 15 Feb 2014 14:31:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2013&group=13&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2013&group=13&gblog=83 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านเรือนไม้ .. บรรยากาศดี อาหารอร่อย ที่ จังหวัดกำแพงเพชร (ธค.๕๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2013&group=13&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2013&group=13&gblog=83 Wed, 22 May 2013 14:36:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-08-2012&group=13&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-08-2012&group=13&gblog=82 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ครัวนพรัตน์ ... จ.กำแพงเพชร ร้านเล็ก ๆ แต่ อร่อยมาก (ล่าสุด ตค.๕๘)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-08-2012&group=13&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-08-2012&group=13&gblog=82 Thu, 30 Aug 2012 20:36:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-08-2012&group=13&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-08-2012&group=13&gblog=80 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านกินปลา ทุ่งเศรษฐี .. ริมถนนสายเอเซีย จังหวัดกำแพงเพชร (ล่าสุด มีค.๒๕๕๘)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-08-2012&group=13&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-08-2012&group=13&gblog=80 Fri, 24 Aug 2012 2:13:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2012&group=13&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2012&group=13&gblog=79 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้าน Oasis .. ขาหมูเยอรมัน พิชซ่า จ.กำแพงเพชร ก็มีเหมือนกัน (ล่าสุด มค.๒๕๕๗ป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2012&group=13&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2012&group=13&gblog=79 Sat, 18 Aug 2012 0:01:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-09-2011&group=13&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-09-2011&group=13&gblog=76 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮานอย ... ร้านอาหารเวียดนาม ที่จังหวัดกำแพงเพชร ( ปิดกิจการ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-09-2011&group=13&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-09-2011&group=13&gblog=76 Wed, 21 Sep 2011 14:49:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-12-2010&group=13&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-12-2010&group=13&gblog=73 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[มุมสบาย .. สบายเหมือนกินที่บ้าน .. ที่ กำแพงเพชร ( ล่าสุด กพ. ๒๕๕๗ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-12-2010&group=13&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-12-2010&group=13&gblog=73 Wed, 01 Dec 2010 20:34:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2010&group=13&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2010&group=13&gblog=70 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญโภชนา .. แม่ช้อยยังมาชิมเลย ที่จังหวัด กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2010&group=13&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2010&group=13&gblog=70 Fri, 24 Sep 2010 12:18:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-09-2010&group=13&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-09-2010&group=13&gblog=69 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ครัวไม้งาม ขนมจีนขยุ้ม .. ที่ จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-09-2010&group=13&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-09-2010&group=13&gblog=69 Thu, 23 Sep 2010 12:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-09-2010&group=13&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-09-2010&group=13&gblog=68 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านสุภา โภชนา.. ต้มเลือดหมู เจ้าอร่อยดังเดิมมมมมม จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-09-2010&group=13&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-09-2010&group=13&gblog=68 Tue, 14 Sep 2010 22:54:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-09-2010&group=13&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-09-2010&group=13&gblog=67 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หอมจันทร์ ... ( ปิดกิจการ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-09-2010&group=13&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-09-2010&group=13&gblog=67 Tue, 07 Sep 2010 20:37:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-01-2010&group=13&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-01-2010&group=13&gblog=56 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวหมูแดง นครปฐม ... แต่อยู่ที่ จังหวัด กำแพงเพชร (ล่าสุด ธค.๒๕๕๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-01-2010&group=13&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-01-2010&group=13&gblog=56 Mon, 04 Jan 2010 22:05:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-11-2009&group=13&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-11-2009&group=13&gblog=51 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านป้า .. อาหารอร่อย บรรยกาศสบาย ๆ ที่จอดรถเพียบ .. จังหวัดกำแพงเพชร (ล่าสุด กพ.๒๕๕๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-11-2009&group=13&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-11-2009&group=13&gblog=51 Wed, 18 Nov 2009 23:58:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-11-2009&group=13&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-11-2009&group=13&gblog=50 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Fourest (บ้านท่านเรือนคุณ) ... อาหารอร่อย บรรยากาศดี จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-11-2009&group=13&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-11-2009&group=13&gblog=50 Fri, 13 Nov 2009 22:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-10-2009&group=13&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-10-2009&group=13&gblog=47 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาลาริมปิง ... วิวสวยติดแม่น้ำปิง จ. กำแพงเพชร ( ปิดกิจการ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-10-2009&group=13&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-10-2009&group=13&gblog=47 Tue, 27 Oct 2009 14:47:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-10-2009&group=13&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-10-2009&group=13&gblog=46 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แซบอีหลี ร้อยเอ็ด ... แต่อยู่ที่ จ. กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-10-2009&group=13&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-10-2009&group=13&gblog=46 Mon, 26 Oct 2009 15:10:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-10-2009&group=13&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-10-2009&group=13&gblog=45 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แซบอีสาน ... จังหวัดกำแพงเพชร ....รสชาด แซบสมชื่อ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-10-2009&group=13&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-10-2009&group=13&gblog=45 Fri, 23 Oct 2009 18:59:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2009&group=13&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2009&group=13&gblog=43 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านริมน้ำ ... สวนอาหาร ติดริมแม่น้ำปิง จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2009&group=13&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2009&group=13&gblog=43 Mon, 19 Oct 2009 15:07:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-10-2009&group=13&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-10-2009&group=13&gblog=42 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านอิ่มจัง .. อาหารจานเดียว และ ร้านกาแฟโบราน ที่ จ.กำแพงเพชร (ปิดกิจการ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-10-2009&group=13&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-10-2009&group=13&gblog=42 Fri, 16 Oct 2009 15:55:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-09-2009&group=13&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-09-2009&group=13&gblog=39 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ครัวหนองปลิง .... กินปลา กลางน้ำปิง... ( ปิดกิจการ แล้วครับ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-09-2009&group=13&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-09-2009&group=13&gblog=39 Thu, 03 Sep 2009 14:20:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2009&group=13&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2009&group=13&gblog=38 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กิตติ โภชนา ... เจ้าเก๋าเก่า จากรุ่นพ่อสู่ลูก ส่งต่อถึงรุ่นหลาน จังหวัดกำแพงเพชร (ล่าสุด กพ.๒๕๕๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2009&group=13&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2009&group=13&gblog=38 Sat, 29 Aug 2009 22:24:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-06-2009&group=13&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-06-2009&group=13&gblog=36 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ครัวริมคลอง (สวนหมาก) นครชุม กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-06-2009&group=13&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-06-2009&group=13&gblog=36 Sat, 06 Jun 2009 22:03:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-06-2009&group=13&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-06-2009&group=13&gblog=35 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ครัวป้านวล .... อาหารจานเดียว รสจัดจ้าน กำแพงเพชร (ล่าสุด มีค.๒๕๕๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-06-2009&group=13&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-06-2009&group=13&gblog=35 Wed, 03 Jun 2009 14:05:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-06-2009&group=13&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-06-2009&group=13&gblog=34 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โกตา ข้าวหน้าเป็ด กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-06-2009&group=13&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-06-2009&group=13&gblog=34 Wed, 03 Jun 2009 18:00:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-05-2009&group=13&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-05-2009&group=13&gblog=31 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่ใหญ่ ชากังราว ..... จังหวัด กำแพงเพชร (ปิดกิจการ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-05-2009&group=13&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-05-2009&group=13&gblog=31 Tue, 19 May 2009 15:56:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-05-2009&group=13&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-05-2009&group=13&gblog=30 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ไวไว สุกี้บะหมี่ .. แต่มีอาหาร อร่อย ๆ เพียบ ที่ กำแพงเพชร (ล่าสุด มีนาคม.๒๕๕๘)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-05-2009&group=13&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-05-2009&group=13&gblog=30 Mon, 18 May 2009 20:41:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-04-2009&group=13&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-04-2009&group=13&gblog=28 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[วังบัว กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-04-2009&group=13&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-04-2009&group=13&gblog=28 Tue, 14 Apr 2009 18:00:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-04-2009&group=13&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-04-2009&group=13&gblog=27 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เทสตี้ (ปรับปรุงใหม่ ) กำแพงเพชร ( ล่าสุด ธค.๒๕๕๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-04-2009&group=13&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-04-2009&group=13&gblog=27 Fri, 10 Apr 2009 21:03:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-04-2009&group=13&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-04-2009&group=13&gblog=24 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[วุ้นเส้น คลองขลุง กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-04-2009&group=13&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-04-2009&group=13&gblog=24 Fri, 03 Apr 2009 16:48:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-03-2009&group=13&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-03-2009&group=13&gblog=20 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวต้มเพื่อชีวิต นครชุม จังหวัดกำแพงเพชร (ล่าสุด มี.ค. ๒๕๕๗ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-03-2009&group=13&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-03-2009&group=13&gblog=20 Sun, 29 Mar 2009 21:54:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-03-2009&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-03-2009&group=13&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อย แดง นครชุม กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-03-2009&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-03-2009&group=13&gblog=18 Sun, 22 Mar 2009 11:25:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2009&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2009&group=13&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ๊สำราญ บ้านไร่ เทพนคร กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2009&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2009&group=13&gblog=17 Fri, 20 Mar 2009 16:06:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-03-2009&group=13&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-03-2009&group=13&gblog=16 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านป้าช่วย บ้านไร่ กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-03-2009&group=13&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-03-2009&group=13&gblog=16 Thu, 19 Mar 2009 12:52:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-03-2009&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-03-2009&group=13&gblog=12 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้มเลือดหมู .. คุณน้อย สาขา ๑ .. จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-03-2009&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-03-2009&group=13&gblog=12 Sun, 08 Mar 2009 14:34:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-03-2009&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-03-2009&group=13&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวเรือ ... หลบมุม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-03-2009&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-03-2009&group=13&gblog=11 Mon, 02 Mar 2009 18:24:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2009&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2009&group=13&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวเรือ หน้า สภอ.เมือง ..... กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2009&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2009&group=13&gblog=10 Fri, 27 Feb 2009 19:42:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-12-2008&group=12&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-12-2008&group=12&gblog=22 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์ในใจ .... ( ได้รับรางวัลดีเด่น )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-12-2008&group=12&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-12-2008&group=12&gblog=22 Sun, 07 Dec 2008 17:12:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-12-2008&group=12&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-12-2008&group=12&gblog=21 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิฟฟ่อนเค้ก ... ( ได้รับ รางวัลดีเด่น )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-12-2008&group=12&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-12-2008&group=12&gblog=21 Sat, 06 Dec 2008 12:23:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2008&group=12&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2008&group=12&gblog=20 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แยมโรลของคุณยาย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2008&group=12&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2008&group=12&gblog=20 Thu, 04 Dec 2008 18:09:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-12-2008&group=12&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-12-2008&group=12&gblog=19 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่า..นักเรียนแพทย์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-12-2008&group=12&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-12-2008&group=12&gblog=19 Wed, 03 Dec 2008 15:13:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-12-2008&group=12&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-12-2008&group=12&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ใช่แค่โรค ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-12-2008&group=12&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-12-2008&group=12&gblog=18 Tue, 02 Dec 2008 18:36:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-11-2008&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-11-2008&group=12&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[“อย่าสร้างความหวังลม ๆ แล้ง ๆ .. แต่ก็อย่าทำลายมัน” ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-11-2008&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-11-2008&group=12&gblog=17 Sun, 30 Nov 2008 11:19:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-11-2008&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-11-2008&group=12&gblog=16 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้กลางป่า ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-11-2008&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-11-2008&group=12&gblog=16 Sat, 29 Nov 2008 17:56:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-11-2008&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-11-2008&group=12&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Progression กับ สิ่งที่ทำได้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-11-2008&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-11-2008&group=12&gblog=15 Fri, 28 Nov 2008 17:56:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-11-2008&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-11-2008&group=12&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมฉันต้อง….เรียนหมอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-11-2008&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-11-2008&group=12&gblog=14 Thu, 27 Nov 2008 14:52:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2008&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2008&group=12&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเรียนว่าด้วยความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2008&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2008&group=12&gblog=13 Wed, 26 Nov 2008 16:40:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-11-2008&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-11-2008&group=12&gblog=12 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก็เพียง นศพ. คนหนึ่ง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-11-2008&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-11-2008&group=12&gblog=12 Sun, 23 Nov 2008 18:01:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-11-2008&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-11-2008&group=12&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงจากใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-11-2008&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-11-2008&group=12&gblog=11 Tue, 18 Nov 2008 20:10:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-11-2008&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-11-2008&group=12&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำเมาที่เลิกยาก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-11-2008&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-11-2008&group=12&gblog=10 Mon, 17 Nov 2008 18:47:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-08-2012&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-08-2012&group=11&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คำชี้แจง และ ลิงค์ดาวน์โหลด วิธีบริหาร วิธีบริหาร วิธีใช้ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน วอค์เกอร์ เป็น pdf]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-08-2012&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-08-2012&group=11&gblog=10 Sun, 26 Aug 2012 15:33:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-01-2014&group=10&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-01-2014&group=10&gblog=29 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านบ้านจิบ .. อร่อยและถูกม๊าก (ด้านข้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-01-2014&group=10&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-01-2014&group=10&gblog=29 Tue, 07 Jan 2014 0:13:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-01-2014&group=10&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-01-2014&group=10&gblog=28 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟ ลิเบอร์นาร์ด ..เชียงใหม่ .. กาแฟคาปูชิโน ร้อน ที่ผมชอบสุด ๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-01-2014&group=10&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-01-2014&group=10&gblog=28 Sat, 04 Jan 2014 17:30:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2012&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2012&group=10&gblog=27 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาหลี .. ของกิน ของฝาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2012&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2012&group=10&gblog=27 Fri, 25 May 2012 14:48:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-06-2011&group=10&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-06-2011&group=10&gblog=26 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านเคียงน้ำ .. ริมแม่น้ำปิง จังหวัด ตาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-06-2011&group=10&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-06-2011&group=10&gblog=26 Wed, 29 Jun 2011 16:02:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-06-2011&group=10&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-06-2011&group=10&gblog=25 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ไก่ย่างท่าพระ .. จ.ชัยนาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-06-2011&group=10&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-06-2011&group=10&gblog=25 Wed, 29 Jun 2011 15:56:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=24 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โจ๊กร่วมใจ เมืองทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=24 Wed, 08 Dec 2010 12:02:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=23 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้าน ไก่ทอง (ก๊ำไก๊ไก่ทอง) ... เมืองทอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=23 Wed, 08 Dec 2010 11:58:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=22 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวปลา TV3 เมืองทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=22 Wed, 08 Dec 2010 11:42:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=21 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เมืองทองธานี .. ทีกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=21 Wed, 08 Dec 2010 11:36:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=20 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เมืองทองธานี .. ที่พัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-12-2010&group=10&gblog=20 Wed, 08 Dec 2010 11:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-06-2010&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-06-2010&group=10&gblog=19 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Coffee Clinic .. หนึ่งในฝันที่หมอหลายคนอยากทำแต่ไม่ได้ทำ .. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-06-2010&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-06-2010&group=10&gblog=19 Sun, 20 Jun 2010 11:44:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2010&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2010&group=10&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนคนเดิน ... เชียงใหม่ .. พึ่งไปเดินมา ๒ พค ๕๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2010&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2010&group=10&gblog=18 Thu, 06 May 2010 16:36:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2010&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2010&group=10&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านนายต๋อย บรรยากาศดี อาหารอร่อย . .. เขาค้อ เพชรบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2010&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2010&group=10&gblog=17 Wed, 17 Feb 2010 16:19:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-11-2009&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-11-2009&group=10&gblog=16 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น ลูกชิ้นเนื้อ เจ๊ลี่ จังหวัดพิษณุโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-11-2009&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-11-2009&group=10&gblog=16 Mon, 09 Nov 2009 18:36:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-10-2009&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-10-2009&group=10&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บังอร โภชนา ... เจ้าเก่า หน้าสถานีรถไฟ จังหวัดลำปาง (ล่าสุด ๒๔พย.๕๖)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-10-2009&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-10-2009&group=10&gblog=15 Fri, 23 Oct 2009 17:14:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-10-2009&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-10-2009&group=10&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวเรือรสดี หมูสะเต๊ะ รสเด็ด .. จังหวัด พิษณุโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-10-2009&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-10-2009&group=10&gblog=14 Fri, 16 Oct 2009 19:51:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-05-2009&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-05-2009&group=10&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านทิดเทือง ท่าน้ำอ้อย จังหวัดนครสวรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-05-2009&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-05-2009&group=10&gblog=13 Wed, 27 May 2009 17:44:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2009&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2009&group=10&gblog=12 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านป้าหวาน อ่าวอุดม ... ร้านประจำ ขากลับ ต้องแวะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2009&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2009&group=10&gblog=12 Fri, 22 May 2009 19:03:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2009&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2009&group=10&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านป้ามล จอมเทียน พัทยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2009&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2009&group=10&gblog=11 Fri, 22 May 2009 18:57:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2009&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2009&group=10&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านปรีชา บ้านอำเภอ อาหารทะเล อร่อย เส้นทาง พัทยา - สัตหีบ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2009&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2009&group=10&gblog=10 Fri, 22 May 2009 18:50:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-12-2010&group=8&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-12-2010&group=8&gblog=99 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โครงการถวายพระพรออนไลน์ "ด้วย ๙ ชาวไทย" www.9forking.com ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-12-2010&group=8&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-12-2010&group=8&gblog=99 Thu, 02 Dec 2010 10:25:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-11-2010&group=8&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-11-2010&group=8&gblog=98 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิงกับลา ... นิทานสอนผู้บริหาร..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-11-2010&group=8&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-11-2010&group=8&gblog=98 Sat, 20 Nov 2010 10:11:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-08-2010&group=8&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-08-2010&group=8&gblog=97 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ริบบิ้นสีฟ้า มีความรู้สึกดีๆมาให้ ... จาก FWM]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-08-2010&group=8&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-08-2010&group=8&gblog=97 Thu, 26 Aug 2010 15:54:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2010&group=8&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2010&group=8&gblog=96 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทักษะการไกล่เกลี่ย ... พระไพศาล วิสาโล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2010&group=8&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2010&group=8&gblog=96 Tue, 25 May 2010 14:52:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-04-2010&group=8&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-04-2010&group=8&gblog=95 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดมือสอย ก็ปล่อยมันไป .................... ว.วชิรเมธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-04-2010&group=8&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-04-2010&group=8&gblog=95 Tue, 06 Apr 2010 14:24:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-04-2010&group=8&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-04-2010&group=8&gblog=94 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าจากคุณหมอคนหนึ่ง .... โดย : น.พ.เดชา แซ่หลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ จ.ปัตตานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-04-2010&group=8&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-04-2010&group=8&gblog=94 Fri, 02 Apr 2010 13:23:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-02-2010&group=8&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-02-2010&group=8&gblog=93 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานสอนใจ : กล่องกระดาษของพ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-02-2010&group=8&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-02-2010&group=8&gblog=93 Mon, 08 Feb 2010 16:25:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-02-2010&group=8&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-02-2010&group=8&gblog=92 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หวนคิดถึง “ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์” ผู้ทรงคุณ ... ร่วมไว้อาลัย มล.เนื่อง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-02-2010&group=8&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-02-2010&group=8&gblog=92 Mon, 08 Feb 2010 15:53:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2010&group=8&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2010&group=8&gblog=91 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อความดี ๆ ที่ได้รับผ่านเมล์ ... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2010&group=8&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2010&group=8&gblog=91 Thu, 28 Jan 2010 16:17:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-12-2009&group=8&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-12-2009&group=8&gblog=90 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่วมชื่นชม ยินดี กับ อจ. รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ คณะแพทย์ มช.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-12-2009&group=8&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-12-2009&group=8&gblog=90 Sun, 06 Dec 2009 14:38:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-12-2009&group=8&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-12-2009&group=8&gblog=89 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่วมชื่นชม ยินดี กับ อจ. ธีระ ทองสง คณะแพทย์ มช.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-12-2009&group=8&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-12-2009&group=8&gblog=89 Sun, 06 Dec 2009 14:33:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-12-2009&group=8&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-12-2009&group=8&gblog=88 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เมตตาตนเองนั้นสำคัญมากมิได้น้อยกว่าเมตตาผู้อื่นสัตว์อื่น ... สมเด็จพระญาณสังวร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-12-2009&group=8&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-12-2009&group=8&gblog=88 Sun, 06 Dec 2009 14:07:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-11-2009&group=8&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-11-2009&group=8&gblog=87 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ โรคติดต่อ ..เรียกย่อว่า " TIGER "... วินทร์ เลียววาริณ ]]> >>โรคติดต่อ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-11-2009&group=8&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-11-2009&group=8&gblog=87 Tue, 24 Nov 2009 16:10:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2009&group=8&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2009&group=8&gblog=86 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีอยู่กับคนที่เราไม่ชอบ .................... ว.วชิรเมธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2009&group=8&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-10-2009&group=8&gblog=86 Mon, 19 Oct 2009 14:46:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2009&group=8&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2009&group=8&gblog=85 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เราเป็นหมา ไล่งับเนื้อบนหลัง กันหรือเปล่า ??? .... พระพยอม กัลยาโณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2009&group=8&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2009&group=8&gblog=85 Mon, 28 Sep 2009 15:29:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-09-2009&group=8&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-09-2009&group=8&gblog=84 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[FWM อีกหน่อยเราก็ตายจากกัน......แล้วนะ - ข้อคิดดี ๆ จากน้าเน๊ก เกตุเสพย์สวัสดิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-09-2009&group=8&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-09-2009&group=8&gblog=84 Fri, 11 Sep 2009 16:37:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-09-2009&group=8&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-09-2009&group=8&gblog=83 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[FW mail : คำของปราญช์จีน : สุภาณี ปิยพสุนทรา...แปลจากภาษาจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-09-2009&group=8&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-09-2009&group=8&gblog=83 Mon, 07 Sep 2009 12:49:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-08-2009&group=8&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-08-2009&group=8&gblog=82 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[LIFE BOX 4 .. กล่องบุญ ๔ ... หนังสือธรรมะชิว ๆ ที่น้องตันหยงส่งมาให้ ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-08-2009&group=8&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-08-2009&group=8&gblog=82 Sun, 23 Aug 2009 14:49:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-08-2009&group=8&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-08-2009&group=8&gblog=81 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[FWM ... ปริญญาสองใบ .... แง่คิดจาก ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-08-2009&group=8&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-08-2009&group=8&gblog=81 Fri, 14 Aug 2009 15:44:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-07-2009&group=8&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-07-2009&group=8&gblog=80 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปริญญา 2 ใบ ของไมเคิล...บทความเกี่ยวกับ MJ ที่ดีที่สุด ... โดย ว. วชิระเมธี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-07-2009&group=8&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-07-2009&group=8&gblog=80 Fri, 17 Jul 2009 16:11:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-07-2009&group=8&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-07-2009&group=8&gblog=79 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำหนังสือน่าอ่าน " ท่านอาจารย์พุทธทาส : คนไข้ที่ผมได้รู้จัก " โดย นพ.นิธิพัฒน์ เจียรสกุล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-07-2009&group=8&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-07-2009&group=8&gblog=79 Fri, 10 Jul 2009 17:36:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2009&group=8&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2009&group=8&gblog=78 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้วคว่ำ ... กับ ... นักปราชญ์ .............. ว วชิรเมธี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2009&group=8&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2009&group=8&gblog=78 Wed, 17 Jun 2009 15:28:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2009&group=8&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2009&group=8&gblog=77 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[นัยอันล้ำลึกของคำว่า "ขอบคุณ" ........... ว วชิรเมธี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2009&group=8&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2009&group=8&gblog=77 Wed, 17 Jun 2009 15:25:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2009&group=8&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2009&group=8&gblog=76 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[พินัยกรรมแห่งชีวิต ( Living Will )...เรื่องน่ารู้ เตรียมเผื่อไว้ก่อน ก็ดี ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2009&group=8&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2009&group=8&gblog=76 Fri, 29 May 2009 14:17:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2009&group=8&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2009&group=8&gblog=75 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[มารยาทบนเน็ต 10 ข้อ.... ที่คนบนโลกไซเบอร์ควรทราบ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2009&group=8&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-05-2009&group=8&gblog=75 Sun, 17 May 2009 11:18:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-04-2009&group=8&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-04-2009&group=8&gblog=74 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายเปิดผนึก…ความในใจของแพทย์รามาฯผู้หนึ่ง (เกี่ยวกับ พระราชนี ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-04-2009&group=8&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-04-2009&group=8&gblog=74 Sat, 18 Apr 2009 18:27:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2009&group=8&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2009&group=8&gblog=73 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำ..ในสิ่งที่อยากจะทำ แง่คิดดี ๆ จาก .... จอร์จ คอลลิน ดาราตลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2009&group=8&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2009&group=8&gblog=73 Fri, 20 Mar 2009 17:07:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-03-2009&group=8&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-03-2009&group=8&gblog=72 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA["ถูกชมคือธรรมดา ถูกด่าก็ไม่ เลว" .... โดยท่าน ว.วชิรเมธี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-03-2009&group=8&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-03-2009&group=8&gblog=72 Fri, 13 Mar 2009 19:57:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2009&group=8&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2009&group=8&gblog=71 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีอยู่กับ "ทุกข์" ให้เป็น "สุข" ............... ว.วชิรเมธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2009&group=8&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2009&group=8&gblog=71 Fri, 27 Feb 2009 16:36:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-02-2009&group=8&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-02-2009&group=8&gblog=69 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่แข่งขัน คือครูคนสำคัญ ....... โดย ว.วชิรเมธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-02-2009&group=8&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-02-2009&group=8&gblog=69 Fri, 20 Feb 2009 17:53:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2009&group=8&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2009&group=8&gblog=68 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แผนที่ ความสุข และ ความสำเร็จ .... โดย หนูดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2009&group=8&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-02-2009&group=8&gblog=68 Wed, 18 Feb 2009 18:30:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2009&group=8&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2009&group=8&gblog=67 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[@ เราสามารถผลิตทั้งสารพิษและยาอายุวัฒนะได้...ในสมองของเรา @ ... โดย หนูดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2009&group=8&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2009&group=8&gblog=67 Tue, 17 Feb 2009 19:53:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2009&group=8&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2009&group=8&gblog=66 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทาน ... ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2009&group=8&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-02-2009&group=8&gblog=66 Sun, 15 Feb 2009 18:14:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-02-2009&group=8&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-02-2009&group=8&gblog=65 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ .. แล้ว เรา จะเลือก มอง แบบไหน ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-02-2009&group=8&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-02-2009&group=8&gblog=65 Sat, 14 Feb 2009 20:00:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=64 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[น่าเสียดาย......ที่.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=64 Wed, 11 Feb 2009 18:42:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=63 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[... ความสุข ความทุกข์ ราคาเสมอกัน ... ว. วชิรเมธี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=63 Wed, 11 Feb 2009 18:31:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=62 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[... เพื่อความสวัสดี แห่งชีวิต ... หลักคิดจากท่าน ว.วชิรเมธี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=62 Wed, 11 Feb 2009 18:15:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=61 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[... ความรู้ ที่ท่าน อาจยัง ไม่รู้ ... หลักคิดจากท่าน ว.วชิรเมธี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=61 Wed, 11 Feb 2009 18:12:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=60 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[... ขืนทำ ใจจะช้ำ... หลักคิดจากท่าน ว.วชิรเมธี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=60 Wed, 11 Feb 2009 18:09:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=59 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[... มีไปทำไม ... หลักคิดจากท่าน ว.วชิรเมธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=59 Wed, 11 Feb 2009 17:59:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=58 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[... มหัศจรรย์แห่งชีวิต ... หลักคิดจากท่าน ว.วชิรเมธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-02-2009&group=8&gblog=58 Wed, 11 Feb 2009 17:55:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-01-2009&group=8&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-01-2009&group=8&gblog=57 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[A Story to live , Life Is a Gift]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-01-2009&group=8&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-01-2009&group=8&gblog=57 Sun, 25 Jan 2009 18:00:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-01-2009&group=8&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-01-2009&group=8&gblog=56 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าจำเป็น..จะเลือกทางไหน .... เด็กตายหนึ่งคน กับ เด็กตายหลายคน ????]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-01-2009&group=8&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-01-2009&group=8&gblog=56 Sat, 24 Jan 2009 11:06:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2009&group=8&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2009&group=8&gblog=55 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[" ครูชาญ ... ของพวกเรา "]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2009&group=8&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2009&group=8&gblog=55 Fri, 23 Jan 2009 14:35:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2009&group=8&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2009&group=8&gblog=54 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[" ชวนม่วนชื่น " หนังสือดี ที่ น้อง ส่งมาให้ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2009&group=8&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2009&group=8&gblog=54 Fri, 23 Jan 2009 14:08:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-01-2009&group=8&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-01-2009&group=8&gblog=53 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เชิญชวน เข้าร่วม โครงการสัมผัสกาย สัมผัสรัก จากมูลนิธิสุขภาพไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-01-2009&group=8&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-01-2009&group=8&gblog=53 Mon, 19 Jan 2009 19:47:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-01-2009&group=8&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-01-2009&group=8&gblog=52 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะสำหรับคนที่มี "อุปนิสัยการทำงานในแบบ Perfectionist" ว.วชิรเมธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-01-2009&group=8&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-01-2009&group=8&gblog=52 Sat, 10 Jan 2009 19:44:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-12-2008&group=8&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-12-2008&group=8&gblog=51 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[.....เรื่องเล่าน่าคิด แครอท ไข่ กาแฟ.......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-12-2008&group=8&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-12-2008&group=8&gblog=51 Sun, 28 Dec 2008 11:35:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-12-2008&group=8&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-12-2008&group=8&gblog=50 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[... อิฐสองก้อน ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-12-2008&group=8&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-12-2008&group=8&gblog=50 Sun, 28 Dec 2008 11:05:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-12-2008&group=8&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-12-2008&group=8&gblog=49 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปริศนาเลขบัตรประชาชน 13 หลัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-12-2008&group=8&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-12-2008&group=8&gblog=49 Sun, 07 Dec 2008 19:17:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-12-2008&group=8&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-12-2008&group=8&gblog=48 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกจากพ่อ ... ถึง ลูกเฟิร์น ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-12-2008&group=8&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-12-2008&group=8&gblog=48 Sun, 07 Dec 2008 19:03:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-11-2008&group=8&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-11-2008&group=8&gblog=47 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ไหม...ทำไมน้ำตก....ถึงสวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-11-2008&group=8&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-11-2008&group=8&gblog=47 Fri, 28 Nov 2008 19:40:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-11-2008&group=8&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-11-2008&group=8&gblog=46 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[~$~ หมอใส่ไซส์อะไรคะ~$~ จาก ppom]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-11-2008&group=8&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-11-2008&group=8&gblog=46 Thu, 27 Nov 2008 15:29:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2008&group=8&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2008&group=8&gblog=45 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Wishing Well โครงการส่งชีวิตสุขสมหวังก่อนสิ้นลม . . . . ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2008&group=8&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2008&group=8&gblog=45 Wed, 26 Nov 2008 19:26:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2008&group=8&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2008&group=8&gblog=44 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โครงการ ดี ๆ ที่ รพ.พุทธชินราช ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2008&group=8&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2008&group=8&gblog=44 Wed, 26 Nov 2008 16:29:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2008&group=8&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2008&group=8&gblog=43 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[มาขอบคุณ แพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.พุทธ อีกรอบ ทำดี ก็ต้องช่วยกันชม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2008&group=8&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-11-2008&group=8&gblog=43 Wed, 26 Nov 2008 16:26:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-11-2008&group=8&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-11-2008&group=8&gblog=42 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขที่ถูกมองข้าม โดย พระไพศาล วิสาโล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-11-2008&group=8&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-11-2008&group=8&gblog=42 Sun, 02 Nov 2008 11:54:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-11-2008&group=8&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-11-2008&group=8&gblog=41 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ ไร้กรอบ....ดร.วรภัทร ภู่เจริญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-11-2008&group=8&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-11-2008&group=8&gblog=41 Sun, 02 Nov 2008 11:52:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-10-2008&group=8&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-10-2008&group=8&gblog=40 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุ๊กตาของเด็กน้อย..FW MAIL ที่น่าอ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-10-2008&group=8&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-10-2008&group=8&gblog=40 Thu, 30 Oct 2008 15:31:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-10-2008&group=8&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-10-2008&group=8&gblog=39 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจ บก. นิตยสารธรรมะใกล้ตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-10-2008&group=8&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-10-2008&group=8&gblog=39 Thu, 02 Oct 2008 18:03:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2008&group=8&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2008&group=8&gblog=38 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[รำลึก........ตุลาลัย (เขียนให้คิด) เฉลิมชัย ยอดมาลัย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2008&group=8&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2008&group=8&gblog=38 Sun, 28 Sep 2008 19:54:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2008&group=8&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2008&group=8&gblog=37 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หากหัวใจคล้ายห้องว่าง โดย ว.วชิรเมธี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2008&group=8&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2008&group=8&gblog=37 Sun, 28 Sep 2008 11:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2008&group=8&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2008&group=8&gblog=36 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อคิดจากถังน้ำ 2 ใบ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2008&group=8&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2008&group=8&gblog=36 Sun, 28 Sep 2008 11:36:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-09-2008&group=8&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-09-2008&group=8&gblog=35 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[80 เรื่องของในหลวงที่เรา(อาจ)ไม่เคยรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-09-2008&group=8&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-09-2008&group=8&gblog=35 Sat, 20 Sep 2008 19:02:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2008&group=8&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2008&group=8&gblog=34 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานเรื่อง " กบ ฟุ้งซ่าน...ข้างกำแพงวัด "]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2008&group=8&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2008&group=8&gblog=34 Thu, 18 Sep 2008 19:37:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-08-2008&group=8&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-08-2008&group=8&gblog=33 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[" วิธีรับมือกับคำวิจารณ์" โดย ท่าน ว วชิรเมธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-08-2008&group=8&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-08-2008&group=8&gblog=33 Thu, 14 Aug 2008 19:52:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-07-2008&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-07-2008&group=8&gblog=32 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[วันแรก ของ วันที่เหลือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-07-2008&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-07-2008&group=8&gblog=32 Sun, 27 Jul 2008 11:22:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-07-2008&group=8&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-07-2008&group=8&gblog=31 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[มายาการของหลอดด้ายโดย ท่าน ว. วชิระเมธี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-07-2008&group=8&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-07-2008&group=8&gblog=31 Tue, 15 Jul 2008 15:38:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-07-2008&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-07-2008&group=8&gblog=30 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่แข่งที่แ้ท้จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-07-2008&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-07-2008&group=8&gblog=30 Fri, 11 Jul 2008 18:38:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-07-2008&group=8&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-07-2008&group=8&gblog=29 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ พร 4 ข้อโดยท่าน ว.วชิรเมธี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-07-2008&group=8&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-07-2008&group=8&gblog=29 Thu, 03 Jul 2008 18:21:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-06-2008&group=8&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-06-2008&group=8&gblog=28 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[' สัญชาตญาณแมงป่อง' โดย ท่าน ว.วชิรเมธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-06-2008&group=8&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-06-2008&group=8&gblog=28 Thu, 26 Jun 2008 18:27:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-06-2008&group=8&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-06-2008&group=8&gblog=27 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[how do you spend your time?]]> ก....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-06-2008&group=8&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-06-2008&group=8&gblog=27 Thu, 26 Jun 2008 14:47:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2008&group=8&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2008&group=8&gblog=26 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ขนมคุ๊กกี้ห่อหนึ่ง..กับการตัดสินคน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2008&group=8&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-06-2008&group=8&gblog=26 Wed, 25 Jun 2008 19:09:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=8&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=8&gblog=25 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระต่างๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=8&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=8&gblog=25 Tue, 24 Jun 2008 16:23:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-06-2008&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-06-2008&group=8&gblog=24 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ชวนอ่านหนังสือ " อาภรณ์ประดับใจ " ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-06-2008&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-06-2008&group=8&gblog=24 Sat, 14 Jun 2008 18:21:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-06-2008&group=8&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-06-2008&group=8&gblog=23 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะใกล้ตัว ... เพื่อสุขภาพใจ ที่ดี ... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-06-2008&group=8&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-06-2008&group=8&gblog=23 Tue, 10 Jun 2008 17:45:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-05-2008&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-05-2008&group=8&gblog=22 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หมาขี้เรื้อน นิทานเตือนใจสำหรับวัยรุ่น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-05-2008&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-05-2008&group=8&gblog=22 Wed, 28 May 2008 19:59:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-05-2008&group=8&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-05-2008&group=8&gblog=21 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ .....อิ่มเดียว...หลับเดียว.... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-05-2008&group=8&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-05-2008&group=8&gblog=21 Tue, 27 May 2008 0:41:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2008&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2008&group=8&gblog=20 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อคิดดี ๆ จากผ้าขี้ริ้ว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2008&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2008&group=8&gblog=20 Thu, 22 May 2008 18:13:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-05-2008&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-05-2008&group=8&gblog=19 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทาน การเดินทางของชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-05-2008&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-05-2008&group=8&gblog=19 Sun, 18 May 2008 18:56:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2008&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2008&group=8&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องไปฟังคนอื่นเค้าว่าด้วยหละ ทำไมไม่ฟังตัวเราเอง(เข็มทิศหัวใจ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2008&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-05-2008&group=8&gblog=18 Mon, 12 May 2008 19:27:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-04-2008&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-04-2008&group=8&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่างไม้เกษียณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-04-2008&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-04-2008&group=8&gblog=17 Sun, 27 Apr 2008 18:37:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2008&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2008&group=8&gblog=16 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีชั่วตัวทำ โดย ว.วชิรเมธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2008&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2008&group=8&gblog=16 Thu, 20 Mar 2008 13:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2008&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2008&group=8&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA["คิมฟุค เด็กที่ถูกไฟใหม้จนล่อนจ้อนที่รอดชีวิตจากสงครามเวียดนาม"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2008&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2008&group=8&gblog=15 Thu, 20 Mar 2008 15:33:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2008&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2008&group=8&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บทกวีของเด็กแอฟริกันที่คว้ารางวัลจากยูเอ็น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2008&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-03-2008&group=8&gblog=14 Thu, 20 Mar 2008 15:39:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-03-2008&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-03-2008&group=8&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการทรงงาน 9 ประการ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-03-2008&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-03-2008&group=8&gblog=13 Tue, 11 Mar 2008 16:18:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-03-2008&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-03-2008&group=8&gblog=12 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อแก่ แม่เฒ่า ( กลอน )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-03-2008&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-03-2008&group=8&gblog=12 Tue, 11 Mar 2008 16:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-03-2008&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-03-2008&group=8&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หยุดคิดสักนิด ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-03-2008&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-03-2008&group=8&gblog=11 Sat, 08 Mar 2008 15:07:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-03-2008&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-03-2008&group=8&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งธรรมดาคือสิ่งพิเศษ โดย " หนูดี "]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-03-2008&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-03-2008&group=8&gblog=10 Tue, 04 Mar 2008 18:50:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=98 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[นัก กม.แจง กมธ.สธ.คุ้มครองผู้เสียหาย “ยุติธรรม เอื้อ 2 ฝ่าย” .... ข่าวจาก ASTV online]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=98 Tue, 31 Aug 2010 15:16:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=97 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างกฏหมายมูลนิธิสังคมสงเคราะห์ชนิดบังคับเรียกเก็บก่อนเดินเข้าโรงพยาบาล ..... โดย เคมบริดส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=97 Tue, 31 Aug 2010 15:08:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=96 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม พรบ.ร่างรัฐบาลที่เป็นร่างหลัก จึงมีปัญหา (มากกว่าร่าง ภาคประชาชน) ??? ...โดย 716:16]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=96 Tue, 31 Aug 2010 11:54:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=95 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเด็นที่ซ่อนเร้นใน พรบ.คุ้มครองฯ... ประเด็นที่วิญญูชนหน้ากากหลุด .... โดย ไทสยาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=95 Tue, 31 Aug 2010 11:33:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=94 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[7 กย 53 ... องค์กรแพทย์ รพ.ราชวิถี จัดประชุมวิชาการเรื่อง (ร่าง)พรบ.คุ้มครองฯ ดีจริงหรือ ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=31-08-2010&group=7&gblog=94 Tue, 31 Aug 2010 11:18:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-08-2010&group=7&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-08-2010&group=7&gblog=92 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ไอเดียเจ๋ง! กทม.เล็งเพิ่มศักยภาพเทศกิจ"ทำคลอด-เข้าเฝือก" .....เพิ่มความเห็น นพ.อุสาห์ (พรบ.คุ้มครอง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-08-2010&group=7&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-08-2010&group=7&gblog=92 Sun, 22 Aug 2010 11:31:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=91 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมผมจึงเชื่อว่าร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯจะส่งเสริมให้มีการฟ้องร้อง มากยิ่งขึ้น ... นพ.วิสุทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=91 Thu, 19 Aug 2010 19:56:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=90 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎหมายต้องเป็นธรรม ... โดย นพ. เกษม ตันติผลาชีวะ (ไทยโพสต์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=90 Thu, 19 Aug 2010 18:50:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=89 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอให้คิดให้รอบคอบก่อนที่จะรับร่าง พรบ.คุ้มครองฯ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ .. โดย นพ.เอื้อชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=89 Thu, 19 Aug 2010 17:51:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=88 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ยากหาก "นายกฯอภิสิทธิ์" คิดจะทำ ... โดย ลม สลาตัน (ไทยรัฐ) .. (เป็นเรื่อง พรบ.คุ้มครองฯ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=88 Thu, 19 Aug 2010 17:36:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=87 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[พ.ร.บ.คุ้มครองความเสียหายฯ และการเมืองภาคประชาชน .. โดย สุจิตรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-08-2010&group=7&gblog=87 Thu, 19 Aug 2010 17:12:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2010&group=7&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2010&group=7&gblog=86 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมจึงคัดค้านร่างพ.ร.บ.คุ้มครองฯ .... โดย พญ. เชิดชู อริยศรีวัฒนา ประธาน สผพท.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2010&group=7&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2010&group=7&gblog=86 Wed, 18 Aug 2010 11:12:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2010&group=7&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2010&group=7&gblog=85 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[รายการ "เวทีสาธารณะ" สนทนา หาทางออก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ....เพิ่มความเห็นเบื้องลึกเบื้องหลัง ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2010&group=7&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2010&group=7&gblog=85 Tue, 17 Aug 2010 12:16:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2010&group=7&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2010&group=7&gblog=84 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรคือ ความเสียหาย ในร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ... โดย ศ.นพ.ธารา ตริตระการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2010&group=7&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2010&group=7&gblog=84 Tue, 17 Aug 2010 10:53:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2010&group=7&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2010&group=7&gblog=83 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุผลสำคัญที่ไม่ต้องมีพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข .. พญ.เชิดชู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2010&group=7&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2010&group=7&gblog=83 Tue, 17 Aug 2010 10:26:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2010&group=7&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2010&group=7&gblog=82 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาการประกันความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขโดยผิดพลาด .. โดย แก้วสรร อติโพธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2010&group=7&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2010&group=7&gblog=82 Mon, 16 Aug 2010 12:32:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2010&group=7&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2010&group=7&gblog=81 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เหยื่อของรัฐ : ระบบการแพทย์ - สาธารณสุขของไทย ... โดย ..ศจ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2010&group=7&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-08-2010&group=7&gblog=81 Mon, 16 Aug 2010 12:07:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-08-2010&group=7&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-08-2010&group=7&gblog=80 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย “ลงทุนน้อยแต่หวังผลเกินจริง” ..รักษาฟรี ไม่พอใจแถมเงินกลับบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-08-2010&group=7&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-08-2010&group=7&gblog=80 Wed, 11 Aug 2010 10:37:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-08-2010&group=7&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-08-2010&group=7&gblog=79 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โพลชี้ ปชช.ไม่เห็นด้วยหมอ-บุคคลากรแพทย์ค้านพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย ...จาก มติชน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-08-2010&group=7&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-08-2010&group=7&gblog=79 Tue, 10 Aug 2010 20:21:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-08-2010&group=7&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-08-2010&group=7&gblog=78 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สืบเนื่องจาก อ.นิธิ เขียน " ใครเสีย ในร่างพ.ร.บ.คุ้มครองความเสียหายฯ " .. ขอแจมหน่อย นะครับ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-08-2010&group=7&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-08-2010&group=7&gblog=78 Tue, 10 Aug 2010 20:07:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-08-2010&group=7&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-08-2010&group=7&gblog=77 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สืบเนื่องจากคำถามของ "กาแฟดำ" ในเรื่อง "หมออย่าทะเลาะกัน คนไข้จะเป็นลม" .. โดย พญ.เชิดชู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-08-2010&group=7&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-08-2010&group=7&gblog=77 Mon, 09 Aug 2010 12:36:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-08-2010&group=7&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-08-2010&group=7&gblog=76 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนาเรื่องรัฐสวัสดิการกับอาจารย์บุญส่ง ชเลธร ... โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-08-2010&group=7&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-08-2010&group=7&gblog=76 Mon, 09 Aug 2010 12:23:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-08-2010&group=7&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-08-2010&group=7&gblog=75 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ติดกระดุมเสื้อผิดตั้งแต่ พรบ. หลักประกันสุขภาพ .. โดย พ.ต.ท หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-08-2010&group=7&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-08-2010&group=7&gblog=75 Mon, 09 Aug 2010 11:51:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-08-2010&group=7&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-08-2010&group=7&gblog=74 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่าง พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการฯ...ใครได้ใครเสีย? ... จาก พญชัญวลี ศรีสุโข + นสพ.มติชน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-08-2010&group=7&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-08-2010&group=7&gblog=74 Sat, 07 Aug 2010 12:11:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-08-2010&group=7&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-08-2010&group=7&gblog=73 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเรียนจากประเทศสวีเดน ว่าด้วยการชดเชยความเสียหายจากบริการสาธารณสุข .. มติชน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-08-2010&group=7&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-08-2010&group=7&gblog=73 Sat, 07 Aug 2010 11:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-08-2010&group=7&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-08-2010&group=7&gblog=72 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[มาตรา 5 และ6 องค์ประกอบของคณะกรรมการ พูดจาภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่าย .. By : doctorlawyer (แร๊งงงง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-08-2010&group=7&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-08-2010&group=7&gblog=72 Fri, 06 Aug 2010 17:04:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-08-2010&group=7&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-08-2010&group=7&gblog=71 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เบื้องหลังที่ถูกตัดออกไปจาก Prototype (ร่างแรก) ...ความเห็นของ "หมอ+นักกฎหมาย" ผู้ร่วมร่าง พรบ.นี้ ฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-08-2010&group=7&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-08-2010&group=7&gblog=71 Fri, 06 Aug 2010 11:49:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-08-2010&group=7&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-08-2010&group=7&gblog=70 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปุจฉาวิสัชนา พรบฯ .. ความเห็นของ "หมอ+นักกฎหมาย" ผู้ร่วมร่าง พรบ.นี้ ตั้งแต่เริ่ม (อ่านแล้วจะ อืมมม)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-08-2010&group=7&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-08-2010&group=7&gblog=70 Fri, 06 Aug 2010 10:39:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-08-2010&group=7&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-08-2010&group=7&gblog=69 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเด็นที่น่าสงสัย ใน พรบ.คุ้มครอง ฯ ..และ..ลิงค์กระทู้บทความที่น่าสนใจ จะได้เข้าใจตรงกันมากขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-08-2010&group=7&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-08-2010&group=7&gblog=69 Mon, 02 Aug 2010 17:35:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-07-2010&group=7&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-07-2010&group=7&gblog=68 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีกสองข้างของการบริการสุขภาพและการสาธารณสุขไทย ปัญหาที่ท้าทาย ( ตอน ๓ ) .... โดย นพ.อุสาห์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-07-2010&group=7&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-07-2010&group=7&gblog=68 Wed, 28 Jul 2010 10:31:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-07-2010&group=7&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-07-2010&group=7&gblog=67 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีกสองข้างของการบริการสุขภาพและการสาธารณสุขไทย ปัญหาที่ท้าทาย ( ตอน ๒ ) .... โดย นพ.อุสาห์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-07-2010&group=7&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-07-2010&group=7&gblog=67 Wed, 28 Jul 2010 10:19:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-07-2010&group=7&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-07-2010&group=7&gblog=66 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเห็นเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองฯ ..โดย นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี ( แพทย์ + นักกฎหมาย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-07-2010&group=7&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-07-2010&group=7&gblog=66 Tue, 27 Jul 2010 10:53:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-07-2010&group=7&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-07-2010&group=7&gblog=65 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีกสองข้างของการบริการสุขภาพและการสาธารณสุขไทย ปัญหาที่ท้าทาย .. โดย .. นพ.อุสาห์ พฤฒิจิระวงศ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-07-2010&group=7&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-07-2010&group=7&gblog=65 Sun, 25 Jul 2010 12:01:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2010&group=7&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2010&group=7&gblog=64 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่าวปชส.กิจกรรมความเคลื่อนไหว สมาพันธ์แพทย์ รพศ./รพท แห่งประเทศไทย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2010&group=7&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2010&group=7&gblog=64 Thu, 22 Jul 2010 12:17:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2010&group=7&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2010&group=7&gblog=63 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าไม่มีพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุขแล้ว ประชาชนจะยังได้รับความคุ้มครองอยู่หรือไม่ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2010&group=7&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2010&group=7&gblog=63 Thu, 22 Jul 2010 11:25:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-07-2010&group=7&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-07-2010&group=7&gblog=61 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่าง พรบ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ... ปัญหา หรือ โอกาส ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-07-2010&group=7&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-07-2010&group=7&gblog=61 Sun, 11 Jul 2010 16:36:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2010&group=7&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2010&group=7&gblog=59 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[อย.เตือนเหรียญ"ควอนตั้ม"ไม่มีผลทางการแพทย์ ..... เตือนแล้วเตือนอีก จะมีคนเชื่อมั่งหรือเปล่าเนี๊ย ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2010&group=7&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2010&group=7&gblog=59 Thu, 24 Jun 2010 14:10:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-05-2010&group=7&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-05-2010&group=7&gblog=57 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารเสริมหรือเสริมอาหาร จะเอาอะไรกันแน่ ??? อาหารต้านอนุมูลอิสระ ??? ... นำมาฝากจากเวบ หมอชาวบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-05-2010&group=7&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-05-2010&group=7&gblog=57 Tue, 11 May 2010 16:16:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-05-2010&group=7&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-05-2010&group=7&gblog=56 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[“มะรุม” พืชสมุนไพร แต่ไม่ใช่ “ยาวิเศษ” .... บทความดี ๆ จากเวบ สสส.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-05-2010&group=7&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-05-2010&group=7&gblog=56 Sun, 09 May 2010 19:48:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2010&group=7&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2010&group=7&gblog=55 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้องตรวจในโรงพยาบาลของรัฐ ... กับ ... ความลับของผู้ป่วย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2010&group=7&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2010&group=7&gblog=55 Thu, 06 May 2010 18:24:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-04-2010&group=7&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-04-2010&group=7&gblog=54 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[วิตามิน อาหารเสริม ... โทษมากกว่าคุณ ??? .... จาก นสพ.ไทยรัฐ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-04-2010&group=7&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=19-04-2010&group=7&gblog=54 Mon, 19 Apr 2010 15:59:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-03-2010&group=7&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-03-2010&group=7&gblog=53 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครว่า องค์การอาหารและยา ( อย. ) ไม่มีผลงาน ... ผมค้านเต็มที่ ... มีผลงานของ อย.มาแสดงด้วย .]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-03-2010&group=7&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-03-2010&group=7&gblog=53 Tue, 09 Mar 2010 16:31:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-02-2010&group=7&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-02-2010&group=7&gblog=51 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[จริง-เท็จ แผนเด็ดโฆษณา ฟิลเตอร์เทพ-แอร์ ฆ่าหวัด09 ..... นักวิชาการชี้ เป็นไป ไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-02-2010&group=7&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-02-2010&group=7&gblog=51 Thu, 25 Feb 2010 17:11:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-02-2010&group=7&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-02-2010&group=7&gblog=50 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เภสัช มช. ช่วยไขข้อข้องใจ 5 ประการ ว่าด้วย “น้ำหมักชีวภาพ” ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-02-2010&group=7&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-02-2010&group=7&gblog=50 Mon, 08 Feb 2010 16:13:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-02-2010&group=7&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-02-2010&group=7&gblog=49 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม ต้อง " ขาว " .. ทำไม ต้อง " เอาชีวิต สุขภาพ ของเรา " เพื่อให้คนอื่นเขาดู ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-02-2010&group=7&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-02-2010&group=7&gblog=49 Fri, 05 Feb 2010 15:39:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-02-2010&group=7&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-02-2010&group=7&gblog=48 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กว่าจะมาเป็นหมอผิวหนัง ... แพทย์ผิวหนังคือใคร ... อยากรู้ก็แวะมาอ่านได้เลย ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-02-2010&group=7&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-02-2010&group=7&gblog=48 Tue, 02 Feb 2010 15:49:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2010&group=7&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2010&group=7&gblog=47 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยัน.. การใช้ Growth Factor .. มารักษารอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้จริง ... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2010&group=7&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2010&group=7&gblog=47 Thu, 28 Jan 2010 15:41:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2010&group=7&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2010&group=7&gblog=46 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[FW mail ... รวมสินค้า (แหกตา) โดนแล้วจะตาแหก...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2010&group=7&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2010&group=7&gblog=46 Mon, 11 Jan 2010 17:02:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-12-2009&group=7&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-12-2009&group=7&gblog=44 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ครม.ผ่านกฎกระทรวง สิทธิการตาย ......เปิดช่องหมอยุติรักษาตามเจตนาคนไข้ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-12-2009&group=7&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-12-2009&group=7&gblog=44 Sun, 13 Dec 2009 12:12:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-12-2009&group=7&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-12-2009&group=7&gblog=42 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[...สาวฮ่องกง.... จำนวนมาก ถูกบริษัทลดน้ำหนัก หลอกโกงเงิน .... แล้วเมืองไทยละ ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-12-2009&group=7&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-12-2009&group=7&gblog=42 Mon, 07 Dec 2009 19:59:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2009&group=7&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2009&group=7&gblog=41 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารเสริม เลือดจระเข้ ดีจริงหรือ ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2009&group=7&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2009&group=7&gblog=41 Fri, 04 Dec 2009 16:27:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2009&group=7&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2009&group=7&gblog=40 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดยอดการหลอกลวงด้านสุขภาพ ... จาก อเมริกา ดูแล้วก็ไม่ต่างอะไร กับเมืองไทย ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2009&group=7&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-12-2009&group=7&gblog=40 Fri, 04 Dec 2009 16:20:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-11-2009&group=7&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-11-2009&group=7&gblog=38 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลสัมมนาเรื่องสมองตาย การตายตามกฎหมายที่แพทย์วินิจฉัย ... นพ.สุกิจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-11-2009&group=7&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-11-2009&group=7&gblog=38 Mon, 16 Nov 2009 16:14:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-10-2009&group=7&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-10-2009&group=7&gblog=36 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ตีแผ่ FW Mail สุขภาพที่หลายคนเข้าใจผิด (หมอแมว) แถมเรื่อง การช่วยชีวิตเบื้องต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-10-2009&group=7&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-10-2009&group=7&gblog=36 Tue, 13 Oct 2009 13:03:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2009&group=7&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2009&group=7&gblog=35 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[...... " ผ่าตัด เสี่ยงหรือเปล่าครับหมอ ??? " .... " หมอรับรองหรือเปล่าว่าจะหาย ???" ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2009&group=7&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-09-2009&group=7&gblog=35 Mon, 28 Sep 2009 15:26:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2009&group=7&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2009&group=7&gblog=34 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณไพศาล บอกว่า..วิชาปัญจศาสตร์ รักษามะเร็งหาย ๑๐๐ % .. แผนปัจจุบันตายทุกคนหรือตายเป็นส่วนใหญ่ ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2009&group=7&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-09-2009&group=7&gblog=34 Thu, 24 Sep 2009 18:38:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-09-2009&group=7&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-09-2009&group=7&gblog=33 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทยติด ๑ ใน ๕ ประเทศ ที่เสี่ยงต่อการทำศัลยกรรม แล้วมีปัญหาตามมาต้องกลับไปผ่าตัดแก้ไข ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-09-2009&group=7&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-09-2009&group=7&gblog=33 Sun, 20 Sep 2009 18:28:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2009&group=7&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2009&group=7&gblog=30 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[FW Mail : รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ดีที่สุดในเมืองไทย ... ... จริงหรือ ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2009&group=7&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-08-2009&group=7&gblog=30 Sat, 29 Aug 2009 16:57:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-08-2009&group=7&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-08-2009&group=7&gblog=29 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หมอ ... มีสิทธ ิ... ที่จะปฏิเสธ .... คนไข้ที่ไม่ฉุกเฉิน..... หรือเปล่า ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-08-2009&group=7&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-08-2009&group=7&gblog=29 Thu, 20 Aug 2009 14:07:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-06-2009&group=7&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-06-2009&group=7&gblog=28 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลการสำรวจสุขภาวะของแพทย์ไทย ปี พ.ศ. 2545 - 2549]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-06-2009&group=7&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=14-06-2009&group=7&gblog=28 Sun, 14 Jun 2009 17:45:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2009&group=7&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2009&group=7&gblog=27 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[อึ้ง! วิจัยเผยคนไทยใช้ยาเกินจำเป็น 500ล.ต่อปี .... ( จริง ๆ น่าจะมากกว่านั้นเยอะ ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2009&group=7&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2009&group=7&gblog=27 Fri, 29 May 2009 18:50:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-04-2009&group=7&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-04-2009&group=7&gblog=25 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำ MRET น้ำโมเลกุลหกเหลี่ยม ... ใครเชื่อ ผมไม่เชื่อ ????]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-04-2009&group=7&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-04-2009&group=7&gblog=25 Sat, 25 Apr 2009 17:06:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-04-2009&group=7&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-04-2009&group=7&gblog=24 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[พยากรณ์โอกาสเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดล่วงหน้า 10 ปี อัตโนมัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-04-2009&group=7&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-04-2009&group=7&gblog=24 Fri, 24 Apr 2009 20:01:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-04-2009&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-04-2009&group=7&gblog=22 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่ง ไม่สามารถจะรับราชการทหาร (คัดเลือกทหาร) ตามมาตรา 41 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-04-2009&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-04-2009&group=7&gblog=22 Fri, 10 Apr 2009 16:00:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-03-2009&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-03-2009&group=7&gblog=21 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้ไม่เท่าเสีย ....โดย สุนทร นาคประดิษฐ์ ( ความเห็น เกี่ยวกับ การฟ้องร้องแพทย์ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-03-2009&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-03-2009&group=7&gblog=21 Fri, 13 Mar 2009 19:51:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-02-2009&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-02-2009&group=7&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับ ยา-หมอ-คลินิก-โรงพยาบาล-สิทธิรักษา (บัตรทอง ประกันสังคม เบิกได้ พรบ.รถ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-02-2009&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-02-2009&group=7&gblog=18 Mon, 23 Feb 2009 15:12:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2009&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2009&group=7&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[การรักษาด้วย คีเลชั่น....ดีจริงหรือมั่วนิ่ม ??? + แพทยสภาไม่รับรอง"คีเลชั่น"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2009&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2009&group=7&gblog=17 Tue, 17 Feb 2009 15:47:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2009&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2009&group=7&gblog=16 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กลูต้าไทโอน ทำให้ผิวขาวจริงหรือไม่.. โดย...สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2009&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-02-2009&group=7&gblog=16 Tue, 17 Feb 2009 21:13:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-02-2009&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-02-2009&group=7&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[!@! มดลูกเกือบแตก !@! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-02-2009&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-02-2009&group=7&gblog=15 Sat, 07 Feb 2009 10:36:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-02-2009&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-02-2009&group=7&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ภัยจากนามบัตร ยาป้าย ยาสลบ ( ใครที่มีสุตรยาป้าย ถ้าได้ผลจริง มีคนให้เงินล้าน ไม่ต้องไปป้ายข้างถนน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-02-2009&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-02-2009&group=7&gblog=13 Mon, 02 Feb 2009 14:33:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2009&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2009&group=7&gblog=12 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้องร้องแพทย์ ความยุติธรรมแก่ใคร ฤๅ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2009&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-01-2009&group=7&gblog=12 Wed, 28 Jan 2009 19:22:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-01-2009&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-01-2009&group=7&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[นศ.แพทย์ เจอดี! ประชาชนฟ้อง ฉีดยาชุ่ย! ฆ่าทารก !]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-01-2009&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-01-2009&group=7&gblog=11 Sat, 24 Jan 2009 12:02:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2009&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2009&group=7&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[(เก็บมาฝาก) สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาค ร่างกาย อวัยวะ ดวงตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2009&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-01-2009&group=7&gblog=10 Fri, 23 Jan 2009 22:33:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2012&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2012&group=6&gblog=32 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลายนิ้วตก ( มาลเล็ทฟิงเกอร์ , Mallet Finger )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2012&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-05-2012&group=6&gblog=32 Fri, 25 May 2012 16:36:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-07-2009&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-07-2009&group=6&gblog=31 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นเอ็น เข่า ฉีกขาด .... knee ligament sprain / injury]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-07-2009&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-07-2009&group=6&gblog=31 Fri, 24 Jul 2009 12:57:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-07-2009&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-07-2009&group=6&gblog=30 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หมอนรองกระดูกเข่าฉีกขาด [ meniscus , เมนิคัส ] ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-07-2009&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-07-2009&group=6&gblog=30 Sat, 04 Jul 2009 12:58:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-06-2009&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-06-2009&group=6&gblog=29 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นเอ็นร้อยหวาย...ขาด [ Achilles tendon ruptures ]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-06-2009&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-06-2009&group=6&gblog=29 Sun, 21 Jun 2009 15:00:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-04-2009&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-04-2009&group=6&gblog=28 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้องผ่าเอาเหล็กออกหรือไม่ ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-04-2009&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=08-04-2009&group=6&gblog=28 Wed, 08 Apr 2009 21:50:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=27 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[การยืดเส้นแบบประหยัด .... โดย ม.ร.ว. ธันยโสภาคย์ เกษมสันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=27 Wed, 04 Feb 2009 19:55:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=26 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[วิ่งอย่างไร ไม่ให้ ปวดเข่า ..... โดย อ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=26 Wed, 04 Feb 2009 19:41:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=25 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บาดเจ็บจากการวิ่ง....ตอนที่ 4 เจ็บเท้า.... โดย ศ.นพ. ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=25 Wed, 04 Feb 2009 19:29:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=24 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บาดเจ็บจากการวิ่ง....ตอนที่ 3 เจ็บขา.... โดย ศ.นพ. ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=24 Wed, 04 Feb 2009 19:14:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=23 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บาดเจ็บจากการวิ่ง....ตอนที่ 2 เจ็บเข่า.... โดย ศ.นพ. ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=23 Wed, 04 Feb 2009 18:58:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=22 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บาดเจ็บจากการวิ่ง....ตอนที่ 1 .... โดย ศ.นพ. ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-02-2009&group=6&gblog=22 Wed, 04 Feb 2009 18:44:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-09-2008&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-09-2008&group=6&gblog=21 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อศอกเคลื่อนจากการดึง ( Pulled elbow )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-09-2008&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-09-2008&group=6&gblog=21 Mon, 15 Sep 2008 23:20:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-08-2008&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-08-2008&group=6&gblog=20 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะคริว ( muscle cramps ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-08-2008&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-08-2008&group=6&gblog=20 Fri, 22 Aug 2008 15:58:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-07-2008&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-07-2008&group=6&gblog=19 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บริจาคโลหิต เพื่อการผ่าตัดของตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-07-2008&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-07-2008&group=6&gblog=19 Sat, 05 Jul 2008 14:43:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2008&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2008&group=6&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่จะมารับยาสลบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2008&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2008&group=6&gblog=18 Mon, 23 Jun 2008 21:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2008&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2008&group=6&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อดี ข้อเสีย ของ การดมยา และ การบล็อกหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2008&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-06-2008&group=6&gblog=17 Mon, 23 Jun 2008 21:54:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-06-2008&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-06-2008&group=6&gblog=16 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-06-2008&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-06-2008&group=6&gblog=16 Sat, 21 Jun 2008 16:08:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-06-2008&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-06-2008&group=6&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อเท้าพลิก ข้อเท้าเคล็ด ( ankle sprain ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-06-2008&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-06-2008&group=6&gblog=15 Sat, 21 Jun 2008 21:50:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-05-2008&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-05-2008&group=6&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อเคล็ด ( เส้นเอ็นฉีกขาด )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-05-2008&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-05-2008&group=6&gblog=14 Sun, 18 May 2008 13:26:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2008&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2008&group=6&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่าใช้จ่าย ในการรักษา กระดูกหัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2008&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2008&group=6&gblog=11 Tue, 06 May 2008 18:01:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2008&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2008&group=6&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กระดูกหน้าแข้งหัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2008&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-05-2008&group=6&gblog=10 Tue, 06 May 2008 13:01:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-02-2008&group=5&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-02-2008&group=5&gblog=56 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (BONE DENSITOMERY)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-02-2008&group=5&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-02-2008&group=5&gblog=56 Fri, 29 Feb 2008 21:35:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2008&group=5&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2008&group=5&gblog=55 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กระดูกพรุน กระดูกโปร่งบาง Osteoporosis ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2008&group=5&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2008&group=5&gblog=55 Wed, 27 Feb 2008 14:30:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-08-2017&group=5&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-08-2017&group=5&gblog=54 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เมอรัลเจีย พาเรสทีทิกา Meralgia Paresthetica (Burning Thigh Pain , Skinny Jeans Syndrome)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-08-2017&group=5&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-08-2017&group=5&gblog=54 Mon, 21 Aug 2017 15:00:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2017&group=5&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2017&group=5&gblog=53 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ออฟฟิศซินโดรม (office syndrome) .. นำมาฝาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2017&group=5&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-08-2017&group=5&gblog=53 Thu, 17 Aug 2017 15:16:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-06-2017&group=5&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-06-2017&group=5&gblog=52 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กระเป๋านักเรียน หนักเกินทนไหว สะพายเป้อย่างไร ไม่ให้ปวดหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-06-2017&group=5&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-06-2017&group=5&gblog=52 Fri, 02 Jun 2017 15:18:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-04-2017&group=5&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-04-2017&group=5&gblog=51 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการปวดกล้ามเนื้อ ปัญหาสุขภาพจากการใช้ Smartphone ... โดย ภัทริยา อินทร์โท่โล่ และคณะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-04-2017&group=5&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-04-2017&group=5&gblog=51 Mon, 17 Apr 2017 23:30:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2017&group=5&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2017&group=5&gblog=50 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดหลังกระดูกทับเส้น ยา pregabalin และสัจจธรรมเรื่องอาการปวด .. โดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2017&group=5&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2017&group=5&gblog=50 Sun, 26 Mar 2017 16:06:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-07-2016&group=5&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-07-2016&group=5&gblog=49 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กลุ่มอาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน (Hand-Arm Vibration Syndrome: HAVS) .. นำมาฝาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-07-2016&group=5&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-07-2016&group=5&gblog=49 Tue, 26 Jul 2016 13:57:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-09-2013&group=5&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-09-2013&group=5&gblog=48 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดหลัง .. ก็มีคะแนน ทำเองได้ ง่ายมาก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-09-2013&group=5&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-09-2013&group=5&gblog=48 Sun, 15 Sep 2013 16:35:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-07-2010&group=5&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-07-2010&group=5&gblog=47 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม ... ลูกถึงเดินขาโก่ง ... แบบนั้นละคะคุณหมอ ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-07-2010&group=5&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-07-2010&group=5&gblog=47 Fri, 02 Jul 2010 15:31:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-01-2010&group=5&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-01-2010&group=5&gblog=46 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อสะโพกอักเสบ ชั่วคราว ในเด็ก ( Transient synovitis , toxic synovitis or irritable hip )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-01-2010&group=5&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-01-2010&group=5&gblog=46 Wed, 13 Jan 2010 16:21:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-01-2010&group=5&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-01-2010&group=5&gblog=45 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดก้นกบ ( Coccyx Pain , coccydynia , coccygodynia )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-01-2010&group=5&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=04-01-2010&group=5&gblog=45 Mon, 04 Jan 2010 16:25:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-07-2009&group=5&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-07-2009&group=5&gblog=44 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวกระดูกสะโพกตาย จากการขาดเลือด ในเด็ก Legg-Calve'-Perthes disease ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-07-2009&group=5&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=20-07-2009&group=5&gblog=44 Mon, 20 Jul 2009 19:32:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2009&group=5&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2009&group=5&gblog=43 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[มะเร็งกระดูก เนื้องอกกระดูก ชนิดไจแอนท์เซลทูเมอร์ (Giant Cell Tumor, GCT ) Osteosarcoma]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2009&group=5&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2009&group=5&gblog=43 Tue, 07 Jul 2009 21:47:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-01-2009&group=5&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-01-2009&group=5&gblog=42 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดเข่า .... ส่องกล้องข้อเข่า ... knee arthroscopy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-01-2009&group=5&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-01-2009&group=5&gblog=42 Thu, 15 Jan 2009 16:38:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-12-2008&group=5&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-12-2008&group=5&gblog=41 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดขาในเด็ก จากการเจริญเติบโต ( Growing Pain or benign limb pain of childhood )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-12-2008&group=5&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-12-2008&group=5&gblog=41 Tue, 09 Dec 2008 18:19:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2008&group=5&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2008&group=5&gblog=40 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กระดูกเสื่อม กระดูกพรุน เหมือนกัน ??? ถ้าเป็นโรคกระดูก ต้องกินแคลเซี่ยมเสริม ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2008&group=5&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-09-2008&group=5&gblog=40 Thu, 18 Sep 2008 15:25:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-09-2008&group=5&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-09-2008&group=5&gblog=39 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กระดูกงอก แคลเซี่ยมเกาะ ถือว่า ผิดปกติ ต้องผ่าตัดเอาออก หรือไม่ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-09-2008&group=5&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-09-2008&group=5&gblog=39 Tue, 16 Sep 2008 15:56:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-09-2008&group=5&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-09-2008&group=5&gblog=38 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ดัดข้อ แล้วมีเสียงลั่น ในข้อ เกิดจากอะไร ??? อันตรายหรือไม่ ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-09-2008&group=5&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-09-2008&group=5&gblog=38 Mon, 01 Sep 2008 18:12:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-08-2008&group=5&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-08-2008&group=5&gblog=37 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวะ หัวกระดูกสะโพกตาย จาก การขาดเลือด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-08-2008&group=5&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-08-2008&group=5&gblog=37 Fri, 01 Aug 2008 22:47:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-07-2008&group=5&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-07-2008&group=5&gblog=36 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กระดูกทับเส้น หมอนรองกระดูกทับเส้น กล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท เป็นอย่างไร ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-07-2008&group=5&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-07-2008&group=5&gblog=36 Mon, 28 Jul 2008 15:24:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-07-2008&group=5&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-07-2008&group=5&gblog=35 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคนิ้วหัวแม่เท้าเก ออกด้านนอก (โรคฮัลลักซ์ วัลกัส ,Hallux Valgus )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-07-2008&group=5&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-07-2008&group=5&gblog=35 Fri, 25 Jul 2008 14:58:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-07-2008&group=5&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-07-2008&group=5&gblog=34 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กลุ่มอาการปวดบริเวณ ส้นเท้า ... เส้นเอ็นร้อยหวาย อักเสบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-07-2008&group=5&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-07-2008&group=5&gblog=34 Thu, 24 Jul 2008 14:20:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-07-2008&group=5&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-07-2008&group=5&gblog=33 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ ( รองช้ำ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-07-2008&group=5&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-07-2008&group=5&gblog=33 Wed, 23 Jul 2008 13:37:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2008&group=5&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2008&group=5&gblog=32 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นเอ็นข้อศอกอักเสบ (Tennis Elbow , Golfer Elbow )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2008&group=5&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-07-2008&group=5&gblog=32 Tue, 22 Jul 2008 15:14:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-07-2008&group=5&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-07-2008&group=5&gblog=31 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ ( โรคคาร์พัล แกงเกลียน ,Carpal ganglion )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-07-2008&group=5&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-07-2008&group=5&gblog=31 Fri, 18 Jul 2008 14:12:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2008&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2008&group=5&gblog=30 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลอกหุ้มเอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ (โรคเดอ เกอร์แวง , De Quervain's Disease)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2008&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2008&group=5&gblog=30 Wed, 16 Jul 2008 23:40:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2008&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2008&group=5&gblog=29 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปืน (โรคทริกเกอร์ ฟิงเกอร์ ,Trigger Finger)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2008&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-07-2008&group=5&gblog=29 Wed, 16 Jul 2008 13:59:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-07-2008&group=5&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-07-2008&group=5&gblog=28 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กลุ่มอาการ เส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือ (ผังผืดทับเส้นประสาท)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-07-2008&group=5&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-07-2008&group=5&gblog=28 Tue, 15 Jul 2008 14:46:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2008&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2008&group=5&gblog=27 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารเสริมกับโรคข้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2008&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=01-07-2008&group=5&gblog=27 Tue, 01 Jul 2008 19:56:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-06-2008&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-06-2008&group=5&gblog=26 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดคอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-06-2008&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-06-2008&group=5&gblog=26 Thu, 26 Jun 2008 15:19:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-06-2008&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-06-2008&group=5&gblog=25 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดไหล่ ข้อไหล่ติด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-06-2008&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-06-2008&group=5&gblog=25 Thu, 26 Jun 2008 23:35:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=24 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด ( AS )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=24 Tue, 24 Jun 2008 14:36:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=23 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้ามเนื้อหลัง อักเสบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=23 Tue, 24 Jun 2008 16:23:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=22 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[หมอนรองกระดูกส่วนเอวกดทับเส้นประสาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=22 Tue, 24 Jun 2008 14:58:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=21 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[การฉีดซีเมนต์รักษากระดูกสันหลังหักยุบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=21 Tue, 24 Jun 2008 15:17:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=20 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[กระดูกสันหลังเสื่อม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-06-2008&group=5&gblog=20 Tue, 24 Jun 2008 15:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2008&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2008&group=5&gblog=19 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[สาเหตุ ของอาการ ปวดหลัง ที่พบบ่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2008&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2008&group=5&gblog=19 Fri, 13 Jun 2008 14:57:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2008&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2008&group=5&gblog=18 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2008&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2008&group=5&gblog=18 Fri, 13 Jun 2008 14:56:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2008&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2008&group=5&gblog=17 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อแนะนำเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการ ปวดหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2008&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-06-2008&group=5&gblog=17 Fri, 13 Jun 2008 14:41:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2008&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2008&group=5&gblog=16 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำไขข้อเทียม (แถม ฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อเข่า , การฉีดเกล็ดเลือด PRP)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2008&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2008&group=5&gblog=16 Thu, 29 May 2008 23:22:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2008&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2008&group=5&gblog=15 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อเข่าเสื่อม ( OA knee , Osteoarthritis knee )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2008&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2008&group=5&gblog=15 Thu, 29 May 2008 15:53:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-05-2008&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-05-2008&group=5&gblog=14 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคปุ่มกระดูกหน้าแข้งอักเสบ ( ออสกูด-ชาเลตเทอร์'ส ดีสีส , Osgood-Schlatter's Disease)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-05-2008&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-05-2008&group=5&gblog=14 Wed, 28 May 2008 14:41:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-05-2008&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-05-2008&group=5&gblog=13 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดเข่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-05-2008&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=28-05-2008&group=5&gblog=13 Wed, 28 May 2008 15:58:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-04-2008&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-04-2008&group=5&gblog=12 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคข้อเสื่อม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-04-2008&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-04-2008&group=5&gblog=12 Thu, 03 Apr 2008 15:54:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2008&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2008&group=5&gblog=11 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านสำหรับผู้สูงอายุ ปลอดภัย ไม่ล้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2008&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2008&group=5&gblog=11 Fri, 21 Mar 2008 13:56:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2008&group=5&gblog=10 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้สูงอายุ ท่าทางที่เหมาะสม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=21-03-2008&group=5&gblog=10 Fri, 21 Mar 2008 17:44:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-04-2013&group=4&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-04-2013&group=4&gblog=99 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีเลือกร้านอาหารขณะเดินทาง .. จากเวบ หมอชาวบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-04-2013&group=4&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-04-2013&group=4&gblog=99 Fri, 12 Apr 2013 2:24:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-09-2012&group=4&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-09-2012&group=4&gblog=97 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เวบข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ .. เรื่อง " น้ำท่วม " มีเพียบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-09-2012&group=4&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-09-2012&group=4&gblog=97 Mon, 17 Sep 2012 15:24:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-09-2012&group=4&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-09-2012&group=4&gblog=96 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ ... ของแพทย์ ... แต่ ประชาชน ก็ควรรู้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-09-2012&group=4&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=09-09-2012&group=4&gblog=96 Sun, 09 Sep 2012 21:11:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2012&group=4&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2012&group=4&gblog=95 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรอยู่ในน้ำอัดลม ... ไทยโพสต์ วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2012&group=4&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-08-2012&group=4&gblog=95 Sat, 18 Aug 2012 14:26:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-08-2012&group=4&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-08-2012&group=4&gblog=94 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ... ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-08-2012&group=4&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-08-2012&group=4&gblog=94 Wed, 15 Aug 2012 15:35:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-12-2011&group=4&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-12-2011&group=4&gblog=93 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[การแปลผลการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจอะไร แปลผลอย่างไร ... by drcarebear (นำมาฝาก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-12-2011&group=4&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=30-12-2011&group=4&gblog=93 Fri, 30 Dec 2011 13:51:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2011&group=4&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2011&group=4&gblog=91 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[Nuke in a Nutshell - รังสีไม่ดีตรงไหน ( FW mail )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2011&group=4&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-03-2011&group=4&gblog=91 Sat, 26 Mar 2011 1:09:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2010&group=4&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2010&group=4&gblog=90 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ... นพ.สุรเกียรติ อาชานุภาพ เวบหมอชาวบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2010&group=4&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=12-12-2010&group=4&gblog=90 Sun, 12 Dec 2010 11:35:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-10-2010&group=4&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-10-2010&group=4&gblog=88 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[การจัดการกับความเครียด จากวิกฤตการณ์น้ำท่วม .... โดย DrCarebear Samitivej ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-10-2010&group=4&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-10-2010&group=4&gblog=88 Mon, 25 Oct 2010 20:20:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-10-2010&group=4&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-10-2010&group=4&gblog=87 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคน้ำกัดเท้า .......... โดย DrCarebear Samitivej ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-10-2010&group=4&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-10-2010&group=4&gblog=87 Mon, 25 Oct 2010 20:17:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-10-2010&group=4&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-10-2010&group=4&gblog=86 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคที่ต้องระวังในภาวะน้ำท่วม ... โดย DrCarebear Samitivej ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-10-2010&group=4&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-10-2010&group=4&gblog=86 Mon, 25 Oct 2010 20:08:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2010&group=4&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2010&group=4&gblog=84 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[เตือนภัยเห็ดพิษ และข้อแนะนำในการบริโภคเห็ด ........โดย พญ. พจมาน ศิริอารยาภรณ์ สำนักระบาดวิทยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2010&group=4&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=17-06-2010&group=4&gblog=84 Thu, 17 Jun 2010 16:30:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2010&group=4&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2010&group=4&gblog=83 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรวจร่างกายประจำปี.. สิ่งที่ได้คือ ความแข็งแรง หรือ ความเจ็บป่วย?? .. นำมาฝาก ไม่ได้เขียนเอง ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2010&group=4&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-06-2010&group=4&gblog=83 Fri, 11 Jun 2010 13:50:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-05-2010&group=4&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-05-2010&group=4&gblog=82 http://cmu2807.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคลมแดด ' ฮีตสโตรค ' ... โดย นพ.ศักดา อาจองค์ รพ.รามา ..ลงใน นสพ.เดลินิวส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=16-05-2010&group=4&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.ph